Giải bài bác 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các thắc mắc trong bài học. Bí quyết làm chi tiết, dễ hiểu. Mong muốn các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài bác học.


C. Vận động luyện tập

Trả lời các câu hỏi sau

a) phạt biểu những quy tắc nhân đơn thức với nhiều thức, nhân đa thức với 1-1 thức.

Bạn đang xem: Toán 8 ôn tập chương 1

b) Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

c) khi nào thì solo thức A chia hết cho solo thức B?

d) khi nào thì nhiều thức A phân chia hết cho 1-1 thức B?

e) bao giờ thì đa thức A chia hết mang đến đa thức B?

f) Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

g) vạc biểu những quy tắc chia 1-1 thức cho solo thức, phân chia đa thức cho đối kháng thức.

Trả lời:

a) ước ao nhân một solo thức cùng với một nhiều thức, ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích với nhau.

Muốn nhân một nhiều thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của nhiều thức này với từng hạng tử của nhiều thức kia rồi cộng các tích với nhau.

b) Bình phương của một tổng: (A + B)$^2$ = A$^2$ + 2AB + B$^2$;

Bình phương của một hiệu: (A – B)$^2$ = A$^2$ - 2AB + B$^2$;

Hiệu hai bình phương: A$^2$ - B$^2$ = (A + B)(A – B);

Lập phương của một tổng: (A + B)$^3$ = A$^3$ + 3A$^2$B + 3AB$^2$ + B$^3$;

Lập phương của một hiệu: (A – B)$^3$ = A$^3$ - 3A$^2$B + 3AB$^2$ - B$^3$;

Tổng nhị lập phương: A$^3$ + B$^3$ = (A + B)(A$^2$ - AB + B$^2$);

Hiệu nhì lập phương: A$^3$ - B$^3$ = (A – B)(A$^2$ + AB + B$^2$).

c) cho A với B là hai đối chọi thức, B $ eq$ 0. Ta nói đối chọi thức A phân tách hết cho đơn thức B nếu tìm được một 1-1 thức Q làm thế nào để cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B xuất xắc Q = $fracAB$.

d) cho A là một trong đa thức và B là 1 trong những đơn thức, B $ eq$ 0. Ta nói nhiều thức A chia hết cho đối kháng thức B nếu tìm được một đa thức Q sao để cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B hay Q = $fracAB$.

e) mang lại A và B là hai nhiều thức, B $ eq$ 0. Ta nói đa thức A chia hết mang lại đa thức B nếu tìm kiếm được một đa thức Q thế nào cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B xuất xắc Q = $fracAB$.

f) Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử là:

- phương pháp đặt nhân tử chung.

- cách thức dùng hằng đẳng thức đáng nhớ.

- cách thức nhóm hạng tử.

- kết hợp nhiều phương pháp.

g) ý muốn chia đối kháng thức A cho đối chọi thức B (trường thích hợp A chia hết cho B), ta làm cho như sau:

- Chia hệ số của 1-1 thức A cho hệ số của đối chọi thức B.

- phân tách lũy quá của từng biến đổi trong A cho lũy quá của cùng biến hóa đó trong B.

- Nhân các công dụng vừa tìm kiếm được với nhau.

Xem thêm: Bài 47 Trang 76 Sgk Toán 7 Tập 2, Bài 47 Trang 76 Sgk Toán 7

Muốn chia đa thức A cho đối kháng thức B (trường hợp các hạng tử của nhiều thức A phân chia hết cho 1-1 thức B), ta phân chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cùng các tác dụng với nhau.