- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đa số hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: phần lớn hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức cho 1-1 thứcBài 11: chia đa thức cho đơn thứcBài 12: phân tách đa thức một biến đổi đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: Nhân solo thức với nhiều thức giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lí và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 4:

– Hãy viết một 1-1 thức cùng một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 1 nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân solo thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng các tích kiếm tìm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 và đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của đơn thức x2 cùng x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: làm cho tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang có hai đáy bằng (5x + 3) mét và (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn nói bên trên theo x cùng y.

– Tính diện tích s mảnh sân vườn nếu cho x = 3m và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh sân vườn trên theo x với y là:

*

– nếu x = 3m và y = 2 mét thì diện tích s mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): có tác dụng tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai phép nhân, rút gọn rồi tính quý giá của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 và y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại
với y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý hiếm biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, cực hiếm biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được từng nào đem nhân cùng với 2.

– Lấy kết quả trên cộng với 10.

– Nhân kết quả vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc hiệu quả cuối cùng sau thời điểm đã trừ đi 100.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Tập Sgk Toán 12, Giải Bài Tập Toán 12 Giải Tích

Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân cùng với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy hiệu quả trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc kết quả cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy kết quả cuối cùng bởi mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên ta chỉ cần lấy tác dụng cuối cùng chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh dấu x vào ô mà em chỉ ra rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: