pháp luật sư vn » pháp luật - Đời sinh sống » Dọc đường tố tụng » Tích họp văn phiên bản mới » Trợ giúp pháp lý » support


Bạn đang xem: Lưu trú là gì

(fkhorizont-turnovo.com) - vào Luu1eadt Cu01b0 tru00fa cu00f3 nhiu1ec1u cu1ee5m tu1eeb nhu01b0 cu01b0 tru00fa, thu01b0u1eddng tru00fa, tu1ea1m tru00fa, lu01b0u tru00fa. Vu1eady cho tu00f4i hu1ecfi phu00e1p luu1eadt hiu1ec7n hu00e0nh quy u0111u1ecbnh nhu01b0 nu00e0o vu00e0 su1ef1 khu00e1c biu1ec7t giu1eefa cu01b0 tru00fa, thu01b0u1eddng tru00fa, tu1ea1m tru00fa, lu01b0u tru00fa lu00e0 gu00ec? - Bu1ea1n u0111u1ecdc T.Y. (Bu1eafc Ninh) cu00f3 hu1ecfi. u1ea2nh minh hu1ecda. Nu01a1i cu01b0 tru00fa, thu01b0u1eddng tru00fa, tu1ea1m tru00fa vu00e0 lu01b0u tru00fa lu00e0 cu00e1c khu00e1i niu1ec7m thu01b0u1eddng xuyu00ean bu1ecb su1eed du1ee5ng nhu1ea7m lu1eabn. Du01b0u1edbi u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t su1ed1 thu00f4ng tin giu00fap bu1ea1n phu00e2n biu1ec7t u0111u01b0u1ee3c cu00e1c khu00e1i niu1ec7m tru00ean cu0103n cu1ee9 vu00e0o Luu1eadt Cu01b0 tru00fa su1ed1 81/2006/QH11; Luu1eadt su1eeda u0111u1ed5i Luu1eadt Cu01b0 tru00fa su1ed1 36/2013/QH13; Nghu1ecb u0111u1ecbnh su1ed1 31/2014/Nu0110-CP hu01b0u1edbng du1eabn Luu1eadt Cu01b0 tru00fa; Nghu1ecb u0111u1ecbnh 167/2013/Nu0110-CP xu1eed phu1ea1t vi phu1ea1m hu00e0nh chu00ednh vào lu0129nh vu1ef1c an ninh, tru1eadt tu1ef1, an tou00e0n xu00e3 hu1ed9i; phu00f2ng, chu1ed1ng tu1ec7 nu1ea1n xu00e3 hu1ed9i; phu00f2ng chu00e1y vu00e0 chu1eefa chu00e1y; phu00f2ng, chu1ed1ng bu1ea1o lu1ef1c gia u0111u00ecnh. Khu00e1i niu1ec7m - Cu01b0 tru00fa lu00e0 viu1ec7c cu00f4ng du00e2n sinh su1ed1ng tu1ea1i mu1ed9t u0111u1ecba u0111iu1ec3m thuu1ed9c xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n du01b0u1edbi hu00ecnh thu1ee9c thu01b0u1eddng tru00fa hou1eb7c tu1ea1m tru00fa. (Theo u0110iu1ec1u 1 Luu1eadt Cu01b0 tru00fa 2006) Theo u0111u00f3 nu01a1i cu01b0 tru00fa cu1ee7a cu00f4ng du00e2n gu1ed3m:
+ Chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p mu00e0 ngu01b0u1eddi u0111u00f3 thu01b0u1eddng xuyu00ean sinh su1ed1ng. + Lu00e0 nu01a1i thu01b0u1eddng tru00fa hou1eb7c nu01a1i tu1ea1m tru00fa. + Tru01b0u1eddng hu1ee3p khu00f4ng xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c theo cu00e1c quy u0111u1ecbnh tru00ean thu00ec nu01a1i cu01b0 tru00fa cu1ee7a cu00f4ng du00e2n lu00e0 nu01a1i ngu01b0u1eddi u0111u00f3 u0111ang sinh su1ed1ng. - Nu01a1i thu01b0u1eddng tru00fa lu00e0 nu01a1i cu00f4ng du00e2n sinh su1ed1ng thu01b0u1eddng xuyu00ean, u1ed5n u0111u1ecbnh, khu00f4ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n tu1ea1i mu1ed9t chu1ed7 u1edf nhu1ea5t u0111u1ecbnh vu00e0 u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa (u0110KTT). (Theo u0110iu1ec1u 12 Luu1eadt Cu01b0 tru00fa2006). - Nu01a1i tu1ea1m tru00fa lu00e0 nu01a1i cu00f4ng du00e2n sinh su1ed1ng ngou00e0i nu01a1i u0110KTT vu00e0 u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa. (Theo u0110iu1ec1u 12 Luu1eadt Cu01b0 tru00fa2006). - Lu01b0u tru00fa lu00e0 viu1ec7c cu00f4ng du00e2nu1edf lu1ea1i trong mu1ed9t thu1eddi gian nhu1ea5t u0111u1ecbnhtu1ea1i u0111u1ecba u0111iu1ec3m thuu1ed9c xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n ngou00e0i nu01a1i cu01b0 tru00fa cu1ee7a mu00ecnh vu00e0 khu00f4ng thuu1ed9c tru01b0u1eddng hu1ee3p phu1ea3i u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa. (Theo khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 31 Luu1eadt Cu01b0 tru00fa 2006) Vu1ec1 bu1ea3n chu1ea5t: - Thu01b0u1eddng tru00fa lu00e0 nu01a1i sinh su1ed1ng thu01b0u1eddng xuyu00ean, lu00e2u du00e0i tu1ea1i nu01a1i u1edf thuu1ed9c su1edf hu1eefu cu1ee7a bu1ea3n thu00e2n, gia u0111u00ecnh hou1eb7c thuu00ea, mu01b0u1ee3n. - Tu1ea1m tru00fa lu00e0 nu01a1i sinh su1ed1ng thu01b0u1eddng xuyu00ean nhu01b0ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n nhu1ea5t u0111u1ecbnh chu1ee7 yu1ebfu lu00e0 nhu00e0 thuu00ea, mu01b0u1ee3n. - Lu01b0u tru00fa lu00e0 nu01a1i nghu1ec9 lu1ea1i tu1ea1m thu1eddi vu00ec lu00fd vì chưng cu00f4ng viu1ec7c, du lu1ecbch, thu0103m hu1ecfiu2026 trong thu1eddi gian ngu1eafn. Vu1ec1 thu1eddi hu1ea1n cu01b0 tru00fa: - Thu01b0u1eddng tru00fa: Khu00f4ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n. - Tu1ea1m tru00fa: Cu00f3 thu1eddi hu1ea1n. - Lu01b0u tru00fa: Thu1eddi hu1ea1n ngu1eafn, sở hữu tu00ednh nhu1ea5t thu1eddi. Vu1ec1 nu01a1i u0111u0103ng ku00fd thu1eddi hu1ea1n cu01b0 tru00fa: - Thu01b0u1eddng tru00fa: Cu00f4ng an quu1eadn, huyu1ec7n, thu1ecb xu00e3 u0111u1ed1i vu1edbi thu00e0nh phu1ed1 tru1ef1c thuu1ed9c Trung u01b0u01a1ng; Cu00f4ng an xu00e3, thu1ecb tru1ea5n thuu1ed9c huyu1ec7n, cu00f4ng an thu1ecb xu00e3 u0111u1ed1i vu1edbi thu00e0nh phu1ed1 thuu1ed9c tu1ec9nh vu00e0 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u. - Tu1ea1m tru00fa: Cu00f4ng an xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n vu00e0 u0111u01b0u1ee3c cu1ea5p su1ed5 tu1ea1m tru00fa. - Lu01b0u tru00fa: Cu00f4ng an xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n. Vu1ec1 u0111iu1ec1u kiu1ec7n u0111u0103ng ku00fd: u2013 Thu01b0u1eddng tru00fa: + u0110u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa tu1ea1i tu1ec9nh: Cu00f3 chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p u1edf tu1ec9nh nu00e0o thu00ec u0111u01b0u1ee3c u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa tu1ea1i tu1ec9nh u0111u00f3. + u0110u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa tu1ea1i thu00e0nh phu1ed1 tru1ef1c thuu1ed9c Trung u01b0u01a1ng: Thuu1ed9c mu1ed9t trong cu00e1c tru01b0u1eddng hu1ee3p sau: Cu00f3 chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p; u0110u01b0u1ee3c ngu01b0u1eddi cu00f3 su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u u0111u1ed3ng u00fd mang lại nhu1eadp vu00e0o su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u cu1ee7a mu00ecnh; u0110u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u u0111u1ed9ng, tuyu1ec3n du1ee5ng vu00e0o cu01a1 quan liêu Nhu00e0 nu01b0u1edbc hou1eb7c theo chu1ebf u0111u1ed9 hu1ee3p u0111u1ed3ng khu00f4ng xu00e1c u0111u1ecbnh thu1eddi hu1ea1n vu00e0 cu00f3 chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p; Tru01b0u1edbc u0111u00e2y u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa, nay tru1edf u0111u00f3 sinh su1ed1ng tu1ea1i chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p cu1ee7a mu00ecnh. u2013 Tu1ea1m tru00fa: u0110u00e1p u1ee9ng 02 u0111iu1ec1u kiu1ec7n: + Sinh su1ed1ng, lu00e0m viu1ec7c, lao u0111u1ed9ng, hu1ecdc tu1eadp tu1ea1i mu1ed9t u0111u1ecba u0111iu1ec3m thuu1ed9c xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n. + Khu00f4ng thuu1ed9c tru01b0u1eddng hu1ee3p u0111u01b0u1ee3c u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa tu1ea1i u0111u1ecba phu01b0u01a1ng u0111u00f3. u2013 Lu01b0u tru00fa + Viu1ec7c thu00f4ng bu00e1o lu01b0u tru00fa u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n tru01b0u1edbc 23 giu1edd, nu1ebfu ngu01b0u1eddi u0111u1ebfn lu01b0u tru00fa sau 23 giu1edd thu00ec thu00f4ng bu00e1o lu01b0u tru00fa vu00e0o su00e1ng ngu00e0y hu00f4m sau. + Tru01b0u1eddng hu1ee3p u00f4ng, bu00e0, cha, mu1eb9, vu1ee3, chu1ed3ng, con, chu00e1u, anh, chu1ecb, em ruu1ed9t u0111u1ebfn lu01b0u tru00fa nhiu1ec1u lu1ea7n thu00ec chu1ec9 cu1ea7n thu00f4ng bu00e1o lu01b0u tru00fa mu1ed9t lu1ea7n: Nghu1ec9 lu1ea1i tu1ea1i mu1ed9t u0111u1ecba u0111iu1ec3m nhu1ea5t u0111u1ecbnh u0111iu1ec3m nhu1ea5t u0111u1ecbnh cu1ee7a xu00e3, phu01b0u1eddng, thu1ecb tru1ea5n; Khu00f4ng thuu1ed9c tru01b0u1eddng hu1ee3p phu1ea3i u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa. Vu1ec1 thu1eddi hu1ea1n u0111u0103ng ku00fd: u2013 Thu01b0u1eddng tru00fa: +Trong thu1eddi hu1ea1n 12 thu00e1ng, ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y chuyu1ec3n u0111u1ebfn chu1ed7 u1edf hu1ee3p phu00e1p mu1edbi; + vào thu1eddi hu1ea1n 60 ngu00e0y, ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y cu00f3 u00fd kiu1ebfn u0111u1ed3ng u00fd cu1ee7a ngu01b0u1eddi cu00f3 su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u; + vào thu1eddi hu1ea1n 60 ngu00e0y, ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y tru1ebb em u0111u01b0u1ee3c u0111u0103ng ku00fd khai sinh. u2013 Tu1ea1m tru00fa: 30 ngu00e0y ku1ec3 tu1eeb ngu00e0y u0111u1ebfn phu1ea3i thu1ef1c hiu1ec7n u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa u2013 Lu01b0u tru00fa: Tru01b0u1edbc 23 giu1edd, nu1ebfu ngu01b0u1eddi u0111u1ebfn lu01b0u tru00fa sau 23 giu1edd thu00ec thu00f4ng bu00e1o lu01b0u tru00fa vu00e0o su00e1ng ngu00e0y hu00f4m sau. Vu1ec1 ku1ebft quu1ea3 u0111u0103ng ku00fd: u2013 Thu01b0u1eddng tru00fa: u0110u01b0u1ee3c cu1ea5p Su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u hou1eb7c nhu1eadp tu00ean vu00e0o Su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u. u2013 Tu1ea1m tru00fa: u0110u01b0u1ee3c cu1ea5p Su1ed5 tu1ea1m tru00fa hou1eb7c nhu1eadp tu00ean vu00e0o Su1ed5 tu1ea1m tru00fa. u2013 Lu01b0u tru00fa:u0110u01b0u1ee3c ghi vu00e0o su1ed5 tiu1ebfp nhu1eadn lu01b0u tru00fa. Nu1ebfu cu00e1c cu00e1 nhu00e2n, chu1ee7 hu1ed9 gia u0111u00ecnh khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00fang quy u0111u1ecbnh vu1ec1 u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa, u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa thu00ec cu00f3 thu1ec3 bu1ecb phu1ea1t hu00e0nh chu00ednh theo quy u0111u1ecbnh tu1ea1i u0111iu1ec3m a khou1ea3n 1 u0110iu1ec1u 8 Nghu1ecb u0111u1ecbnh 167/2013/Nu0110-CP nhu01b0 sau: u0110iu1ec1u 8.

Xem thêm: Giải Toán 11 Bài Tập Phép Biến Hình Lớp 11 : Phép Biến Hình, Bài Tập Toán Lớp 11: Phép Biến Hình

Vi phu1ea1m quy u0111u1ecbnh vu1ec1 u0111u0103ng ku00fd vu00e0 quu1ea3n lu00fd cu01b0 tru00fa1. Phu1ea1t tiu1ec1n tu1eeb 100.000 u0111u1ed3ng u0111u1ebfn 300.000 u0111u1ed3ng u0111u1ed1i vu1edbi mu1ed9t vào nhu1eefng hu00e0nh vi sau u0111u00e2y:a) Cu00e1 nhu00e2n, chu1ee7 hu1ed9 gia u0111u00ecnh khu00f4ng thu1ef1c hiu1ec7n u0111u00fang quy u0111u1ecbnh vu1ec1 u0111u0103ng ku00fd thu01b0u1eddng tru00fa, u0111u0103ng ku00fd tu1ea1m tru00fa hou1eb7c u0111iu1ec1u chu1ec9nh nhu1eefng nắm u0111u1ed5i trong su1ed5 hu1ed9 khu1ea9u, su1ed5 tu1ea1m tru00fa; Nhu01b0 vu1eady,cu00f3 thu1ec3 hiu1ec3u u0111u01a1n giu1ea3n nhu01b0 sau: - Cu01b0 tru00fa gu1ed3m nu01a1i thu01b0u1eddng tru00fa vu00e0 tu1ea1m tru00fa; - Nu01a1i thu01b0u1eddng tru00fa lu00e0 nu01a1i u1edf thu01b0u1eddng xuyu00ean, u1ed5n u0111u1ecbnh, lu00e2u du00e0i khu00f4ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n; - Nu01a1i tu1ea1m tru00fa lu00e0 nu01a1i u1edf thu01b0u1eddng xuyu00ean nhu01b0ng cu00f3 thu1eddi hu1ea1n ngou00e0i nu01a1i thu01b0u1eddng tru00fa; - Lu01b0u tru00fa lu00e0 nu01a1i u1edf vào thu1eddi hu1ea1n ru1ea5t ngu1eafn với tu00ednh nhu1ea5t thu1eddi. NGu1eccC NHI