Có thể quy phương trình về phương trình bậc nhì được hay không? Để giải đáp câu hỏi này, fkhorizont-turnovo.com xin chia sẻ với các bạn bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai. Với định hướng và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu có ích giúp chúng ta học tập tốt hơn.


*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: $ax^4+bx^2+c=0 (a eq 0)$

-Giải phương trình trùng phương $ax^4+bx^2+c=0(a eq0)$

+ Đặt $x^2=t; tgeq 0$

+ Giải phương trình $at^2+bt+c=0$

+ cùng với mỗi giá trị tìm kiếm được của t, lại giải phương trình $x^2=t$

2. Phương trình chứa ẩn ở chủng loại thức

Khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu mã thức, ta làm như sau:

Bước 1: tìm điều kiện xác minh của phương trình.

Bạn đang xem: Toán 9 bài 7 phương trình quy về phương trình bậc hai

Bước 2: Quy đồng chủng loại thức nhị vế rồi khử chủng loại thức.Bước 3: Giải phương trình vừa nhấn được.Bước 4: trong những giá trị tìm kiếm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều khiếu nại xác định, các giá trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác minh là nghiệm của phương trình vẫn cho.3. Phương trình tích
Phương pháp giải: Ta chuyển đổi đa thức thành nhân tử để phát triển thành phương trình tích. Rồi mang đến từng nhân tử bằng 0 để tìm nghiệm của phương trình sẽ cho.

B. Bài xích tập và khuyên bảo giải


Câu 34: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những phương trình trùng phương

a. $x^4-5x^2+4=0$

b. $2x^4-3x^2-2=0$

c. $3x^4+10x^2+3=0$


=> Xem lý giải giải

Bài 35: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải các phương trình:

a) (frac(x+ 3)(x-3)3+ 2 = x(1 - x));

b) (fracx+ 2x-5 + 3 = frac62-x);

c) (frac4x+1) = (frac-x^2-x+2(x+1)(x+2))


=> Xem giải đáp giải

Câu 36: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những phương trình:

a) ((3x^2- m 5x m + m 1)(x^2- m 4) m = m 0);

b) ((2x^2 + m x m - m 4)^2- m left( 2x m - m 1 ight)^2 = m 0)


=> Xem lý giải giải

Câu 37: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải phương trình trùng phương:

a) (9x^4 - 10x^2 + 1 = 0);

b) (5x^4 + 2x^2 m - 16 = 10 m - x^2);

c) (0,3x^4 + 1,8x^2 + 1,5 = 0);

d) (2x^2 + 1 = m 1 over x^2 - 4)


=> Xem lí giải giải

Câu 38: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải những phương trình:

a) (left( x-3 ight)^2 + left( x + 4 ight)^2 = 23-3x);

b) (x^3 + 2x^2-left( x-3 ight)^2 = left( x-1 ight)(x^2-2));

c) (left( x-1 ight)^3 + 0,5x^2 = x(x^2 + 1,5));

d) (fracx(x - 7)3 – 1) = (fracx2) - (fracx-43);

e) (frac14x^2-9) = (1 - frac13-x);

f) (frac2xx+1) = (fracx^2-x+8(x+1)(x-4))


=> Xem giải đáp giải

Câu 39: trang 57 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích.

a) ((3x^2 - 7x-10)<2x^2 + left( 1 - sqrt 5 ight)x + sqrt 5 -3> = 0);

b) (x^3 + 3x^2-2x-6 = 0);

c) ((x^2 - 1)left( 0,6x + 1 ight) = 0,6x^2 + x);

d) ((x^2 + 2x-5)^2 = (x^2-x + 5)^2).

Xem thêm: Tuyệt Vọng Là Gì - Nghĩa Của Từ Tuyệt Vọng


=> Xem gợi ý giải

Câu 40: trang 57 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ:

a) (3(x^2 + x)^2-2(x^2 + x)-1 = 0);

b) ((x^2-4x + 2)^2 + x^2-4x-4 = 0);

c) (x - sqrtx = 5sqrtx + 7);

d) (fracxx+ 1 – 10 . fracx+1x= 3)

Hướng dẫn: a) Đặt (t = x^2 + x), ta có phương trình (3t^2-2t - 1 = 0). Giải phương trình này, ta kiếm được hai quý hiếm của (t). Vậy mỗi giá trị của (t) vừa tìm kiếm được vào đằng thức (t = x^2 + x) , ta được một phương trình của ẩn (x). Giải từng phương trình này sẽ tìm kiếm được giá trị của (x).

d) Đặt (fracx+1x = t) hoặc (fracxx+ 1 = t)


=> Xem khuyên bảo giải
Trắc nghiệm đại số 9 bài xích 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bình luận


Giải bài xích tập các môn không giống
Giải SGK lớp 9
Soạn văn 9 tập 1
Soạn văn 9 tập 2
Soạn văn 9 tập 1 giản lược
Soạn văn 9 tập 2 giản lược
Giải sgk toán 9 tập 1
Giải sgk toán 9 tập 2
Giải sgk sinh học 9
Giải sgk hoá học tập 9
Giải sgk vật dụng lí 9
Giải sgk địa lí 9
Giải sgk lịch sử hào hùng 9
Giải sgk GDCD 9
Giải sgk giờ Anh 9
Giải mĩ thuật 9 Đan Mạch
Giải sgk lớp 9 VNEN
Soạn văn 9 tập 1 VNEN
Soạn văn 9 tập 2 VNEN
Soạn văn 9 VNEN rất ngắn
Soạn văn 9 VNEN tập 1 giản lược
Soạn văn 9 VNEN tập 2 giản lược
Giải toán 9 tập 1 VNEN
Giải toán 9 tâp 2 VNEN
Giải khoa học tự nhiên 9
Giải công nghệ xã hội 9
Giải GDCD 9 VNEN
Giải technology 9 VNEN
Giải tin học tập 9 VNEN
Giải sgk tiếng anh 9 - mới
Giải giờ anh 9 bắt đầu - Tập 1
Giải tiếng anh 9 mới - Tập 2
Trắc nghiệm lớp 9
Trắc nghiệm ngữ văn 9
Trắc nghiệm toán 9
Trắc nghiệm sinh học tập 9
Trắc nghiệm đồ lí 9
Trắc nghiệm chất hóa học 9
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 9
Trắc nghiệm địa lí 9
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9
Trắc nghiệm GDCD 9
Trắc nghiệm công nghệ 9
Trắc nghiệm tin học 9
Giáo án lớp 9
Giáo án ngữ văn 9
Giáo án toán 9
Giáo án vật dụng lý 9
Giáo án hóa 9
Giáo án sinh 9
Giáo án giờ đồng hồ Anh 9
Giáo án địa lý 9
Giáo án GDCD 9
Giáo án công nghệ 9
Giáo án tin học 9
Giáo án âm nhạc 9
Giáo án thẩm mỹ 9
Giáo án thể dục 9
Giáo án lịch sử hào hùng 9
tư liệu lớp 9

Văn chủng loại lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn đồ vật lí 9Tập bạn dạng đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chăm ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phạt triển năng lực toán 9