b) Tính tổng S">S và tích P">P của những nghiệm của phương trình f(x)=0">f(x)=0. Khảo sát điều tra sự đổi thay thiên và vẽ đồ dùng thị hàm số của S">S và P">P theo a">a.

Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm giải tích 12

Bài 2 trang 145 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số:

*

a) khảo sát điều tra sự biến chuyển thiên và vẽ vật dụng thị hàm số (C) của hàm số khi a=0">a=0.

b) Tính diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi (C) và đường thẳng y=0,x=−1,x=1">y = 0, x = −1, x = 1.

Bài 3 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số : y =

*
+ a
*
 + bx + 1

a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số trải qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

b) điều tra khảo sát sự thay đổi thiên cùng vẽ đồ vật thị (C) của hàm số ứng với những giá trị tìm được của a và b.

c) Tính thể tích đồ gia dụng thể tròn chuyển phiên thu được khi quay hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường thẳng y = 0, x = 0, x = 1 với đồ thị (C) quanh trục hoành.

Bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Xét hoạt động thẳng xác định bởi phương trình:

*

Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng m">mm.

a) Tính v(2),a(2)">v(2),a(2) , biết v(t),a(t)">v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, vận tốc của chuyển động đã cho

b) Tính thời điểm t">t mà trên đó vận tốc bằng 0">0.

Bài 5 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số: y =

*
 + a
*
 + b

a) Tính a, b nhằm hàm số có cực trị bằng 32">3/2 khi x = 1

b) điều tra khảo sát sự biến chuyển thiên và vẽ vật thị (C) của hàm số đã cho khi a=−12,b=1">a=−1/2,b=1 

c) Viết phương trình tiếp tuyến đường của (C) tại những điểm gồm tung độ bằng 1

Bài 6 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số y=x−2x+m−1">

*

a) điều tra sự phát triển thành thiên và vẽ vật dụng thị (C) của hàm số khi m = 2

b) Viết phương trình tiếp đường d của thiết bị thị (C) trên điểm tất cả hoành độ a ≠ -1.

Bài 7 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số y=22−x">

*

a) điều tra sự trở thành thiên và vẽ trang bị thị (C) của hàm số sẽ cho.

b) Tìm các giao điểm của (C) với đồ thị của hàm số y =

*
 + 1. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại mỗi giao điểm.

c) Tính thể tích vật dụng thể tròn xoay thu được lúc quay hình phẳng H số lượng giới hạn bởi đồ thị (C) và các đường thẳng y = 0, x = 0, x = 1 xung quanh trục Ox.

Xem thêm: Giải Toán 12 Giải Tích Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm Đại 12, Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm

Bài 8 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm giá bán trị bự nhất, giá trị nhỏ dại nhất của hàm số:

*

Bài 9 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau:

Bài 10 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các bất phương trình sau

Bài 11 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính những tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần

Bài 12 trang 147 sách giáo khoa giải tích 12

Tính các tích phân sau bằng phương thức đổi trở nên số

*

*

*

*

Bài 13 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Tính diện tích s hình phẳng số lượng giới hạn bởi các đường thẳng

Bài 14 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm thứ thể tròn luân phiên thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường y =

*
và y =
*
 xung xung quanh trục Ox.

Bài 15 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau bên trên tập số phức

a) (3+2i)z–(4+7i)=2–5i">(3 + 2i)z – (4 + 7i) = 2 – 5i 

b) (7–3i)z+(2+3i)=(5–4i)z">(7 – 3i)z + (2 + 3i) = (5 – 4i)z 

c)

*
z2–2z+13=0"> – 2z + 13 = 0 

d)

*
z4−z2–6=0"> −
*
 – 6 = 0

Bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Trên phương diện phẳng tọa độ, hãy search tập phù hợp điểm màn trình diễn số phức z">z thỏa mãn bất đẳng thức: