Hướng dẫn giải bài §1. Căn bậc hai, chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba, sách giáo khoa toán 9 tập một. Nội dung bài xích giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài tập phần đại số bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học xuất sắc môn toán lớp 9.

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa toán 9


Lý thuyết

1. Căn bậc nhị số học

Căn bậc nhì của số a không âm là số $x$ làm thế nào cho (x^2=a)

Định nghĩa:

Với số dương $a$, số (sqrta) được điện thoại tư vấn là căn bậc hai số học tập của $a$.

Số $0$ cũng rất được gọi là căn bậc nhì số học tập của $0$.

2. So sánh các căn bậc nhì số học

Định lý: Với nhị số a và b không âm, ta bao gồm (a

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi trả lời nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1

Tìm những căn bậc hai của từng số sau:

a) $9$; b) (dfrac49); c) $0,25$; d) $2$.

Trả lời:


a) Căn bậc hai của $9$ là $3$ và $-3$ (vì (3^2 = 9) cùng (left( – 3 ight)^2 = 9))

b) Căn bậc nhị của (dfrac49) là (dfrac23) cùng ( – dfrac23) (vì (left( displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9) với (left( – displaystyle2 over 3 ight)^2 = displaystyle4 over 9))

c) Căn bậc nhì của $0,25$ là $0,5$ và $-0,5$ (vì (0,5^2 = 0,25) cùng (left( – 0,5 ight)^2 = 0,25))

d) Căn bậc nhì của $2$ là (sqrt 2 ) với ( – sqrt 2 ) (vì (left( sqrt 2 ight)^2 = 2) với (left( – sqrt 2 ight)^2 = 2))

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của từng số sau:

a) $49$; b) $64$;

c) $81$; d) $1,21$.

Trả lời:


Ta có:

a) (sqrt 49 = 7) vày (7 ge 0) cùng 72 $= 49$

b) (sqrt 64 = 8) vị (8 ge 0) cùng 82 $= 64$

c) (sqrt 81 = 9) vày (9 ge 0) với 92 $= 81$

d) (sqrt 1,21 = 1,1 ) bởi (1,1 ge 0) với 1,12 $= 1,21$

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1


Tìm những căn bậc hai của mỗi số sau


a) (64) ; b) (81) ; c) (1,21).

Trả lời:

Ta có:

a) Căn bậc hai của số (64) là (8) với (-8)

b) Căn bậc nhị của số (81) là (9) với (-9)

c) Căn bậc hai của số (1,21) là (1,1) cùng (-1,1)


4. Trả lời câu hỏi 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh

a) $4$ cùng (sqrt 15 ) ; b) (sqrt 11 ) với $3$.

Trả lời:

Ta có:

a) $16 > 15$ phải (sqrt 16 > sqrt 15 ). Vậy $4 >$ (sqrt 15 )

b) $11 > 9$ buộc phải (sqrt 11 > sqrt 9 ). Vậy (sqrt 11 ) $> 3$


5. Trả lời thắc mắc 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số (x) không âm, biết:

a) (sqrt x>1) ; b) (sqrt x1 Leftrightarrow x>1)

Kết hợp với (x ge 0) ta gồm (x>1) vừa lòng đề bài.

b) (sqrt xDưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1. Chúng ta hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

fkhorizont-turnovo.com reviews với các bạn đầy đủ phương thức giải bài xích tập phần đại số chín kèm bài bác giải chi tiết bài 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1 của bài §1. Căn bậc nhị trong chương I – Căn bậc hai. Căn bậc tía cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

*
Giải bài xích 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1

1. Giải bài bác 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của từng số sau rồi suy ra căn bậc nhì của chúng.

$121; 144; 169; 225; 256; 324; 361; 400$.

Bài giải:

Ta có:

(sqrt121) có căn bậc hai số học là (11) (Rightarrow 121) gồm hai căn bậc nhì là (11) cùng (-11).

(sqrt144) gồm căn bậc nhị số học là (12) (Rightarrow 144) tất cả hai căn bậc nhì là (12) và (-12).

(sqrt169) tất cả căn bậc nhì số học tập là (13) (Rightarrow 169) có hai căn bậc hai là (13) và (-13).

(sqrt225) gồm căn bậc nhì số học là (15) (Rightarrow 225) gồm hai căn bậc hai là (15) với (-15).

(sqrt256) có căn bậc nhị số học tập là (16) (Rightarrow 256) bao gồm hai căn bậc hai là (16) cùng (-16).

(sqrt324) gồm căn bậc nhị số học tập là (18) (Rightarrow 324 ) bao gồm hai căn bậc nhì là (18) cùng (-18).

(sqrt361) có căn bậc hai số học là (19) (Rightarrow 361) bao gồm hai căn bậc hai là (19) với (-19).

(sqrt400) có căn bậc hai số học là (20) (Rightarrow 400 ) có hai căn bậc nhị là (20) và (-20).

2. Giải bài xích 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

So sánh:

a) 2 và $sqrt3$ ; b) 6 với $sqrt41$ ; c) 7 với $sqrt47$.

Bài giải:

a) Ta có: (left{ matrix2^2 = 4 hfill cr left( sqrt 3 ight)^2 = 3 hfill cr ight.)

Vì (4>3 Leftrightarrow sqrt4>sqrt3 Leftrightarrow 2>sqrt3).

Vậy (2>sqrt3).

b) Ta có: (left{ matrix6^2 = 36 hfill cr left( sqrt 41 ight)^2 = 41 hfill cr ight.)

Vì (3647 Leftrightarrow sqrt49>sqrt47 Leftrightarrow 7>sqrt47).

Vậy (7>sqrt47).

3. Giải bài bác 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1

Dùng máy tính xách tay bỏ túi, tính quý giá gần đúng của nghiệm từng phương trình sau (làm tròn mang đến chữ số thập phân đồ vật 3):

a) $X^2 = 2$; b) $X^2 = 3$;

c) $X^2 = 3,5$; d) $X^2 = 4,12$

Hướng dẫn: Nghiệm của phương trình $X^2$ = a (với a ≥ 0) là những căn bậc nhì của a.

Bài giải:

a) Ta có: (x^2 = 2 Leftrightarrow x = pm sqrt 2 )

Tính bằng laptop ta được: (xapprox pm 1,414)

*

b) Ta có: (x^2 = 3 Leftrightarrow x = pm sqrt 3 )

Tính bằng laptop ta được: ( x approx pm 1,732)

c) Ta có: (x^2 = 3,5 Leftrightarrow x = pm sqrt 3,5 )

Tính bằng máy tính xách tay ta được: (x approx pm 1,871)

d) Ta có: (x^2 = 4,12 Leftrightarrow x = pm sqrt 4,12 )

Tính bằng máy tính ta được: (x approx pm 2,030)

4. Giải bài bác 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Tìm số x ko âm, biết:

a) $sqrtx = 15$; b) 2$sqrtx =14$;

c) $sqrtx

5. Giải bài 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1

Đố: Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 3,5m và chiều lâu năm 14m (h.1).

*

Bài giải:

Gọi (x) là độ nhiều năm hình vuông, (x > 0).

Diện tích của hình vuông là: (x^2 , (m^2))

Diện tích của hình chữ nhật là: (3,5.14 = 49) (m^2).

Theo đề bài, diện tích s của hình vuông bằng diện tích của hình chữ nhật, nên ta có:

( x^2 =49 Leftrightarrow x=pm sqrt 49 Leftrightarrow x = pm 7left( m ight)).

Vì (x > 0) buộc phải (x = 7).

Vậy độ dài cạnh hình vuông là (7m).

Xem thêm: Phân Biệt Mr, Mrs, Miss, Ms, Sir Và Madam, Mr, Mrs, Ms, Miss Là Gì

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 9 với giải bài bác 1 2 3 4 5 trang 6 7 sgk toán 9 tập 1!

“Bài tập nào cực nhọc đã có fkhorizont-turnovo.com“


This entry was posted in Toán lớp 9 & tagged bài bác 1 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài 1 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 2 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài xích 2 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 3 trang 6 sgk toán 9 tập 1, bài bác 3 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, bài bác 4 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài 4 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, bài xích 5 trang 7 sgk toán 9 tập 1, bài bác 5 trang 7 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 1 trang 4 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 2 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 3 trang 5 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 4 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1, câu 5 trang 6 sgk Toán 9 tập 1.