Giải bài xích 6: Ôn tập chương III - Sách trả lời học toán 9 tập 2 trang 20. Sách này nằm trong bộ VNEN của công tác mới. Sau đây sẽ hướng dẫn trả lời và lời giải các câu hỏi trong bài học. Phương pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài bác học.
Bạn đang xem: Toán 9 tập 2 ôn tập chương 3

C. Hoạt động luyện tập

I. Em vấn đáp các thắc mắc sau để khối hệ thống kiến thức cơ bản

Câu 1: Trang trăng tròn sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Nêu dạng quát lác của một phương trình hàng đầu 2 ẩn. đến ví dụ?


Câu 2: Trang 20 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Thế nào là nghiệm của một phương trình hàng đầu hai ẩn? mang lại ví dụ?


Câu 3: Trang trăng tròn sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập nghiệm của phương trình $ax + by = c$ là gì?


Câu 4: Trang 20 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Nêu dạng bao quát của một hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn. đến ví dụ


Câu 5: Sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Trình bày phương pháp giải hệ nhì phương trình số 1 hai ẩn bằng phương thức thế, phương thức cộng đại số.


II. Bài tập trắc nghiệm khách hàng quan

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng trong những câu sau

Câu 1: Trang đôi mươi sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Phương trình nào tiếp sau đây không đề nghị là phương trình hàng đầu 2 ẩn

A. $2x + 3y = -1$

B. $0x + 5y = 2$

C. $-3x + 0y = 0$

D. $2x + sqrty = 5$


Câu 2: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

$left{eginmatrixx in R\ y = -frac12x + 1endmatrix ight.$ là nghiệm của phương trình:

A. $2x + y = 1$

B. $x + 2y = -21$

C. $x + 2y = 2$

D. $2x + y = 2$


Câu 3: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cặp số làm sao sau đây là nghiệm của hệ phương trình $left{eginmatrix2x + 3y = -8\ 3x - 2y = 1endmatrix ight.$

A. (-2; -1)

B. (-1; -2)

C. (2; -1)

D. (1; -2)


Câu 4: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cho hệ phương trình $left{eginmatrixx + ay = 1\ bx - y = -aendmatrix ight.$. Tìm quý giá của a, b để hệ phương trình tất cả nghiệm là (2; 1)

A. A = 1; b = -1

B. A = -1; b = -1

C. A = 1; b = 1

D. A = -1; b = 1


Câu 5: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Tọa độ giao điểm của hai tuyến phố thẳng y = x - 1 và y = -x + 2 là:

A. ($frac32; ;frac12$)

B. ($frac32; ;-frac12$)

C. ($-frac32; ;frac12$)

D. ($frac32; ;0$)


Câu 6: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Xác định m để hệ phương trình $left{eginmatrix4x + 8y = -9\ (m + 1)x + my = 3endmatrix ight.$ vô nghiệm

A. $m = frac-83$

B. $m eq frac-83$

C. $m = -2$

D. $m eq -2$


Câu 7: Trang 21 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Nối từng hệ phương trình cùng với nghiệm của nó

Hệ phương trình
A. $left{eginmatrixx - 5y = -6\ 5x - 7y = -12endmatrix ight.$
B. $left{eginmatrix3x + 4y = -18\ x - 7y = 19endmatrix ight.$
C. $left{eginmatrixx - frac13y = -3\ fracx2 + fracy4 = 1endmatrix ight.$
D. $left{eginmatrix2x - 5y = -14\ 3x - 4y = -14endmatrix ight.$

 

Nghiệm
1) (-2; -3)

2) (-2; 2)

3) (-1; 1)
4) (-1; 6)
5) (-2; -2)

III. Bài tập tự luận

Câu 1: Trang 22 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải những hệ phương trình sau:

a) $left{eginmatrixx - y = 4\ 3x + 4y = 19endmatrix ight.$

b) $left{eginmatrixx - sqrt3y = sqrt3\ sqrt3x + y = 7endmatrix ight.$
Xem thêm: Yy Là Gì? Truyện Yy Là Gì ? Siêu Phẩm Kinh Điển Thể Loại Đô Thị 《 Ẩn Sát 》

Câu 2: Trang 22 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải các hệ phương trình sau:

a) $left{eginmatrix2(x - y) - 3(x + y) = 5\ 3(x - y) +5(x + y) = -2endmatrix ight.$

b) $left{eginmatrixfrac2x - 2 + frac2y - 1 = 2\ frac2x - 2 - frac3y - 1 = 1endmatrix ight.$

c) $left{eginmatrixx + y = 24\ fracx9 + fracy27 = 2frac89endmatrix ight.$

d) $left{eginmatrixsqrtx - 1 - 3sqrty + 2 = 2\ 2sqrtx - 1 + 5sqrty + 2 = 15endmatrix ight.$


Câu 3: Trang 22 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Cho hệ phương trình $left{eginmatrix(m + 1)x - y = 3\ mx + y = mendmatrix ight.$

a) Giải hệ phương trình khi $m = sqrt2$

b) tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thỏa mãn x + y > 0

a) cố $m=sqrt2$ hệ phương trình trở thành:

$left{eginmatrix(sqrt2 + 1)x - y = 3 (1)\ sqrt2x + y = sqrt2 (2) endmatrix ight.$

Từ (1) cùng (2), suy ra: $(2sqrt2 + 1)x = 3+sqrt2$ 

=> $x=frac3+sqrt22sqrt2 + 1$

 Thay $x=frac3+sqrt22sqrt2 + 1$ vào (2) => $sqrt2.frac3+sqrt22sqrt2 + 1+y=sqrt2$

=> $y=sqrt2(1-frac3+sqrt2{2sqrt2+1)=frac2-2sqrt22sqrt2+1$

b) $left{eginmatrix(m + 1)x - y = 3(1) \ mx + y = m (2) endmatrix ight.$