Giải bài tập trang 111 bài bác 1 hình tròn trụ - diện tích xung quanh với thể tích hình trụ SGK toán 9 tập 2. Câu 5: Điền đầy đủ kết quả vào mọi ô trống của bảng sau...

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa toán 9 tập 2


Bài 5 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 5. Điền đầy đủ kết quả vào hầu như ô trống của bảng sau:

*

Giải: 

Dòng 1: chu vi của mặt đường tròn đáy: (C = 2pi r = 2pi ).

DIện tích một đáy: (S = pi r^2 = pi )

Diện tích xung quanh: (S_xq = 2pi rh = 20pi )

Thể tích: (V = S.h = 10pi )

Dòng 2 tựa như dòng 1

Dòng 3: nửa đường kính đáy: (C = 2pi r Rightarrow r = C over 2pi = 4pi over 2pi = 2)

*

 

 

Bài 6 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 6. Chiều cao của một hình tròn bằng nửa đường kính đường tròn đáy. Diện tích xung xung quanh của hình tròn là (314) (cm^2)

Hãy tính bán kính đường tròn đáy với thể tích hình tròn trụ (làm tròn công dụng đến số thập phân máy hai).

Giải: 

Ta tất cả (S_xq= 2πrh = 31)4 (cm2)

 (r^2) = (fracS_xq2Pi )

(=> r ≈ 7,07)

Thể tích của hình trụ:( V = πr^2h = 3,14. 7,07^3≈ 1109,65) (cm3)

 

Bài 7 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 7 Một đèn điện huỳnh quang dài (1,2m). 2 lần bán kính của con đường tròn lòng là (4cm), được đặt khít vào một ống giấy cứng bản thiết kế hộp (h82). Tính diện tích phần cứng dùng để gia công hộp.

(Hộp mở nhị đầu, không tính lề với mép dán).

*

Giải:

Diện tích phần giấy cứng bắt buộc tính chính là diện tích bao bọc của một hộp chữ nhật gồm đáy là hình vuông cạnh (4cm), độ cao là (1,2m) = (120 cm).

Diện tích bao quanh của hình hộp:

(S_xq) = (4.4.120 = 1920) (cm2)

 

Bài 8 trang 111 - Sách giáo khoa toán 9 tập 2

Bài 8.

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài Tập Phép Biến Hình Có Lời Giải Các Dạng Toán Phép Biến Hình

mang lại hình chữ nhật (ABCD) ((AB = 2a, BC = a)). Xoay hình chữ nhật kia quanh (AB) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_1); xung quanh (BC) thì được hình trụ hoàn toàn có thể tích (V_2). Trong các đẳng thức sau đây, nên chọn lựa đẳng thức đúng.