Thái cực khi chưa phân ra âm dương thì trọn vẹn là một khối được xem như vũ trụ toàn bộ. Thể hiện bởi 1 vòng tròn khép kín, Vô cực sinh thái xanh cực, kế tiếp thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh chén bát quái. Diễn đạt sự vươn lên là hóa biến đổi của vũ trụ cùng vạn vật.

Bạn đang xem: Thái cực là gì


Khái niệm cơ bạn dạng về vô cực, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, tiên thiên bát quái, hậu thiên chén bát quái.

I. Vô cực, thái cực

Trong quy trình vận động, thái cực phân ra hai nghi gọi là Nghi Âm và nghi Dương hay còn là một khí Âm bộc lộ bằng nét đứt

*
*
*
*
*
*
*
*
 (Thượng khuyết)- bên trên hở-ở Phương Tây

Để việc học khiếp dịch trở nên thông liền và dễ dàng chúng ta nên núm vững những khái niệm và đồ hình, tượng quẻ của tiên thiên cùng hậu thiên chén bát quái.

3.2. Máy tự của các quẻ dựa vào quan hệ Tương Sinh của ngũ hành:

Phương của địa bàn làm các đại lý cho hướng:

• Càn ứng cùng với Thiên hành Kim, hướng phía tây Bắc• khảm ứng cùng với Thủy, hướng chủ yếu Bắc• Cấn ứng với đánh hành Thổ, hướng Đông Bắc• Chấn ứng cùng với Lôi hành Mộc, phía chánh Đông• Tốn ứng với Phong hành Mộc, phía Đông Nam• Ly ứng cùng với Hỏa, phía chánh Nam• Khôn ứng với Địa hành Thổ, hướng phía tây Nam• Đoài ứng với Trạch hành Kim, phía chánh Tây

Vạn vật cốt truyện hết Vòng tương sinh của ngũ hành: Chấn Tốn hành Mộc sinh Ly Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy.

Theo quy luật thoải mái và tự nhiên của thiên hà “vạn đồ quy về Thổ”. Mộc mùa xuân sinh Hỏa mùa Hạ. Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim mùa thu. Kim sinh Thủy mùa đông. Vạn vật chuyển hóa không kết thúc từ Chấn Xuân Phân, Tốn lập Hạ, Ly là Hạ Chí, Khôn lập Thu, Đoài Thu Phân, Càn lập Đông cho Khảm là Đông Chí là gần kề 1 năm. Sau Đông Chí lại tiếp Xuân Phân…, Xuân Hạ Thu Đông tiếp diễn không ngừng.

Xem thêm: Giải Bài Ôn Tập Chương 2 Đại Số 11 Chương 2 (Tổ Hợp Xác Suất) Nâng Cao, Cơ Bản

3.3. Âm Dương ngũ hành quan hệ khắc chế đối đãi qua Tâm:

• Càn Dương Kim ở tây bắc khắc Tốn Âm Mộc sống Đông Nam.• khảm Dương Thủy sinh sống chánh Bắc tương khắc Âm Hỏa làm việc chánh Nam.• Cấn Dương Thổ sống Đông Bắc, Khôn Âm Thổ sinh hoạt Tây Nam, Âm Dương tương khắc.• Đoài Âm Kim làm việc chánh Tây khắc Chấn Dương Mộc sinh sống chánh Đông.