- Chọn bài bác -Bài 1: mở đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và bí quyết giảiBài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - rèn luyện (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở mẫu - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trìnhBài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài xích tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giải giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x – 4 = 0;

b) 3/4 + x = 0;

c) 0,5 – x = 0.

Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất 1 ẩn và cách giải

Lời giải

a) x – 4 = 0

⇔ x = 0 + 4

⇔ x = 4

Vậy phương trình gồm một nghiệm tốt nhất x = 4

b)3/4 + x = 0

⇔ x = 0-3/4

⇔ x = -3/4

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm độc nhất vô nhị x=-3/4

c) 0,5 – x = 0

⇔ x = 0,5-0

⇔ x = 0,5

Vậy phương trình tất cả một nghiệm nhất x = 0,5

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x/2 = -1;

b) 0,1x = 1,5;

c) -2,5x = 10.


Lời giải

a)x/2 = -1

⇔ x = (-1).2

⇔ x = -2

Vậy phương trình tất cả một nghiệm độc nhất vô nhị x = -2

b) 0,1x = 1,5

⇔ x = 1,5/0,1

⇔ x = 15

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 15

c) -2,5x = 10

⇔ x = 10/(-2,5)

⇔ x = -4

Vậy phương trình gồm một nghiệm độc nhất x = – 4

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài xích 2 trang 9: Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình tất cả một nghiệm tốt nhất x = 4,8

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và bí quyết giải

Bài 6 (trang 9 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích s S của hình thang ABCD theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

Sau đó, thực hiện giả thiết S = 20 để thu được nhị phương trình tương tự với nhau. Trong nhị phương trình ấy, gồm phương trình làm sao là phương trình số 1 không?

*

Lời giải:

1) Ta có: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

+ BCKH là hình chữ nhật bắt buộc BC = KH = x

+ bảo hành = x

+ AD = AH + HK + LD = 7 + x + 4 = 11 + x.

Vậy S = bảo hành x (BC + DA) : 2 = x.(x + 11 + x) : 2 = x.(2x + 11) : 2.

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

+ ABH là tam giác vuông tại H

⇒ SBAH = 1/2.BH.AH = 1/2.7.x = 7x/2.

+ BCKH là hình chữ nhật

⇒ SBCKH = x.x = x2.

+ CKD là tam giác vuông tại K

⇒ SCKD = 1/2.CK.KD = 1/2.4.x = 2x.

Do đó: S = SABH + SBCKH + SCKD = 7x/2 + x2 + 2x = x2 + 11x/2.

– với S = 20 ta gồm phương trình

*

Trong nhị phương trình này, không tồn tại phương trình làm sao là phương trình bậc nhất.

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và bí quyết giải

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Hãy chỉ ra những phương trình bậc nhất trong các phương trình sau:

a) 1 + x = 0


b) x + x2 = 0

c) 1 – 2t = 0

d) 3y = 0

e) 0x – 3 = 0.

Lời giải:

+ Phương trình 1 + x = 0 là phương trình số 1 với a = 1 ; b = 1.

+ Phương trình x + x2 không hẳn phương trình hàng đầu vì bao gồm chứa x2 bậc hai.

+ Phương trình 1 – 2t = 0 là phương trình hàng đầu ẩn t cùng với a = -2 cùng b = 1.

+ Phương trình 3y = 0 là phương trình bậc nhất ẩn y cùng với a = 3 và b = 0.

+ Phương trình 0x – 3 = 0 chưa phải phương trình hàng đầu vì hệ số số 1 a = 0.

Bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và bí quyết giải

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

a) 4x – trăng tròn = 0

b) 2x + x + 12 = 0

c) x – 5 = 3 – x

d) 7 – 3x = 9 – x

Lời giải:

a) 4x – 20 = 0

⇔ 4x = 20

⇔ x = 5

Vậy phương trình bao gồm nghiệm độc nhất vô nhị x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = -12

⇔ x = -4

Vậy phương trình sẽ cho bao gồm nghiệm duy nhất x = -4

c) x – 5 = 3 – x

⇔ x + x = 5 + 3

⇔ 2x = 8

⇔ x = 4

Vậy phương trình tất cả nghiệm duy nhất x = 4

d) 7 – 3x = 9 – x

⇔ 7 – 9 = 3x – x

⇔ -2 = 2x

⇔ x = -1

Vậy phương trình có nghiệm tuyệt nhất x = -1.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 11 Bài 2 : Phương Trình Lượng Giác Cơ Bản, Giải Bài 2 Trang 28 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và giải pháp giải

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm ở dạng số thập phân bằng phương pháp làm tròn đến hàng phần trăm.

a) 3x – 11 = 0