Giải bài tập SGK Toán 8 trang 118, 119, 120 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài xích 2: diện tích s hình chữ nhật Hình học 8 Chương 2. Qua đó những em sẽ mau lẹ hoàn thiện toàn thể bài tập của bài 2 Chương II Hình học 8 tập 1.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 tập 1 bài 2


Giải bài bác tập Toán Hình 8 tập 1 bài xích 2 Chương II

Giải bài xích tập Toán 8 trang 118 tập 1Giải bài xích tập Toán 8 trang 119, 120 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 2: diện tích hình chữ nhật

1. Khái niệm diện tích s đa giác

Số đo của một trong những phần mặt phẳng số lượng giới hạn bởi một nhiều giác được gọi là diện tích đa giác đó.

Mỗi nhiều giác bao gồm một diện tích s xác định. Diện tích s đa giác là một số dương.

Diện tích đa giác có các tính chất sau:

Hai tam giác bằng nhau thì có diện tích s bằng nhau.Nếu một đa giác được tạo thành những đa giác không có điểm trong thông thường thì diện tích s của nó bằng tổng diện tích của những đa giác đó.

2. Công thức diện tích s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là tích nhị kích thức của nó

Ta gồm Shcn = a.b.


Giải bài xích tập Toán 8 trang 118 tập 1

Bài 6 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Diện tích hình chữ nhật biến đổi như gắng nào nếu:


a) Chiều lâu năm tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài với chiều rộng lớn tăng 3 lần?

c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần?

Gợi ý đáp án:

Giả sử hình chữ nhật ban đầu có chiều lâu năm là a, chiều rộng là b

⇒ diện tích s: S = a.b

a) Chiều lâu năm tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi

⇒ a’ = 2a, b’ = b

⇒ S’ = a’.b’ = 2a.b = 2ab = 2.S

⇒ diện tích s tăng 2 lần.

b) Chiều dài với chiều rộng tăng 3 lần

⇒ a’ = 3a; b’ = 3b

⇒ S’ = a’.b’ = 3a.3b = 9ab = 9S

⇒ diện tích tăng 9 lần

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần

⇒ a’ = 4a; b’ =

*
.

⇒ S’ = a’.b’ = 4a.

*
= ab = S

⇒ diện tích s không đổi.

Bài 7 (trang 118 SGK Toán 8 Tập 1)

Một gian phòng gồm nền hình chữ nhật với form size là 4,2m cùng 5,4m, có một hành lang cửa số hình chữ nhật kích cỡ là 1m cùng 1,6m cùng một cửa đi ra vào hình chữ nhật kích cỡ 1,2m cùng 2m.

Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn chỉnh về ánh nắng nếu diện tích những cửa bởi 20% diện tích s nền nhà. Hỏi gian chống trên tất cả đạt mức chuẩn về ánh sang tốt không?

Gợi ý đáp án:

Diện tích mặt sàn nhà là:

*

Diện tích hành lang cửa số là:

*


Diện tích cửa đi ra vào là:

*

Diện tích các cửa là:

*

Ta gồm

*

*

*

*

Vậy x = 8cm.

Bài 10 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông cùng với diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền.

 Gợi ý: áp dụng định lí Pitago.

Gợi ý đáp án:

Giả sử tam giác vuông ABC tất cả cạnh huyền là a với hai cạnh góc vuông là b, c.

Diện tích hình vuông dựng bên trên cạnh huyền a là a2

Diện tích các hình vuông dựng trên nhì cạnh góc vuông b, c theo lần lượt là b2, c2.

Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên nhị cạnh góc vuông b, c là b2 + c2.

Theo định lí Pitago, tam giác ABC có: a2 = b2 + c2

Vậy: Trong một tam giác vuông, tổng diện tích s của hai hình vuông dựng trên nhị cạnh góc vuông bằng diện tích vuông dựng bên trên cạnh huyền.

Bài 11 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Cắt hai tam giác vuông bởi nhau xuất phát điểm từ 1 tấm bìa. Hãy ghép nhị tam giác đó để sinh sản thành:

a) Một tam giác cân

b) Một hình chữ nhật

c) Một hình bình hành

Diện tích của các hình này còn có bằng nhau không? do sao?

Gợi ý đáp án:

Ta ghép như sau:

Diện tích 3 hình này đều cân nhau vì cùng bằng tổng diện tích s của hai tam giác vuông ban đầu.

Bài 12 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)Tính diện tích những hình sau đây (h.124) (Mỗi ô vuông là 1 trong những đơn vị diện tích).

Gợi ý đáp án:

Theo đề bài: từng ô vuông là một trong đơn vị diện tích s nên mỗi cạnh của hình vuông vắn sẽ bao gồm độ dài là một đơn vị.

- Hình trước tiên là một hình chữ nhật có diện tích s là: 2.3 = 6 (đơn vị diện tích)

- Hình sản phẩm hai ta vẽ thêm 2 nét đứt như trên hình vẽ, lúc đó:

Diện tích hình đồ vật hai = diện tích hình vuông vắn

*
diện tích s tam giác.

*
(đơn vị diện tích)

- Hình sản phẩm ba: ta vẽ thêm một nét đứt như trên hình, khi đó:

Diện tích hình thứ cha

*
diện tích tam giác

*
(đơn vị diện tích)

Bài 13 (trang 119 SGK Toán 8 Tập 1)

Gợi ý đáp án:

Ta có: SEHDG = SADC – SAHE – SEGC.

SEFBK = SABC – SAFE – SEKC.

Để minh chứng SEHDG = SEFBK,

ta đi minh chứng SADC = SABC; SAHE = SAFE ; SEGC = SEKC.

+ chứng tỏ SADC = SABC.

SADC =

*
;

SABC =

*
.

ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB = CD, AD = BC

⇒ SADC = SABC.
1a = 100 m2

1ha = 10000 m2

Nên diện tích s đám khu đất tính theo những đơn vị bên trên là:

S = 0,28 km2 = 2800 a = 28 ha.

Bài 15 (trang 119, 120 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ tuổi hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy?

b) Hãy vẽ hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông như vậy? So sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có thuộc chu vi vừa vẽ. Vì sao trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông có diện tích s lớn nhất?

Gợi ý đáp án:

a) Hình chữ nhật ABCD đã cho có diện tích s là SACBD = 3.5 = 15 (cm2)

Hình chữ nhật có kích cỡ là 1cm x 12cm có diện tích là 12cm2 và chu vi là (1 + 12).2 = 26 (cm) (có 26 > 15)

Hình chữ nhật kích cỡ 2cm x 7cm có diện tích s là 14cm2 với chu vi là (2 + 7).2 = 18 (cm)

(có 18 > 15).

Xem thêm: Chuyên Đề Phương Pháp Quy Nạp Toán Học Hay, Chi Tiết, Phương Pháp Quy Nạp Toán Học

Như vậy, vẽ được nhiều hình chữ nhật có diện tích nhỏ nhiều hơn nhưng có chu vi lớn hơn hình chữ nhật ABCD cho trước.