march nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm march giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của march.

Bạn đang xem: March là gì


Từ điển Anh Việt

march

/mɑ:tʃ/

* danh từ

March tháng ba

(quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)

a line of march: đường hành quân

to be on the march: đang hành quân

a day"s march: chặng đường hành quân trong một ngày

a march past: cuộc điều hành qua

(nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi

the march of events: sự tiến triển của sự việc

the march of time: sự trôi đi của thời gian

hành khúc, khúc quân hành

* ngoại động từ

cho (quân đội...) diễu hành

đưa đi, bắt đi

the policemen march the arrested man off: công an đưa người bị bắt đi

* nội động từ

đi, bước đều; diễu hành

(quân sự) hành quân

to march off

bước đi, bỏ đi

to march out

bước đi, đi ra

to march past

diễu hành qua

* danh từ

bờ cõi, biên giới biên thuỳ

* nội động từ

giáp giới, ở sát bờ cõi, ở tiếp biên giới

Vietnam marches with China: Việt-nam giáp giới với Trungquốc


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

march

* kinh tế

tháng ba


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: Học từ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tìm kiếm và để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Khi con trỏ đang nằm trong ô tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ cần tìm vào ô tìm kiếm và xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 175 Ôn Tập Tìm Hai Số Khi Biết Tổng Và


Lưu ý
Nếu nhập từ khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiện ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*