Trả lời câu hỏi 1 bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài 5 trang 44 SGK Toán 8 Tập 1. Triển khai phép cộng:

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 3 bài 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 5 trang 45 SGK Toán 8 Tập 1. Thực hiện phép cộng...

Bạn đang xem: Lý thuyết toán 8: bài 5

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 5 trang 46 SGK Toán 8 Tập 1. Áp dụng các đặc thù trên trên đây của phép cộng những phân thức để làm phép tính sau:

Xem lời giải


bài xích 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau:

Xem giải thuật


bài xích 22 trang 46 SGK Toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi vệt để các phân thức tất cả cùng mẫu thức rồi làm cho tính cùng phân thức.

Xem lời giải


bài bác 24 trang 46 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Giải bài xích 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1. Một con mèo đuổi bắt một bé chuột. Thứ 1 mèo chạy với tốc độ x m/s.

Xem lời giải


bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1

Giải bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Có tác dụng tính cộng các phân thức sau:

Xem giải thuật


bài bác 26 trang 47 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 1. Một tổ máy xúc trên công trường thi công đường tp hcm nhận trọng trách xúc 11600m3 đất.

Xem thêm: Chuyên Khoa Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Cơ Bản Tiếng Anh Chuyên Ngành Y

Xem giải mã


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - bài xích 5 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 5 - Chương 2 - Đại số 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép fkhorizont-turnovo.com giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.