Hướng dẫn giải các bài tập phần ôn tập chương 1 (Hình học) hay, ngắn gọn, dễ áp dụng với các dạng toán tương tự. Hỗ trợ các em học sinh ôn luyện và đối chiếu đáp án đúng mực nhất.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình 8


Sau khi xong xuôi 1 chương học, nhằm tránh chứng trạng quên loài kiến thức các em học viên cần ôn tập hay xuyên trải qua ôn luyện kiến thức kim chỉ nan trọng trung khu cùng ứng dụng giải các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài xích tập, đặc biệt quan trọng các bài bác trong phần ôn tập chương. Dưới đó là hướng dẫn giải cụ thể các bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học) tương đối đầy đủ nhất, mong muốn sẽ là tài liệu hữu ích giành riêng cho các em thuộc quý thầy cô giáo tham khảo.

Trọn cỗ 50 đề ôn tập Toán lớp 8 hay nhất

Lời giải bài bác 53 trang 96 SGK toán 8 tập 1 xuất xắc nhất

Giải bài bác 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 cụ thể nhất

Giải bài xích tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học):

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu quan niệm tứ giác.

Trả lời:

Tứ giác ABCD là hình có bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong các số ấy bất kì hai đoạn thẳng nào thì cũng không cùng nằm trên một con đường thẳng.

Câu 2 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu quan niệm hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

- Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối song song.

- Hình thang cân là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Câu 3 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc thù của hình thang cân.

Trả lời:

Tính chất:

- Định lí 1: vào hình thang cân, hai ở bên cạnh bằng nhau.

- Định lí 2: vào hình thang cân, nhì đường chéo bằng nhau.

Câu 4 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của mặt đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

- Đường mức độ vừa phải của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh đồ vật hai thì trải qua trung điểm cạnh sản phẩm công nghệ ba.

+ Định lí 2: Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bởi nửa cạnh ấy.

- Đường trung bình của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một ở kề bên của hình thang và tuy nhiên song cùng với hai lòng thì trải qua trung điểm bên cạnh thứ hai.

+ Định lí 4: Đường vừa đủ của hình thang thì tuy nhiên song với hai lòng và bởi nửa tổng hai đáy.

Câu 5 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu quan niệm hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

- Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối song song.

- Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông.

- Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bởi nhau.

- hình vuông vắn là tứ giác tất cả bốn góc vuông và bao gồm bốn cạnh bằng nhau.

Câu 6 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Tính chất:

- Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) những cạnh đối bằng nhau.

b) những góc đối bằng nhau.

c) nhì đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

- Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) nhì đường chéo vuông góc cùng với nhau.

b) nhì đường chéo là những đường phân giác của những góc của hình thoi.

- Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi.

Câu 7 (trang 110 sgk Toán 8): 

Nêu những dấu hiệu nhận thấy hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Dấu hiệu thừa nhận biết:

- Hình bình hành:

1) Tứ giác có các cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

2) Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác gồm hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.

4) Tứ giác có các góc đối đều nhau là hình bình hành.

5) Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.

- Hình chữ nhật:

1) Tứ giác có cha góc vuông là hình chữ nhật.

2) Hình thang cân gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

3) Hình bình hành gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

4) Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

- Hình thoi:

1) Tứ giác bao gồm bốn cạnh đều bằng nhau là hình thoi.

2) Hình bình hành tất cả hai cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.

3) Hình bình hành tất cả hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

4) Hình bình hành tất cả một đường chéo là mặt đường phân giác của một góc là hình thoi.

- Hình vuông:

1) Hình chữ nhật bao gồm hai cạnh kề đều nhau là hình vuông.

2) Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông.

3) Hình chữ nhật có một đường chéo là mặt đường phân giác của một góc là hình vuông.

4) Hình thoi gồm một góc vuông là hình vuông.

5) Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

Câu 8 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là hai điểm đối xứng với nhau qua 1 đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là mặt đường thẳng nào?

Trả lời:

- nhì điểm call là đối xứng cùng nhau qua đường thẳng d trường hợp d là con đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

- Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm hai lòng của hình thang cân.

Câu 9 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là nhị điểm đối xứng cùng với nhau sang một điểm? trọng điểm đối xứng của hình bình hành là vấn đề nào?

Trả lời:

- nhị điểm call là đối xứng cùng nhau qua điểm O nếu như O là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

- trung ương đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành đó.

Bài tập:

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Sơ vật ở hình 109 bộc lộ quan hệ giữa những tập đúng theo hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Nhờ vào sơ vật dụng đó, hãy điền vào khu vực trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp những hình ...

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình ...

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp những hình thoi là tập hợp các hình ...

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp những hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình vuông.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành luôn là những hình thang.

+ Hình chữ nhật luôn luôn là những hình bình hành

+ Hình thoi luôn luôn là các hình bình hành

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Cho tứ giác ABCD. Hotline E, F, G, H theo đồ vật tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Những đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có đk gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FC (gt)

⇒ EF là đường trung bình của ΔABC

⇒ EF // AC và EF = AC/2.

HA = HD, HC = GD

⇒ HG là mặt đường trung bình của ΔADC

⇒ HG // AC cùng HG = AC/2.

Do đó EF // HG, EF = HG

⇒ EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ⇔ EH ⊥ EF

⇔ AC ⊥ BD (vì EH // BD, EF// AC)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

⇔ EF = EH

⇔ AC = BD (Vì EF = AC/2, EH = BD/2)

c) EFGH là hình vuông

⇔ EFGH là hình thoi và EFGH là hình chữ nhật

⇔ AC = BD cùng AC ⊥ DB.

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau là hình bình hành.

+ Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành tất cả hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình thoi.

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

→Còn tiếp.......................

Tổng hợp kim chỉ nan ôn tập chương 1:

1. Tứ giác

a) Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình bao gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong các số đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm bên trên một con đường thẳng.

b) Tổng các góc của tứ giác

Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bởi 3600.

2. Hình thang

a) Định nghĩa

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song.

Hai cạnh tuy nhiên song call là hai đáy.

Hai cạnh còn sót lại gọi là hai cạnh bên.

b) Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông

Dấu hiệu dìm biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

a) Định nghĩa

Hình thang cân nặng là hình thang bao gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇔ 

Chú ý: trường hợp ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì  =  và  = .

b) Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai lân cận bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇒ AD = BC

Định lí 2: Trong một hình thang cân, nhị đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇒ AC = BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) tất cả AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân.

c) dấu hiệu nhận biết

Hình thang gồm hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.

→Còn tiếp...........................

Tải trọn cỗ hướng dẫn giải cụ thể phần ôn tập chương 1 toán lớp 8 dưới đây.

File mua miễn phí trả lời giải chi tiết phần Ôn tập chương 1 Lớp 8:

Hy vọng tài liệu đã hữu ích cho những em học sinh và quý thầy cô xem thêm và so sánh đáp án.

Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Hải Là Gì & Trọn Bộ Tên Lót Hay Cho Tên Hải, Hải Là Gì Thắc Mắc Duyên Hải Là Gì

Ngoài ra những em học viên và thầy cô có thể tham khảo thêm các tài liệu có ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, gợi ý giải sách giáo khoa, vở bài bác tập được cập nhật tiếp tục tại chuyên trang của bọn chúng tôi.