Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

A. Lý thuyết

1. Cùng hai phân thức cùng chủng loại thức

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng những tử thức cùng với nhau, không thay đổi mẫu thức.

Bạn đang xem: Phép cộng các phân thức đại số

Ta hoàn toàn có thể viết như sau: 

*

Ví dụ: Cộng hai phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 

*

*

+ cùng hai phân thức 

*

Ta có: 

*

2. Cùng hai phân thức gồm mẫu thức không giống nhau

Muốn cùng hai phân thức tất cả mẫu thức không giống nhau, ta quy đồng mẫu mã thức rồi cộng các phân thức bao gồm cùng mẫu thức vừa tìm kiếm được.

Ta rất có thể viết như sau: 

*

Ví dụ 1: Cộng nhị phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có: 2x - 2 = 2(x - 1); x2 - 1 = (x - 1)(x + 1) ⇒ MTC = 2(x - 1)(x + 1).

Khi đó ta có: 

*

*

*

Chú ý: Phép cộng phân thức tất cả các đặc điểm sau:

Giao hoán: 

*

Kết hợp: 

*

Ví dụ 2: Cộng các phân thức 

*

Hướng dẫn:

Ta có:

*

*

B. Một vài dạng toán hay gặp

Dạng 1: tiến hành phép tính

Phương pháp: Sử dụng những quy tắc cộng (trừ) các phân thức với các đặc thù trên.

Ta hoàn toàn có thể làm theo công việc sau:

Bước 1: Quy đồng mẫu thức.

Xem thêm: Enter Your Credentials To Connect To Là Gì ? Làm Sao Để Tắt?

Bước 2: tiến hành phép cộng (trừ) các phân thức cùng mẫu: cùng hoặc trừ tử cùng với tử, mẫu bình thường giữa nguyên.