Kiến thức về những Tài khoản sổ cái và cây viết toán kép trong môn học tập FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài chính tài chủ yếu gồm 4 cách cơ bản: thu thập chứng từ (Documenting), Ghi nhận tin tức kế toán (Recording), Tổng hợp tin tức (Summarising), trình bày thông tin (Presenting). Với mỗi bước kế toán sử dụng những loại sổ sách khác nhau để tiến hành quy trình.Bạn vẫn xem: Ledger trương mục là gì


*

Phạm vi bài bác học dưới đây sẽ triệu tập vào bí quyết ghi nhận các tài khoản bên trên sổ cái (Ledgers) bằng phương thức ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping).Bạn đã xem: Ledger trương mục là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây bút toán képCách ghi nhận những tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan tiền về sổ loại (Ledger)

a. Định nghĩa với phân loại

Sau khi các giao dịch tài chính phát sinh trong công ty lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận ban sơ (Books of prime entry), kế toán vẫn tổng phù hợp lên các tài khoản bên trên sổ cái.

Bạn đang xem: Ledger là gì

Sổ dòng (Ledger) là một loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng để làm ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính - tài thiết yếu phát sinh của từng tài khoản kế toán trong những kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 một số loại sổ chiếc cơ bạn dạng trong công ty bao gồm:

*

b. Mối contact giữa những sổ cái
*

Trên sổ dòng chung, vẫn có các tài khoản bắt buộc thu khách hàng (Receivables), cần trả nhà cung cấp (Payables). Tuy nhiên các tài khoản này ghi nhận tổng giá bán trị của những khoản đề nghị thu/phải trả chứ không hề ghi rõ từng khoản yêu cầu thu/phải trả từng khách hàng/nhà cung cấp.

2. Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận cây bút toán kép được xây dựng dựa vào cơ sở: Mỗi giao dịch kế toán hầu như có ảnh hưởng kép (dual effect) tới cả bên Nợ với bên tất cả trên thông tin tài khoản kế toán.

Trong khối hệ thống ghi nhận cây bút toán kép, mỗi nhiệm vụ kế toán phân phát sinh sẽ tiến hành ghi vào bên Nợ và bên Có của các đầu tài khoản tương ứng một khoản bằng nhau. Vì thế, tổng mức vốn của bên Nợ luôn luôn luôn bằng giá trị của bên bao gồm trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận cây viết toán kép thường gặp:


*

*

Kế toán ghi nhận:

b. Phương pháp ghi nhận tài khoản Sổ cái các khoản nên thu (Receivables Ledger)

4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc tương xứng (matching concept), doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với giá cả phát sinh để tạo ra ra lệch giá đó. Tương tự, gia tài cũng đề xuất được ghi nhận phù hợp với mối cung cấp hình thành gia sản đó (từ vốn chủ cài hoặc vốn vay).

Từ phương trình trên, ta có thể suy ra những phương trình dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ cần trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm kiếm được Rút vốn) + Nợ cần trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)


Ngoài phương trình kế toán tài chính nói trên, tín đồ ta còn thực hiện phương trình kinh doanh (Business Equation) để reviews tài sản của một doanh nghiệp lớn trong một thời kỳ hoạt động.


Kiến thức về các Tài khoản sổ chiếc và cây bút toán kép vào môn học FA/F3 ACCA

Quy trình kế toán tài bao gồm gồm 4 bước cơ bản: tích lũy chứng từ bỏ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp tin tức (Summarising), trình diễn thông tin (Presenting). Với từng bước một kế toán sử dụng những loại sổ sách khác biệt để thực hiện quy trình.Bạn vẫn xem: Ledger account là gì


Phạm vi bài học dưới đây sẽ triệu tập vào phương pháp ghi nhận những tài khoản trên sổ mẫu (Ledgers) bằng phương thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping).Bạn đã xem: Ledger trương mục là gì

I. Mục tiêu

Phương pháp ghi nhận cây viết toán képCách ghi nhận những tài khoản sổ cái

II. Nội dung

1. Tổng quan lại về sổ chiếc (Ledger)

a. Định nghĩa và phân loại

Sau khi những giao dịch kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp lớn được ghi vào sổ sách ghi nhận thuở đầu (Books of prime entry), kế toán đã tổng hòa hợp lên các tài khoản trên sổ cái.

Sổ chiếc (Ledger) là một trong những loạisổ sách kế toántổng hợp, dùng làm ghi chép những nghiệp vụ kinh tế - tài chủ yếu phát sinh của từng tài khoản kế toán trong mỗi kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Có 3 loại sổ chiếc cơ bạn dạng trong công ty lớn bao gồm:

b. Mối tương tác giữa những sổ cái

Trên sổ mẫu chung, vẫn có các tài khoản phải thu quý khách hàng (Receivables), đề nghị trả nhà hỗ trợ (Payables). Mặc dù các tài khoản này ghi dìm tổng giá trị của những khoản yêu cầu thu/phải trả chứ không cần ghi rõ từng khoản đề nghị thu/phải trả từng khách hàng/nhà cung cấp.

2. Phương thức ghi nhận cây viết toán kép (Double entry bookeeping)

Phương pháp ghi nhận bút toán kép được xây dựng dựa vào cơ sở: Mỗi thanh toán giao dịch kế toán số đông có ảnh hưởng kép (dual effect) tới cả bên Nợ với bên bao gồm trên tài khoản kế toán.

Trong hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi nghiệp vụ kế toán vạc sinh sẽ được ghi vào mặt Nợ và bên Có của các đầu tài khoản khớp ứng một khoản bằng nhau. Bởi thế, tổng vốn của mặt Nợ luôn luôn bởi giá trị của bên tất cả trong doanh nghiệp.

Các ghi nhận bút toán kép hay gặp:


Kế toán ghi nhận:

b. Phương pháp ghi nhận tài khoản Sổ cái các khoản nên thu (Receivables Ledger)

4. Phương trình kế toán (Accounting Equation)

Theo nguyên tắc phù hợp (matching concept), lợi nhuận phải được ghi nhận cân xứng với giá cả phát sinh để sản xuất ra lợi nhuận đó. Tương tự, gia sản cũng yêu cầu được ghi nhận cân xứng với nguồn hình thành tài sản đó (từ vốn chủ thiết lập hoặc vốn vay).

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Thereby Là Gì, Nghĩa Của Từ Thereby, Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củathereby

Từ phương trình trên, ta có thể suy ra các phương trình bên dưới đây:

Phương trình 1:

Tài sản = (Vốn góp + Lợi nhuận giữ lại) + Nợ yêu cầu trả

(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)

Phương trình 2:

Tài sản = Vốn góp + (Lợi nhuận tìm kiếm được Rút vốn) + Nợ đề xuất trả

(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits Drawings) + Liabilities)

Ngoài phương trình kế toán nói trên, người ta còn thực hiện phương trình sale (Business Equation) để đánh giá tài sản của một doanh nghiệp lớn trong một thời kỳ hoạt động.