Giải bài bác 2: tương tác giữa trang bị tự với phép nhân - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và đáp án các câu hỏi trong bài xích học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài bác học.
Bạn đang xem: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) tiến hành các chuyển động sau

- So sánh: - 2 cùng 3 ; ( -2).5 và 3.5

- Dự đoán tác dụng so sánh ( -2).c với 5.c, với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) tiến hành các hoạt động sau

- Điền dấu tương thích () vào ô vuông:

*

- bàn bạc để trả lời câu hỏi: "Khi phân chia cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều tuyệt ngược chiều với bất đẳng thức đã cho? vị sao?"

Trả lời:

- Điền dấu thích hợp () vào ô vuông:

*

- Khi phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức mang đến cùng một vài dương ta được bất đẳng thức cùng chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho

Chứng minh:

Cho a > b

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức bên trên với số$frac12$

Theo đặc thù 1 đã làm được học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức đến cùng một số dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức đã cho" nên ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta gồm tính chất: khi chia cả nhị vế của bất đẳng thức mang lại cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức đã cho

2.

Xem thêm: Brackets Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bracket

A) triển khai các hoạt động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) với 3.(- 5)

- Dự đoán kết quả so sánh ( -2).c cùng 3.c, cùng với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, với c -$frac13$b, hãy đối chiếu a với b.

- trả lời câu hỏi:

"Khi phân chia cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một số âm ta được bất đẳng thức thuộc chiều hay ngược chiều cùng với bất đẳng thức sẽ cho? bởi vì sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > -$frac13$b

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b

Nhân cả nhì vế của bất đẳng thức bên trên với số - $frac12$

Theo đặc điểm 1 đã có được học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một số âm ta được bất đẳng thức trái hướng với bất đẳng thức vẫn cho" phải ta có: