Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-Việt Việt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-Khmer Việt-Việt


Bạn đang xem: Obligation là gì

*

obligation /,ɔbli”geiʃn/ danh từ nghĩa vụ, bổn phận ơn; sự sở hữu ơn, sự biết ơn, sự hàm ơnlớn be under an obligation: chịu ơnlớn repay an obligation: trả ơn (pháp lý) giao ước


 nghĩa vụfailure béo perform an obligation: sự chưa hoàn thành nghĩa vụjoint với several obligation: nghĩa vụ liên đớijoint obligation: nghĩa vụ liên đớijoint obligation: nhiệm vụ cộng đồngobligation khủng maintain: nghĩa vụ nuôi nấngobligation khủng pay tax: nhiệm vụ phải đóng thuếwithout obligation: không có nghĩa vụ


 nợcorporate obligation: thiếu công tydebt obligation: nhiệm vụ trả nợdue of obligation: mang đến hạn trả nợdue of obligation: kỳ hạn trả nợfuture obligation: thiếu yêu cầu trả theo kỳ hạnindivisible obligation: thiếu không thể chia cắtliquidated obligation: thiếu đang thanh toánliquidated obligation: thiếu vẫn trả dứtmiscellaneous obligation document: hội chứng từ thiếu hầu hết loạimutual obligation: nhiệm vụ thiếu lẫn nhauprimary obligation: thiếu hụt trực tiếptotal lease obligation: tổng số thiếu trong phù hợp đồng mướn mướn


 quan hệ thiếu


 sự giao ước


 sự ràng buộc


 sự rằng buộc


 trách nhiệmaccounting on obligation basis: phương thức kế toán dựa trên trách nhiệmdebt obligation: nhiệm vụ trả nợfund obligation: phần việc trọng trách của quỹgeneral obligation bond: công trái nhiệm vụ tập thểgeneral obligation bond: trái khoán nhiệm vụ chungmoral obligation: nhiệm vụ đạo đứcmutual obligation: trách nhiệm thiếu lẫn nhauobligation as khủng the result: trọng trách về hậu quảobligation incurred: nhiệm vụ phát sinhcession of obligation


 chuyển nhượng trái quyềncollateralized bond obligation


 trái vụ thế chấp bằng trái phiếucollateralized mortgage obligation


 trái vụ đảm bảo bình yên bằng văn tự cố chấpdirect obligation


 sự hoàn lại trực tiếpdocument of obligation


 chứng thư trái quyềngeneral obligation bond


 trái phiếu đảm bảo an toàn chungpledge of obligation


 thế chấp trái quyền
Xem thêm: Adidas Neo Là Gì ? Mua Giày Ở Đâu Để Đảm Bảo Chính Hãng

Tra câu | xem báo giờ đồng hồ Anh

obligation

Từ điển Collocation

obligation noun

ADJ. contractual, legal, statutory | moral, social | financial | family I can”t travel next month because of family obligations. | professional | mutual

VERB + OBLIGATION discharge, fulfil, meet The builders failed phệ meet their contractual obligations. | comply with, honour | have We have a moral obligation lớn help. | feel | owe | assume, incur, take on | impose

OBLIGATION + VERB arise from sth obligations arising from your contract of employment

PREP. under an ~ I am under no obligation mập tell you my name. | without ~ Our mortgage advice is given không tính phí và without obligation.

Bài Viết: Obligation là gì

| ~ phệ A lawyer owes an obligation of confidence phệ the client.

Từ điển WordNet

n.

the social force that binds you bự the courses of kích hoạt demanded by that force; “we must instill a sense of duty in our children”; “every right implies a responsibility; every opportunity, an obligation; every possession, a duty”- John D.Rockefeller Jr; duty, responsibilitythe state of being obligated khủng do or pay something

he is under an obligation bự finish the job

a personal relation in which one is indebted for a service or favor; indebtednessa legal agreement specifying a payment or action và the penalty for failure bự comply

Bloomberg Financial Glossary

债项|责任|义务债项;责任;义务A legal responsibility, such as béo repay a debt.

Investopedia Financial Terms

ObligationThe legal responsibility lớn meet the terms of a contract. If the obligation is not met there is often recourse for the other các buổi party lớn the contract.Investopedia Says:In the financial world, obligation refers phệ an outstanding debt that a buổi tiệc nhỏ must still repay – và if they bởi vì not pay, they default on the debt. For example, when the U.S. Government issues Treasury bonds it has the obligation khủng pay back the principal to the debt holders.Related Terms:Accounts Payable – APClean Your SkirtsDebtDefaultOnerous ContractPrincipalSales và Purchase Agreement – SPATreasury Bond


Bài Viết: Obligation Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Obligation

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://fkhorizont-turnovo.com Obligation Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Obligation