- Chọn bài -Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: phần đông hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: mọi hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: số đông hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp các phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia solo thức cho 1-1 thứcBài 11: chia đa thức cho đơn thứcBài 12: chia đa thức một trở thành đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chung khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phù hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 6 trang 18: Phân tích những đa thức sau thành nhân tử

a) x2 – x;

b) 5x2(x – 2y) – 15x(x – 2y);

c) 3(x – y) – 5x(y – x).

Bạn đang xem: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Lời giải

a) x2 – x = x.x – x.1 = x(x – 1)

b) 5x2 (x – 2y)– 15x(x – 2y) = x.5x(x – 2y) – 3.5x(x – 2y)

= (x – 3).5x(x – 2y)

c) 3(x – y)– 5x(y – x) = 3(x – y) + 5x(x – y)

= (3 + 5x)(x – y)

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 6 trang 18: search x làm sao cho 3x2 – 6x = 0.

Lời giải

3x2 – 6x = 0 ⇒ 3x.x – 3x.2 = 0

⇒ 3x.(x – 2) = 0

⇒ 3x = 0 hoặc x – 2 = 0

3x = 0 ⇒ x = 0

x – 2 = 0 ⇒ x = 0 + 2 = 2

Bài 39 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

*

Lời giải:

a) 3x – 6y

= 3.x – 3.2y

(Xuất hiện tại nhân tử thông thường là 3)


= 3(x – 2y)

*

c) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2

= 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy

(Xuất hiện tại nhân tử phổ biến 7xy)

= 7xy(2x – 3y + 4xy)

*

e) 10x(x – y) – 8y(y – x)

(Nhận thấy x – y = –(y – x) buộc phải ta thay đổi y – x về x – y)

= 10x(x – y) – 8y<–(x – y)>

= 10x(x – y) + 8y(x – y)

= 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

(Xuất hiện nhân tử bình thường 2(x – y))

= 2(x – y)(5x + 4y)

* lưu giữ ý: nhiều khi, để xuất hiện nhân tử chung, ta cần chuyển đổi A = –(–A) 

Các bài giải Toán 8 bài xích 6 khác

Bài 40 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý giá của biểu thức:

a) 15.91,5 + 150.0,85

b) x(x – 1) – y(1 – x) tại x = 2001 cùng y = 1999

Lời giải:

a) 15.91,5 + 150.0,85

= 15.91,5 + 15.10.0,85

= 15.91,5 + 15.8,5

= 15(91,5 + 8,5)

= 15.100

= 1500

b) x(x – 1) – y(1 – x)

= x(x – 1) – y<–(x – 1)>

= x(x – 1) + y(x – 1)

= (x – 1)(x + y)

Tại x = 2001, y = 1999, cực hiếm biểu thức bằng:

(2001 – 1)(2001 + 1999) = 2000.4000 = 8000000

Các bài xích giải Toán 8 bài 6 khác

Bài 41 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

b) x3 – 13x = 0

Lời giải:

a) 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0

⇔ 5x(x – 2000) – (x – 2000) = 0

(Có x – 2000 là nhân tử chung)

⇔ (x – 2000).(5x – 1) = 0

⇔ x – 2000 = 0 hoặc 5x – 1 = 0

+ x – 2000 = 0 ⇔ x = 2000

+ 5x – 1 = 0 ⇔ 5x = 1 ⇔ x = 1/5.

Xem thêm: Cụm Động Từ (Phrase Verb) Là Gì? Cách Sử Dụng, Bài Tập, Đáp Án Chi Tiết

Vậy gồm hai quý giá của x thỏa mãn là x = 2000 cùng x = 1/5.

b) x3 = 13x

⇔ x3 – 13x = 0

⇔ x.x2 – x.13 = 0


(Có nhân tử thông thường x)

⇔ x(x2 – 13) = 0

⇔ x = 0 hoặc x2 – 13 = 0

+ x2 – 13 = 0 ⇔ x2 = 13 ⇔ x = √13 hoặc x = –√13

Vậy có ba giá trị của x thỏa mãn là x = 0, x = √13 với x = –√13.

Các bài giải Toán 8 bài bác 6 khác

Bài 42 (trang 19 SGK Toán 8 Tập 1): chứng tỏ rằng 55n + 1 – 55n chia hết mang lại 54 (với n là số từ bỏ nhiên).

Lời giải: