fkhorizont-turnovo.com ra mắt đến những em học sinh lớp 12 nội dung bài viết Các phương thức giải phương trình mũ với logarit, nhằm mục đích giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

*Bạn đang xem: Phương trình mũ và phương trình logarit

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Các phương thức giải phương trình mũ với logarit:CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT I. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ GIẢI PT MŨ VÀ LOGARIT: Phương pháp: việc lựa chọn điều kiện f(x) > 0 hoặc g(x) > 0 tuỳ trực thuộc vào độ phức tạp của f(x) > 0 cùng g(x) > 0.Bài toán 1: Giải các phương trình sau: Phương trình được chuyển đổi về dạng: Phương trình có cha nghiệm phân biệt x yêu cầu ta chuyển đổi phương trình về dạng: Trong lời giải trên: với phương trình ta đề nghị chọn phần tử trung gian c để chuyển đổi phương trình.Bài toán 2: Giải những phương trình sau: Phương trình được biến hóa về dạng: Phương trình bao gồm hai nghiệm phân biệt x = 1, x = 4. Vậy, phương trình bao gồm nghiệm là x = 1.Bài toán 3: Giải những phương trình sau: Phương trình được thay đổi về dạng: Vậy, phương trình tất cả hai nghiệm phân biệt x = 0. Vậy, phương trình bao gồm nghiệm nhất x = 2. Nhấn xét: Trong giải mã trên: Ở câu họ đã sử dụng phương pháp phân tích thành nhân tử để gửi phương trình về dạng tích. Và từ đó, nhận thấy hai phương trình mũ dạng 2. Ở câu 2 họ đã thực hiện phương pháp biến đổi dần để thải trừ được logarit. Cách thực hiện này giúp chúng ta tránh được yêu cầu đặt đk có nghĩa mang lại phương trình.II. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ GIẢI PT MŨ VÀ LOGARIT: cách thức Phương pháp cần sử dụng ẩn phụ là việc áp dụng một (hoặc nhiều) ẩn phụ để đưa phương trình ban đầu thành một phương trình hoặc hệ phương trình với cùng 1 (hoặc nhiều) ẩn phụ. Những phép đặt ẩn phụ thường chạm mặt sau so với phương trình mũ: Mở rộng: cùng với ab = 1 thì khi để t = a, điều kiện hẹp t > 0. Lúc đó chia nhì vế của phương trình cho. Đặt t điều kiện t > 0. Mở rộng: với phương trình mũ có chứa các nhân tử tiến hành theo quá trình sau: phân tách hai vế của phương trình. Chú ý: Ta sử dụng ngôn từ đk hẹp t > 0 mang đến trường hợp để t = a vì: nếu để t = a thì t > 0 là điều kiện đúng. Nếu để t = 2 thì t > 0 chỉ là đk hẹp, bởi thực ra điều kiện mang đến t phải là t > 2. Điều này đặc biệt quan trọng quan trong mang lại lớp các bài toán có chứa tham số. B.

Xem thêm: Giải Toán 11 Hình Học Không Gian 11, Kinh Nghiệm Học Giỏi Hình Học Không Gian Lớp 11

Những phép đặt ẩn phụ thường gặp mặt sau so với phương trình logarit: Dạng 1: nếu đặt t = log, cùng với x > 0 thì log x = t. Dạng 2: trong vô số nhiều bài toán có chứa ta thường để ẩn phụ dần dần với t = log.