fkhorizont-turnovo.com: Qua bài xích Công thức tính: Hình Lăng Trụ Đứng & bài tập tìm hiểu thêm cùng tổng đúng theo lại những kiến thức về hình lăng trụ đứng và hướng dẫn lời giải cụ thể bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Thể tích hình lăng trụ đứng


I. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG LÀ HÌNH GÌ?

Trong hình học tập không gian, hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có lân cận vuông góc với mặt đáy, 2 đáy của hình lăng trụ đó là hai nhiều giác đều bằng nhau và ở trên nhị mặt phẳng song song.

Ví dụ: Hình lăng trụ đứng.


*

*

*

Công thức tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bằng tích của chu vi đáy với chiều cao của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_xq = p. H)

Trong đó:

(S_xq): diện tích s xung xung quanh hình lăng trụ đứng.P: chu vi đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài độ cao hình lăng trụ đứng.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình lăng trụ đứng bằng tổng của diện tích s xung quanh với 2 lần diện tích s đáy của khối lăng trụ đứng, như sau:

(S_tp=S_xq +2.S_d)

Trong đó:

(S_tp): diện tích s toàn phần hình lăng trụ đứng.(S_xq): diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng.(S_d): diện tích s đáy hình lăng trụ đứng.

III. THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Công thức tính thể tích hình lăng trụ đứng bởi tích của diện tích với độ cao của khối lăng trụ đứng,như sau:

(V = S.h)

Trong đó:

V: thể tích hình lăng trụ đứng.S: diện tích đáy hình lăng trụ đứng.h: độ dài chiều cao hình lăng trụ đứng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Compatibility Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

Ví dụ: Tính thể tích và ăn mặc tích bao quanh của hình lăng trụ đứng tam giác biết độ dài những cạnh dưới mặt đáy hình lăng trụ đứng theo thứ tự là 10m, 2m, 10m với độ dài độ cao hình lăng trụ đứng là 12m.

Lời giải tham khảo:

Nửa chu vi của lòng tam giác hình lăng trụ đứng là: p= (10 + 2 + 10) : 2 = 11 (m)

Áp dụng bí quyết tính diện tích, ta có diện tích s đáy tam giác hình lăng trụ đứng:

(S = sqrtp.(p-a).(p-b).(p-c)=sqrt11.(11-10).(11-10).(11-2)=3sqrt11)

Áp dụng phương pháp tính thể tích của hình lăng trụ đứng, ta rất có thể tích của hình lăng trụ đứng đã mang đến là:

(V = S.h=3sqrt11.12=36sqrt11(m^3))

Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, ta có diện tích xung xung quanh hình lăng trụ đứng đã cho là: