screen tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng và ví dụ trong tiếng Anh. Bí quyết phát âm screen giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screen.

Bạn đang xem: Screen là gì


Từ điển Anh Việt

screen

/skri:n/

* danh từ

bình phong, màn che

a screen of trees: màn cây

under the screen of night: dưới màn bịt của bóng tối

(vật lý) màn, tấm chắn

electric screen: màn điện

shadow screen: màn chắn sáng

bảng, thông báo (có lưới sắt đôi mắt cáo...)

màn ảnh, màn bạc

panoramic screen: màn hình ảnh rộng

the screen: phim ảnh (nói chung)

cái sàng (để sàng than...)

to act as screen for a criminal

che chở một fan phạm tội

to put on a screen of indifference

làm ra cỗ thờ ơ, làm ra vẻ thờ ơ

* ngoại rượu cồn từ

che chở, bịt giấu

(vật lý) chắn, che; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chuyển một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch) thành bạn dạng phim

giần, sàng, thanh lọc (than...)

(nghĩa bóng) nghiên cứu và phân tích và thẩm tra lý kế hoạch (người)

* nội cồn từ

được chiếu (phim)


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

screen

* khiếp tế

bộ lọc

chọn

chọn lọc

điện ảnh

lựa chọn (nhân viên...)

lựa chọn, thẩm tra

lưới

màn ảnh

màn bạc

màn hình

sàng

sàng lọc

thẩm tra

* kỹ thuật

bình phong

bộ lọc

che chắn

giàn mắt cáo

lưới

lưới chắn

lưới in hoa

lưới lọc

lưới mắt cáo

lưới sàng

ngăn

ngăn lại

màn ảnh

màn chắn

màn che

màn hiển thị

màn hình

mạng điểm

màng lọc (dầu)

mặt sàn

mặt sàng

máy sàng

ống sàng

rây

sàng

sàng lọc

sàng tay

sàng/ lưới bảo vệ/ tấm lọc

tường chắn

vách chắn

xây dựng:

cưa chớp

điện lạnh:

tấm chắn (trường điện hoặc từ)

cơ khí và công trình:

tấm lưới chắn


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô search kiếm với để né khỏi.Nhập từ yêu cầu tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó nhấn (một lần nữa) để xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm cùng xem các từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 3 Trang 129 (Luyện Tập, Giải Toán Lớp 3 Trang 129: Luyện Tập


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhận thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo sau để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*