Giải bài xích tập Toán 8 Ôn tập Chương III trang 33, 34 giúp những em học sinh lớp 8 ôn tập, tham khảo gợi ý giải các bài tập vào phần ôn tập chương 3 Đại số 8 tập 2. Từ đó sẽ biết cách giải toàn bộ bài tập ôn tập chương 3.

Bạn đang xem: Toán 8 tập 2 ôn tập chương 3


Giải bài xích tập Toán 8 Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Giải bài tập toán 8 trang 33, 34 tập 2

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*


a)
*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có nghiệm x = 3.

b)

*

*

*

*

*

*
(Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vậy phương có nghiệm x = 2.

d)

*

*

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình bao gồm nghiệm

*
.


a)

*

c)

*


b)

*

d)

*


a)

*

*

*

*

*

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm

*
.

b)

*

*

*

*

*

Vậy phương trình gồm hai nghiệm

*

c) Cách 1:

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình bao gồm hai nghiệm:

*

Cách 2:

Ta có:

*

*

*

⇔ - 3x^2 + 10x – 3 = 0

*

⇔ -3x (x – 3)+ ( x- 3) = 0

⇔ ( x- 3). ( - 3x + 1) = 0

⇔ x - 3 = 0 hoặc -3x + 1= 0

+) x - 3 = 0⇔ x = 3

+) - 3x + 1 = 0 ⇔ - 3x = - 1

*

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là:

*

d)

*

*

*

*

*

*

Vậy phương trình có ba nghiệm

*
.


Bài 52 (trang 33 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải các phương trình:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*
*


a)
*

ĐKXĐ:

*

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

*

*

Khử chủng loại ta được:

*

*

*

*

*
( thỏa mãn nhu cầu ĐKXĐ).

Vậy phương trình có nghiệm

*
.

b)

*

ĐKXĐ:

*

Quy đồng mẫu hai vế ta có:

*

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

*

*

Vậy phương trình tất cả nghiệm x =-1

c)

*

ĐKXĐ:

*

Quy đồng mẫu mã hai vế ta có:

*

*

Khử mẫu ta được:

*

*

*

*

Mà ĐKXĐ:

*

Vậy phương trình gồm vô số nghiệm

*
.

Xem thêm: Wework Là Gì ? Wework Tại Thị Trường Việt Nam Như Thế Nào ? Wework Là Gì

d)

*
*

ĐKXĐ:

*

Phương trình vẫn cho tương tự với:

*

*

*

*

*

*

*

Cả hai quý giá đều vừa lòng ĐKXĐ.

Vậy phương trình có hai nghiệm:

*


Bài 53 (trang 34 SGK Toán 8 Tập 2)

Giải phương trình:

*Xem gợi ý đáp án