Nhân nhiều thức với đa thức là một trong những phép tính cực kỳ khó, đòi hỏi người có tác dụng phải bao gồm kiến thức, sự nhậy bén và cẩn thận. Lúc này Kiến sẽ gửi đến các bạn về bài tập và lý giải giải phương pháp làm về nhân nhiều thức với đa thức. Bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được đặt theo hướng dẫn cụ thể . Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm với loài kiến nhé.

Bạn đang xem: Nhân đa thức với đa thức bài tập

*

Bài tập nhân đối chọi thức với nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện phép tính

*
ta có kết quả là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x vừa lòng ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ một là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn gàng của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết quả khác.

Bài 5:Rút gọn biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bởi ?

*

Bài 8:Tính giá trị biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) tại x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân đơn thức với đa thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Câu 1: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn đáp án B.

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đó là

*
.

Chọn lời giải B.

Câu 3: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy quý giá x yêu cầu tìm là x = - 9/10.

Chọn giải đáp B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn câu trả lời D.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Chiến Thuật Tiếng Anh Là Gì ? Chiến Thuật

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn lời giải A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn câu trả lời C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức lúc x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn giải đáp D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn câu trả lời A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn lời giải C

Các bài xích tập nhân nhiều thức với nhiều thức tinh lọc trên bởi Kiến biên soạn. ước ao rằng sẽ mang đến cho chúng ta kiến thức té ích, phương pháp giải tuyệt và rất có thể vận dụng vào các bạn tập kho hay trong các bài kiểm tra, học tập kì . Chúng ta hãy học hỏi và làm cho lại đông đảo dạng toán như vậy, để phiên bản thân rất có thể xử lý những bài toán cực nhọc nhanh hơn. Chúc chúng ta đạt các kết quả cao trong các bài chất vấn và bài thi sắp đến tới.