Ôn tập chương 4 (Câu hỏi - bài tập)

Câu 1: Hãy vẽ đồ dùng thị của những hàm số y = 2x2; y = -2x2. Dựa ào vật thị để vấn đáp các câu hỏi sau:

a) nếu a > 0 thì hàm số y = 2x2 đồng biến chuyển khi nào, nghịch biến khi nào? với mức giá trị làm sao của x thì hàm số đạt giá chỉ trị nhỏ nhất? có giá trị nào của x nhằm hàm số đạt giá chỉ trị lớn nhất không?

Nếu a 2 có những điểm sáng gì (trường hợp a > 0; trường thích hợp a 0 thì đồ thị hàm số là parabol ở bên trên trục Ox, tất cả hai nhánh:

- Nhánh mặt phải biểu thị hàm số đồng trở nên khi x > 0.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 4 đại số 9

- Nhánh mặt trái biểu lộ hàm số nghịch thay đổi khi x 0.

- Nhánh mặt trái thể hiện hàm số đồng đổi thay khi x 2 ( a≠ 0)

a > 0: Đồ thị trải qua điểm O, cội của khía cạnh phẳng tọa độ; nằm phía trên trục Ox; nhận trục Oy làm cho trục đối xứng, O là vấn đề thấp tốt nhất của đồ thị.

a 2 + bx + c = 0 (a ≠ 0). Hãy viết phương pháp tính Δ,Δ".

Khi làm sao thì phương trình vô nghiệm?

Khi như thế nào phương trình gồm hai nghiệm phân biệt? Viết những công thức nghiệm

Khi nào phương trình bao gồm nghiệm kép? Viết các công thức nghiệm.

Vì sai khi a cùng c trái lốt thì phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Xem thêm: " Fall Apart Là Gì ? Fall About And Fall Apart

Bài giải:

*

Câu 3: Viết những hệ thức Vi-ét so với nghiệm những phương trình bậc hai: ax2 +bx + c = 0 (a≠0)

Nêu đk để phương trình ax2 + bx + c = 0, a ≠ 0 gồm nghiệm bằng 1.

Viết công thức nghiệm sản phẩm công nghệ hai. Nhẩm nghiệm của phương trình:

1954x2 + 21x – 1975 = 9

Nêu điều kiện để phương trình ax2 bx + c = 0; a ≠ 0, tất cả nghiệm bởi -1

Viết phương pháp nghiệm sản phẩm hai. Nhẩm nghiệm của phương trình:

2005x2 + 104x – 1901 = 0

Bài giải:

*

Câu 4: Nêu giải pháp tìm hai số biết tổng S cùng tích phường của chúng

Tìm nhị số u và v trong những trong trường hợp sau:

*

Bài giải:

*

Tương tự, S2 – 4P = 25 – 40 4 + bx2 + c = 0 (1) với dạng phương trình bậc hai theo t bằng phương pháp đặt t = x2 ( t ≥ 0): at2 + bt + c = 0 (2)

- nếu như (2) gồm hai nghiệm sáng tỏ dương t1; t2 thì (1) bao gồm bốn nghiệm:

x1 = ±√t1 ; x2 = ±√t2

- nếu (2) có một nghiệm dương t1 cùng một nghiệm âm t2 thì (1) có hai nghiệm: x1 = √t1; x2 = -√t1