- Chọn bài xích -Bài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật - rèn luyện (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - rèn luyện (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp hồ hết và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích s xung xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp phần đông - luyện tập (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 96: Quan gần kề hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71a). Hãy nhắc tên những mặt, các đỉnh và các cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật lớp 8

*

Lời giải

– những mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, CDD’C’, ADD’A’, BCC’B’

– những đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’

– những cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 8 tập 2): Hãy nhắc tên gần như cạnh cân nhau của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72).

*

Hình 72

Lời giải:

Trong hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ mọi cạnh đều bằng nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB

DQ = AM = BN = CP

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 8 tập 2): ABCD.A1B1C1D1 là 1 hình hộp chữ nhật (h.73).

a) ví như O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là điểm thuộc đoạn BC1 tốt không?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm trực thuộc cạnh BB1 giỏi không?

*

Hình 73

Lời giải:

Với hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1:

a) ví như O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng chính là trung điểm của đoạn C1B bởi vì CBB1C1 là hình chữ nhật yêu cầu hai đường chéo có phổ biến một trung điểm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Enrollment Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Enrollment

b) K là vấn đề thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1 vì bốn điểm C, D, B, B1 không thuộc một khía cạnh phẳng.

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 8 tập 2): Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ lâu năm DC1 và CB1 là từng nào xentimet?

Lời giải: