*Bạn đang xem: Sách toán lớp 3 tập 1

• Đọc, viết, so sánh các số bao gồm 3 chữ số • Cộng, trừ các số có 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng những số có bố chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ những số có bố chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng phân chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ đeo tay • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang 20 • Nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm hai chữ số với số gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm một trong các phần đều bằng nhau của một số • rèn luyện trang 26 • chia số bao gồm hai chữ số cho số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 28 • Phép phân tách hết với phép chia gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một số lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng chia 7 • rèn luyện trang 36 • sút đi một số lần • luyện tập trang 38 • search số chia • rèn luyện trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • rèn luyện trang 46 • thực hành đo độ nhiều năm • thực hành đo độ nhiều năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • việc giải bằng hai phép tính • câu hỏi giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có cha chữ số cùng với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 56 • đối chiếu số lớn gấp mấy lần số nhỏ nhắn • luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé xíu bằng 1 phần mấy số mập • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • luyện tập trang 64 • Gam • rèn luyện trang 67 • Bảng phân chia 9 • rèn luyện trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số mang lại số có một chữ số • chia số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • chia số có tía chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • chia số có ba chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • giới thiệu bảng nhân • giới thiệu bảng phân tách • rèn luyện trang 76 • rèn luyện chung trang 77 • làm quen với biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • rèn luyện trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • rèn luyện trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: những số cho 10 000


• các số tất cả bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • những số có bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm nghỉ ngơi giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng những số vào phạm vi 10 000 • luyện tập trang 103 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • tháng - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số có bốn chữ số với số gồm một chữ số • luyện tập trang 114 • Nhân số có bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân tách số có bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân chia số tất cả bốn chữ số đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân tách số bao gồm bốn chữ số đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành xem đồng hồ đeo tay • thực hành thực tế xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • bài toán tương quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • luyện tập trang 132 • có tác dụng quen với thống kê số liệu • làm cho quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• các số tất cả năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh các số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • rèn luyện trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích s hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông • rèn luyện trang 154 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền vn • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số • luyện tập trang 162 • phân chia số bao gồm năm chữ số cho số có một chữ số • phân chia số bao gồm năm chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • luyện tập trang 167 • luyện tập trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tư phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179


Xem thêm: Phân Loại Và Phương Pháp Giải Bài Tập Dãy Số Lớp 11 Bài 2: Dãy Số

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân cùng phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số cho 10 000 •Chương 4: các số mang lại 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm