Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài bác 4: Quy đồng mẫu thức các phân thức với giải thuật chi tiết, ví dụ theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 8. Giải thuật hay bài xích tập Toán 8 này gồm các bài giải khớp ứng với từng bài học trong sách góp cho chúng ta học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện năng lực giải môn Toán. Mời chúng ta tham khảo


Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 41: mang lại hai phân thức

*
.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 quy đồng mẫu thức

Có thể chọn mẫu thức bình thường là 12×2 y3z hoặc 24×3 y4z hay không? nếu như được thì mẫu mã thức thông thường nào đơn giản dễ dàng hơn?

Lời giải

Có thể chọn mẫu thức phổ biến là 12x2y3 z hoặc 24x3y4z

Chọn mẫu thức chung là 12x2y3z dễ dàng và đơn giản hơn

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 42: Quy đồng mẫu mã thức nhị phân thức:

*

Lời giải

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

=> mẫu mã thức bình thường là: 2x(x-5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) buộc phải phải nhân cả tử và mẫu mã của phân thức đầu tiên với 2:

*


Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu của phân thức sản phẩm công nghệ hai cùng với x:

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 43: Quy đồng mẫu mã thức nhị phân thức:

*

Lời giải

Ta có:

*

x2 – 5x = x(x – 5)

2x – 10 = 2(x – 5)

⇒ Mẫu thức bình thường là: 2x(x – 5)

Vì 2x(x – 5) = 2. X(x – 5) = 2 . (x2 – 5x) bắt buộc phải nhân cả tử và mẫu của phân thức đầu tiên với 2:

*

Vì 2x(x-5) = x. 2(x-5) = x. (2x – 10) cần phải nhân cả tử và mẫu của phân thức sản phẩm công nghệ hai với x:

*

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:

Lời giải:

a) MTC = 12x5y4

Nhân tử phụ:

12x5y4 : x5y3 = 12y

12x5y4 : 12x3y4 = x2

Qui đồng:

*

*

b) MTC = 60x4y5

Nhân tử phụ:

60x4y5 : 15x3y5 = 4x

60x4y5 : 12x4y2 = 5y3

Qui đồng:

*

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau:

*

Lời giải:

a) search MTC:

2x + 6 = 2(x + 3)

x2 – 9 = (x – 3)(x + 3)

MTC = 2(x – 3)(x + 3) = 2(x2 – 9)

Nhân tử phụ:

2(x – 3)(x + 3) : 2(x + 3) = x – 3

2(x – 3)(x + 3) : (x2 – 9) = 2

Qui đồng:

*

b) tra cứu MTC:

x2 – 8x + 16 = (x – 4)2

3×2 – 12x = 3x(x – 4)

MTC = 3x(x – 4)2

Nhân tử phụ:

3x(x – 4)2 : (x – 4)2 = 3x

3x(x – 4)2 : 3x(x – 4) = x – 4

Qui đồng:

*

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1): Qui đồng mẫu mã thức các phân thức sau (có thể vận dụng qui tắc đổi vết với các phân thức nhằm tìm mẫu mã thức chung dễ ợt hơn):

*

Lời giải:

a) search MTC: x3– 1 = (x – 1)(x2+ x + 1)

Nên MTC = (x – 1)(x2 + x + 1)

Nhân tử phụ:

(x3 – 1) : (x3 – 1) = 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : (x2 + x + 1) = x – 1

(x – 1)(x2 + x + 1) : 1 = (x – 1)(x2 + x + 1)

Qui đồng:

*

b) tìm kiếm MTC: x + 2

2x – 4 = 2(x – 2)

6 – 3x = 3(2 – x)

MTC = 6(x – 2)(x + 2)

Nhân tử phụ:

6(x – 2)(x + 2) : (x + 2) = 6(x – 2)

6(x – 2)(x + 2) : 2(x – 2) = 3(x + 2)

6(x – 2)(x + 2) : -3(x – 2) = -2(x + 2)

Qui đồng:

*

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 Tập 1):Đố. Mang lại hai phân thức:

*

Khi qui đồng mẫu mã thức, bạn Tuấn đã chọn MTC = x2(x – 6)(x + 6), còn các bạn Lan bảo rằng: “Quá đối kháng giản! MTC = x – 6”. Đố em biết bạn nào đúng?

Lời giải:

– bí quyết làm của người tiêu dùng Tuấn:

x3 – 6×2 = x2(x – 6)

x2 – 36 = x2 – 62 = (x – 6)(x + 6)

MTC = x2(x – 6)(x + 6) => Nên chúng ta Tuấn có tác dụng đúng.

– cách làm của người tiêu dùng Lan:

*

MTC = x – 6 => Nên bạn Lan có tác dụng đúng.

Xem thêm: Máy Ảnh Mirrorless Là Gì - Nó Khác Biệt Như Thế Nào So Với Dslr

Vậy cả đôi bạn trẻ đều làm đúng. Các bạn Tuấn đang tìm MTC theo như đúng qui tắc. Chúng ta Lan thì rút gọn những phân thức trước khi tìm MTC.