- Chọn bài -Bài 1: mở màn về phương trìnhBài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và phương pháp giảiBài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: bắt đầu về phương trình khiến cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: Hãy mang lại ví dụ về:

a) Phương trình cùng với ẩn y;

b) Phương trình với ẩn u.

Bạn đang xem: Mở đầu về phương trình lớp 8

Lời giải

a) Phương trình cùng với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình cùng với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: lúc x = 6, tính quý hiếm mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 1 trang 5: đến phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có thỏa mãn nhu cầu phương trình không ?

b) x = 2 có là 1 nghiệm của phương trình không ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không vừa lòng phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là 1 trong nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 6: Hãy điền vào địa điểm trống (…):

a) Phương trình x = 2 tất cả tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 bao gồm tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm bao gồm tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với từng phương trình sau, hãy xét xem x = -1 gồm là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay quý hiếm x = -1 vào từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế yêu cầu = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải đề nghị x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế nên = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải cần x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế nên = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải bắt buộc x = -1 là nghiệm của phương trình.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 và t = 1, quý giá nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay những giá trị của t vào nhì vế của phương trình ta được:

– trên t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 ko là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy rất nhiều số phần lớn là nghiệm của nó. Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho thấy tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với đa số x đề xuất tập nghiệm của chính nó là S = R.

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối từng phương trình sau với những nghiệm của chính nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa hẳn nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không khẳng định

⇒ -1 chưa hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 gồm

*

⇒ 2 không phải nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 có

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 có x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 không hẳn nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: " Undo Là Gì - Hoàn Tác Là Gì

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta có thể nối như sau:

*

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): nhì phương trình x = 0 với x(x – 1) = 0 có tương tự không? bởi vì sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 tất cả tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Vì chưng một tích bởi 0 khi một trong hai thừa số bằng 0 tức là: