Giải bài tập SGK Toán 8 trang 74, 75 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi nhắc giải các bài tập của bài xích 3: Hình thang cân Hình học 8 Chương 1.

Bạn đang xem: Luyện tập hình thang cân lớp 8

Qua đó các em sẽ nhanh lẹ hoàn thiện tổng thể bài tập của bài bác 3 Chương I Hình học 8 tập 1.


Giải bài xích tập Toán Hình 8 tập 1 bài bác 3 Chương I: Hình thang cân

Giải bài xích tập toán 8 trang 74, 75 tập 1Giải bài xích tập toán 8 trang 75 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 3: Hình thang cân

1. Định nghĩa

Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB; CD)

*
với
*

2. Tính chất

Định lí 1: trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

Định lí 2: trong hình thang cân, hai đường chéo cánh bằng nhau.

Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

3. Lốt hiệu nhận biết hình thang cân

Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.


Tính độ dài những cạnh của hình thang cân nặng ABCD trên giấy tờ kẻ ô vuông (hình 30, độ lâu năm của cạnh ô vuông là 1cm)


Hình 30


Gợi ý đáp án:

Với độ nhiều năm cạnh ô vuông là 1cm thì: AB = 2 cm và DC = 4 cm

Kẻ

*
, ta có AH = 3 cm

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông AHD, ta có:

*

*

ABCD là hình thang cân phải

*

Bài 12 (trang 74 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB

Xét nhị tam giác ADC với BCD có:

AD = BC (ABCD là hình thang cân)

AC = BD (hai đường chéo của hình thang cân)

DC chung

Nên

*

Suy ra

*

Do đó

*
cân nặng tại E

Suy ra EC = ED

Mặt không giống AC = BD phải EA = EB

Bài 14 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1)

Gợi ý đáp án:

Quan cạnh bên hình 31, phụ thuộc vào tính hóa học hai sát bên của hình thang, ta thấy:

Tứ giác ABCD bao gồm AD = BC đề nghị ABCD là hình thang cân.

Tứ giác EHGF gồm

*
nên EHGF không phải là hình thang cân.

Bài 15 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Trên những cạnh AB, AC rước theo thứ tự các điểm D cùng E làm sao để cho AD = AE

a) hội chứng mình rằng BDEC là hình thang cân

b) Tính những góc của hình thang đó, hiểu được

*

Gợi ý đáp án:a) Ta có:

AD = AE yêu cầu

*
cân nặng tại A

*

Trong tam giác ADE có:

*

*

*

*

Tương tự vào tam giác ABC ta cũng có:

*

Từ (1) với (2) suy ra

*

Do đó DE // BC ⇒ BDEC là hình thang.

Mặt khác

*
(ABC là tam giác cân)

Nên BDEC là hình thang cân.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Nhân Đơn Thức Với Đa Thức Với Đa Thức (Trang 5

b) cùng với

*
, ta có:

*

*

*

*

*

*

Giải bài tập toán 8 trang 75 tập 1: Luyện tập

Bài 15 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 1)

Cho tam giác ABC cân tại A, những đường phân giác BD, CE (D ∈ AC, E ∈ AB). Chứng tỏ rằng BEDC là hình thang cân gồm đáy nhỏ bằng cạnh bên.