Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Nerve là gì
Bạn đang xem: Nerves là gì

*

*

*

*

nerve /nə:v/ danh từ (giải phẫu) dây thần kinh ((thường) số nhiều) thần kinh; trạng thái thần kinh kích độnglớn get on someone”s nerves; khủng give someone the nerves: trêu ngươi ai; để cho ai phân phát cáulớn have s fit of nerves: bực dọc, rét nảy khí lực, khí phách, dũng khí, kiêu dũng, nghị lựca man with iron nerves; a man with nerves of steel: con người dân có khí phách cương cường; con tín đồ không gì làm cho xúc đụng đclớn thua one”s nerves: mất tinh thần, hồi hộplớn strain every nerve: rán không còn sức (thông tục) sự táo apple gan, sự trơ tráolớn have the nerve bự do something: có gan làm gì (thực đồ dùng học) gân (lá cây) (nghĩa bóng) phần tử chủ yếu, quanh vùng trung tâm, phần tử đầu nãonot phệ know what nerves are tỉnh bơ, điềm đạm ngoại rượu cồn từ truyền sức khỏe (vật chất, tinh thần); truyền kiêu dũng, truyền nhuệ khílớn nerve oneself rán sức, lấy hết kiêu dũng, tập trung nghị lựckhung ngangkhung sườntinh thầnLĩnh vực: y họcdây thần kinhacoustic nerve: rễ thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u rễ thần kinh thính giácafferent nerve: dây thần kinh tớiafferent nerve: rễ thần kinh hướng tâmcerebral nerve: rễ thần kinh sọcircumflex nerve: rễ thần kinh hình cungcochleat nerve: dây thần kinh ốc taicubital nerve: rễ thần kinh trụcutaneous nerve: rễ thần kinh dadepressor nerve: dây thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân sống lưng của rễ thần kinh phế vịefferent nerve: dây thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh ra, rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh đi rahypoglosal nerve: dây thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: rễ thần kinh ức chếjugular nerve: rễ thần kinh cảnhlacrimal nerve: dây thần kinh lệmotor nerve: rễ thần kinh vận độngnerve fussion: thủ thuật nối liền dây thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân dây thần kinh vận nhãnophthalmic nerve: dây thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: dây thần kinh hoànhpneumogastric nerve: rễ thần kinh phế – vịroot of median nerve lateral: rễ bên dây thần khiếp giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của dây thần kinh tủy sống, rễ trước của dây thần kinh tủy sốngsacral nerve: rễ thần kinh cùngsensory nerve: rễ thần kinh giãnspinal nerve: dây thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: dây thần kinh sinh bavestibulococh lear nerve: rễ thần kinh thính giácLĩnh vực: toán & tinthần kinhacoustic nerve: dây thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u dây thần kinh thính giácafferent nerve: dây thần kinh tớiafferent nerve: dây thần kinh hướng tâmcerebral nerve: dây thần kinh sọcircumflex nerve: dây thần kinh hình cungcochleat nerve: dây thần kinh ốc taicubital nerve: dây thần kinh trụcutaneous nerve: dây thần kinh dadental nerve: thần ghê răngdepressor nerve: rễ thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân lưng của dây thần kinh phế vịefferent nerve: rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh ra, rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh đi rafacial nerve: thần ghê mặtfemoral nerve: thần gớm đùiglossopharyngeal nerve: thần tởm thiệt hầu, thần gớm sọ thứ chínhypoglosal nerve: rễ thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: dây thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: rễ thần kinh ức chếjugular nerve: dây thần kinh cảnhlacrimal nerve: rễ thần kinh lệmotor nerve: rễ thần kinh vận độngnerve accommodation: điều tiết thần kinhnerve block: phong toả thần kinhnerve cell: tế lần thần kinhnerve ending: mút thần kinhnerve fibre: tua thần kinhnerve fussion: thủ thuật nối liền dây thần kinhnerve gas: tương đối độc thần kinhnerve impulse: xung lực thần kinhnerve of covering: thần gớm của loại phụnerve storm: cơn loàn thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân dây thần kinh vận nhãnoculomotor nerve: thần kinh vận nhãnolfactory nerve: thần kinh khứu giácophthalmic nerve: rễ thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: dây thần kinh hoànhpneumogastric nerve: dây thần kinh phế – vịradial nerve: thần tởm quayroot of median nerve lateral: rễ bên dây thần khiếp giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của rễ thần kinh tủy sống, rễ trước của dây thần kinh tủy sốngsacral nerve: dây thần kinh cùngsensory nerve: rễ thần kinh giãnspinal accesory nerve: thần ghê tủy sống phụspinal nerve: dây thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: rễ thần kinh sinh baulnar nerve: thần ghê trụvagus nerve: thần tởm phế vịvestibular nerve: thần kinh tiền đìnhvestibulococh lear nerve: rễ thần kinh thính giácvestibulocochlear nerve: thần kinh tiền đình – ốc tai


Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): nerve, nerves, nervousness, unnerve, nervous, nervy, nerveless, unnerving, nervously, nervelessly, unnervingly


*Xem thêm: Greek Yogurt Là Gì Mà Khiến Nhiều Người “Phát Cuồng”, Kingfoodmart

nerve

Từ điển Collocation

nerve noun

1 in the body

ADJ. sensitive, trapped | facial, optic, spinal, etc.

VERB + NERVE damage, strain, trap I”ve trapped a nerve in my spine.

NERVE + VERB go, lead, run The nerve runs from the eye béo the brain. | transmit sth The nerves transmit pain. | throb He lay awake, his nerves throbbing.

NERVE + NOUN cell, end, ending, fibre, tissue | pathway | impulse | damage, injury | gas

PREP. along a/the ~ The message travels along the nerve to the brain. | ~ in He”s been off work with a trapped nerve in his back. | ~ to Cutting the nerves khủng the stomach does not affect hunger.

PHRASES every nerve in sb”s body Intense pain shot through every nerve in his toàn thân. | hit a nerve, cảm biến a (sensitive/raw) nerve (figurative) My remarks about divorce had unwittingly touched a raw nerve.

2 nerves: mental state

ADJ. good, steady | bad, frayed, ragged, shattered, taut At the over of a day”s teaching, her nerves were absolutely shattered.

VERB + NERVE stretch Her nerves were stretched bự breaking point.

NERVE + VERB be on edge After the bomb, my nerves were on edge. | jangle His nerves jangled every time the phone rang. | stand I”m not sure my nerves can stand another night like this.

PREP. ~s for Skydiving is all right for people who”ve got the nerves for it.

PHRASES a battle/war of nerves The union has been fighting a war of nerves with the management over pay. | get on sb”s nerves His endless whining really gets on my nerves. | nerves of steel You need nerves of steel mập be a good poker player. | a strain on sb”s nerves Looking after him while he was so ill has been a great strain on her nerves.


3 nerves: nervous state

ADJ. exam, first-night I”ve never suffered from first-night nerves.

VERB + NERVE calm, control, soothe, steady She took a few deep breaths béo calm her nerves. | suffer from

PHRASES an attack of nerves I had an attack of nerves just before I went on stage. | a bag/bundle/mass of nerves By the time of the interview, I was a bundle of nerves.

4 courage

ADJ. sufficient

VERB + NERVE have I didn”t have the nerve béo ask. | lack | lose At the last minute she almost lost her nerve. | keep He kept his nerve bự win a thrilling match. | find You must find the nerve lớn ask for more money. | take It took a lot of nerve lớn stand up cùng speak.

NERVE + VERB break, crack, fail (sb) At the last moment her nerve failed her.

PHRASES a failure/loss of nerve, a kiểm tra of nerve Singing in front of so many people was a real kiểm tra of nerve.

Từ điển WordNet

English Synonym và Antonym Dictionary

nerves|nerved|nervingsyn.: bravado courage daring mettle stamina strengthant.: unnerve