Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Studies là gì

*
*
*

studies
*

study /"stʌdi/ danh từ sự học tập tập; sự nghiên cứuto give one"s hours lớn study: nhằm hết thì giờ vào học tậpto make a study of something: phân tích một sự việc gì đối tượng nghiên cứu sự chuyên chú, sự chú ýit shall be my study to write correctly: tôi sẽ chú ý để viết cho đúng sự xem xét lung, sự trầm bốn mặc tưởng ((thường) brown study)to be lost in a brown study: đang để ý đến lung, sẽ trầm bốn mặc tưởng phòng làm cho việc, phòng học (học sinh đại học); công sở (luật sư) (nghệ thuật) hình nghiên cứu (âm nhạc) bài xích tập (sân khấu) bạn học vởa slow study: tín đồ học vở lâu thuộc ngoại cồn từ học; nghiên cứuto study one" spart: học vai của mìnhto study books: phân tích sách vở chăm lo, siêng chúto study common interests: âu yếm đến quyền lợi và nghĩa vụ chung nội hễ từ gắng gắng, tìm bí quyết (làm dòng gì)to study lớn avoid disagreeable topics: nỗ lực tìm cách tránh đa số đề tài không hay (từ cổ,nghĩa cổ) suy nghĩto study out suy xét tự tìm thấy (vấn đề gì)to study up học để đi thi (môn gì)to study for the bar học luật

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): student, study, studies, studiousness, studious, studied, studiously


*

*

*

n.

a state of deep mental absorption

she is in a deep study

a room used for reading and writing & studying

he knocked lightly on the closed door of the study

someone who memorizes quickly & easily (as the lines for a part in a play)

he is a quick study

a composition intended lớn develop one aspect of the performer"s technique

a study in spiccato bowing

v.

be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning


Xem thêm: Gal Là Gì? 1 Gallon Là Gì ? Gallon Là Gì, Nghĩa Của Từ Gallon

English Synonym and Antonym Dictionary

studies|studied|studyingsyn.: analyse analyze bailiwick branch of knowledge canvas canvass cogitation consider contemplate discipline examine field field of study hit the books learn meditate read report sketch subject subject area subject field survey take work written report