Giải bài xích 1: mở màn về phương trình - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 5. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và câu trả lời các câu hỏi trong bài học. Bí quyết làm đưa ra tiết, dễ hiểu, hy vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. C) mang đến ví dụ về phương trình

- với ẩn là x:.................................................................

Bạn đang xem: Toán 8 mở đầu về phương trình

- cùng với ẩn là t:.................................................................

- với ẩn là m:..............................................................

Trả lời:

- với ẩn là x: 2( x + 3) = x - 6

- với ẩn là t: t - 3 = 7

- cùng với ẩn là m: 3m - 6 = 2

2. A) Thực hiện vận động sau

- Quan tiếp giáp hình vẽ cùng tìm x thỏa mãn hình vẽ bên.

*

Kết trái x =............

- Điền kết quả vào ô trống trong bảng sau (theo mẫu):


Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-2

$frac13$


Trả lời:

- Quan liền kề hình ta gồm phương trình:

x + 6 = 9

$Leftrightarrow $ x = 3

- Ta gồm bảng sau:


Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-1

-1

-2

-10

17

$frac13$

-3

3


3. A) tiến hành các vận động sau

- tìm kiếm nghiệm của phương trình: x - 10 = 2006 ;$x^2$ + 1 = 0

Trả lời:

* x - 10 = 2006$Leftrightarrow $ x = 2006 + 10 = 2016

Vậy phương trình x - 10 = 2006 có nghiệm là x = 2016

* $x^2$ + 1 = 0 $Leftrightarrow $ $x^2$= -1$Rightarrow $ phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình $x^2$ + 1 = 0 vô nghiệm

c) Điền vào nơi trống (....) (theo mẫu)

- Phương trình x - 3 = 0 bao gồm tập nghiệm là: S = 3 ;

- Phương trình x + 5 = 0 gồm tập nghiệm là S = ..... ;

- Phương trình vô nghiệm tất cả tập nghiệm là: S = .......

Trả lời:

- Phương trình x - 3 = 0 bao gồm tập nghiệm là: S = 3 ;

- Phương trình x + 5 = 0 tất cả tập nghiệm là S = -5 ;

- Phương trình vô nghiệm tất cả tập nghiệm là: S =$oslash $

4. A) Điền vào bảng sau tập nghiệm của từng phương trình

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

5 – x = 0

Trả lời:

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

5

5 – x = 0

5


B. Bài xích tập và giải đáp giải


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, xét coi x = - 2 liệu có phải là nghiệm của phương trình kia không?

a) 3x - 2 = x - 2 ; b) 5 + 2x = x + 3 ; c) -3(x + 3) + 6 = 4x - 2.

Xem thêm: Client Và Agency Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Client Và Agency


=> Xem gợi ý giải

Câu 2: trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Nối từng phương trình sau với các nghiệm của nó:

2(x + 1) + 6 = 12x - 2 (a) x = 3

5 - 3(x - 2) = 9 - 2x (b) x = - 2

$x^2$ - 6x + 5 = 0 (c) x = 1

$frac2x-1$= $frac-61 - x$ (d) x = 2


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 3: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Hai phương trình sau có tương đương không? vì sao?

a) x = 2 và $x^2$ = 4 ; b) x - 3 = 0 và $x^2$ + 1 = 0


=> Xem lí giải giải
Từ khóa kiếm tìm kiếm: giải bài bác 1 khởi đầu về phương trình, mở đầu về phương trình trang 05 vnen toán 8, bài 1 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 cụ thể dễ hiểu.

Bình luận


Giải bài bác tập đông đảo môn khác
Giải sgk lớp 8
Giải sgk toán 8 tập 1
Giải sgk toán 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk hoá học tập 8
Giải sgk đồ vật lí 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk lịch sử 8
Giải sgk GDCD 8
Giải sgk tiếng Anh 8
Giải mĩ thuật Đan Mạch 8

TRẮC NGHIỆM LỚP 8


Trắc nghiệm GDCD 8
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm tiếng Anh 8
Trắc nghiệm sinh học tập 8
Trắc nghiệm thứ lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm technology 8
Trắc nghiệm tin học tập 8
Giải sgk lớp 8 VNEN
Soạn văn 8 VNEN
Soạn văn 8 tập 1 VNEN
Soạn văn 8 tập 2 VNEN
Soạn văn 8 VNEN hết sức ngắn
Soạn văn 8 tập 1 VNEN giản lược
Soạn văn 8 tập 2 VNEN giản lược
Giải toán 8 tập 1VNEN
Giải toán 8 tập 2 VNEN
Giải khoa học xã hội 8
Giải khoa học tự nhiên 8
Giải GDCD 8 VNEN
Giải technology 8 VNEN
Giải tin học 8 VNEN
Giải giờ đồng hồ anh 8 VNEN
VBT giờ Anh 8 tập 1 VNEN
VBT tiếng Anh 8 tập 2 VNEN

TÀI LIỆU LỚP 8


Văn chủng loại lớp 8
Tập bạn dạng đồ địa lí 8
Chuyên đề toán 8
Chuyên đề lý lớp 8
Chuyên đề Địa Lý 8
Đề ôn thi Hóa 8
Đề ôn tập Toán 8
Đề ôn tập đồ gia dụng lí 8
Đề ôn tập lịch sử hào hùng 8
Giáo án lớp 8
Giáo án toán 8
Giáo án ngữ văn 8
Giáo án đồ gia dụng lý 8
Giáo án hóa 8
Giáo án sinh 8
Giáo án địa lý 8
Giáo án lịch sử dân tộc 8
Giáo án GDCD 8
Giáo án giờ đồng hồ Anh 8
Giáo án công nghệ 8
Giáo án tin học 8
Giáo án âm thanh 8
Giáo án thẩm mỹ 8
Giáo án thể thao 8
Giáo án VNEN toán 8
Giáo án VNEN văn 8
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 8
*

Kết nối: