Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Nerve là gì

*
*
*

nerve
*

nerve /nə:v/ danh từ (giải phẫu) dây thần kinh ((thường) số nhiều) thần kinh; trạng thái thần ghê kích độngto get on someone"s nerves; khổng lồ give someone the nerves: trêu tức ai; khiến cho ai phạt cáuto have s fit of nerves: bực dọc, nóng nảy khí lực, khí phách, dũng khí, can đảm, nghị lựca man with iron nerves; a man with nerves of steel: con người có khí phách cương cứng cường; con bạn không gì khiến cho xúc đụng đượcto thua trận one"s nerves: mất tinh thần, hoảng sợto strain every nerve: rán hết sức (thông tục) sự táo bị cắn gan, sự trơ tráoto have the nerve to bởi something: gồm gan làm cho gì (thực thứ học) gân (lá cây) (nghĩa bóng) bộ phận chủ yếu, khu vực trung tâm, phần tử đầu nãonot to know what nerves are điềm tĩnh, điềm đạm ngoại hễ từ truyền sức mạnh (vật chất, tinh thần); truyền can đảm, truyền nhuệ khíto nerve oneself rán sức, đem hết can đảm, triệu tập nghị lực
khung ngangkhung sườntinh thầnLĩnh vực: y họcdây thần kinhacoustic nerve: rễ thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u rễ thần kinh thính giácafferent nerve: rễ thần kinh tớiafferent nerve: dây thần kinh hướng tâmcerebral nerve: rễ thần kinh sọcircumflex nerve: rễ thần kinh hình cungcochleat nerve: dây thần kinh ốc taicubital nerve: rễ thần kinh trụcutaneous nerve: dây thần kinh dadepressor nerve: rễ thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân sườn lưng của dây thần kinh phế vịefferent nerve: dây thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh ra, dây thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh đi rahypoglosal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: dây thần kinh ức chếjugular nerve: dây thần kinh cảnhlacrimal nerve: dây thần kinh lệmotor nerve: dây thần kinh vận độngnerve fussion: thủ thuật nối liền dây thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân rễ thần kinh vận nhãnophthalmic nerve: dây thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: dây thần kinh hoànhpneumogastric nerve: dây thần kinh phế - vịroot of median nerve lateral: rễ mặt dây thần gớm giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của rễ thần kinh tủy sống, rễ trước của rễ thần kinh tủy sốngsacral nerve: rễ thần kinh cùngsensory nerve: dây thần kinh giãnspinal nerve: rễ thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: dây thần kinh sinh bavestibulococh lear nerve: dây thần kinh thính giácLĩnh vực: toán & tinthần kinhacoustic nerve: dây thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u dây thần kinh thính giácafferent nerve: rễ thần kinh tớiafferent nerve: rễ thần kinh hướng tâmcerebral nerve: dây thần kinh sọcircumflex nerve: dây thần kinh hình cungcochleat nerve: rễ thần kinh ốc taicubital nerve: dây thần kinh trụcutaneous nerve: dây thần kinh dadental nerve: thần tởm răngdepressor nerve: dây thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân lưng của dây thần kinh phế vịefferent nerve: dây thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh ra, rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh đi rafacial nerve: thần tởm mặtfemoral nerve: thần gớm đùiglossopharyngeal nerve: thần kinh thiệt hầu, thần tởm sọ vật dụng chínhypoglosal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: dây thần kinh ức chếjugular nerve: dây thần kinh cảnhlacrimal nerve: dây thần kinh lệmotor nerve: dây thần kinh vận độngnerve accommodation: điều tiết thần kinhnerve block: phong toả thần kinhnerve cell: tế lần thần kinhnerve ending: mút thần kinhnerve fibre: sợi thần kinhnerve fussion: thủ thuật nối sát dây thần kinhnerve gas: hơi độc thần kinhnerve impulse: xung lực thần kinhnerve of covering: thần kinh của chiếc phụnerve storm: cơn loạn thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân rễ thần kinh vận nhãnoculomotor nerve: thần tởm vận nhãnolfactory nerve: thần khiếp khứu giácophthalmic nerve: dây thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: dây thần kinh hoànhpneumogastric nerve: dây thần kinh phế - vịradial nerve: thần kinh quayroot of median nerve lateral: rễ mặt dây thần khiếp giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của rễ thần kinh tủy sống, rễ trước của rễ thần kinh tủy sốngsacral nerve: rễ thần kinh cùngsensory nerve: rễ thần kinh giãnspinal accesory nerve: thần ghê tủy sống phụspinal nerve: dây thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: rễ thần kinh sinh baulnar nerve: thần ghê trụvagus nerve: thần tởm phế vịvestibular nerve: thần kinh tiền đìnhvestibulococh lear nerve: rễ thần kinh thính giácvestibulocochlear nerve: thần kinh tiền đình - ốc tai

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): nerve, nerves, nervousness, unnerve, nervous, nervy, nerveless, unnerving, nervously, nervelessly, unnervingly


*

*

*

nerve

Từ điển Collocation

nerve noun

1 in the body toàn thân

ADJ. sensitive, trapped | facial, optic, spinal, etc.

VERB + NERVE damage, strain, trap I"ve trapped a nerve in my spine.

NERVE + VERB go, lead, run The nerve runs from the eye to the brain. | transmit sth The nerves transmit pain. | throb He lay awake, his nerves throbbing.

NERVE + NOUN cell, end, ending, fibre, tissue | pathway | impulse | damage, injury | gas

PREP. along a/the ~ The message travels along the nerve lớn the brain. | ~ in He"s been off work with a trapped nerve in his back. | ~ lớn Cutting the nerves khổng lồ the stomach does not affect hunger.

PHRASES every nerve in sb"s body toàn thân Intense pain shot through every nerve in his body. | hit a nerve, touch a (sensitive/raw) nerve (figurative) My remarks about divorce had unwittingly touched a raw nerve.

2 nerves: mental state

ADJ. good, steady | bad, frayed, ragged, shattered, taut At the end of a day"s teaching, her nerves were absolutely shattered.

VERB + NERVE stretch Her nerves were stretched lớn breaking point.

NERVE + VERB be on edge After the bomb, my nerves were on edge. | jangle His nerves jangled every time the phone rang. | stand I"m not sure my nerves can stand another night lượt thích this.

PREP. ~s for Skydiving is all right for people who"ve got the nerves for it.

PHRASES a battle/war of nerves The union has been fighting a war of nerves with the management over pay. | get on sb"s nerves His endless whining really gets on my nerves. | nerves of steel You need nerves of steel to lớn be a good poker player. | a strain on sb"s nerves Looking after him while he was so ill has been a great strain on her nerves.

3 nerves: nervous state

ADJ. exam, first-night I"ve never suffered from first-night nerves.

VERB + NERVE calm, control, soothe, steady She took a few deep breaths to calm her nerves. | suffer from

PHRASES an attack of nerves I had an attack of nerves just before I went on stage. | a bag/bundle/mass of nerves By the time of the interview, I was a bundle of nerves.

4 courage

ADJ. sufficient

VERB + NERVE have I didn"t have the nerve lớn ask. | lack | lose At the last minute she almost lost her nerve. | keep He kept his nerve lớn win a thrilling match. | find You must find the nerve khổng lồ ask for more money. | take It took a lot of nerve lớn stand up & speak.

NERVE + VERB break, crack, fail (sb) At the last moment her nerve failed her.

PHRASES a failure/loss of nerve, a test of nerve Singing in front of so many people was a real demo of nerve.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giải Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số 11 Chương 2 (Tổ Hợp Xác Suất) Nâng Cao, Cơ Bản

English Synonym & Antonym Dictionary

nerves|nerved|nervingsyn.: bravado courage daring mettle stamina strengthant.: unnerve