Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174, 175 SGK Toán 3. Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?


Bài 1

Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông ?

*

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 174, 175

Giải chi tiết:

Diện tích hình A là 8cm2

Diện tích hình B là 10cm2

Diện tích hình C là 18cm2

Diện tích hình D là 8cm2

Bài 2

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm.

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Phương pháp giải:

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

- Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

So sánh hai số vừa tìm được.

- Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

So sánh hai giá trị diện tích vừa tìm được.

Giải chi tiết:

a ) Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông là :

9 x 4 = 36 (cm)

Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật :

12 x 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình vuông :

9 x 9 = 81 (cm2)

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình chữ nhật là :

81 – 72 = 9 (cm2)

Bài 3

Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

*

Phương pháp giải:

Chia hình đã cho thành các hình vuông, hình chữ nhật nhỏ hơn rồi tìm diện tích của các hình đó.

Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình nhỏ vừa được chia.

Xem thêm: Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Hình Học 12 Ôn Tập Chương 1 Khối Đa Diện

Giải chi tiết:

Cách 1 : Có thể chia hình đã cho như sau:

*

Diện tích hình vuông to là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông nhỏ là :

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là :

36 + 9 = 45 (cm2)

Cách 2 :

Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :

*

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là :

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật to là :

9 x 3 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là :

18 + 27 = 45 (cm2)

Đáp số: 45 cm2

Bài 4

*

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

Giải chi tiết:

*

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + fkhorizont-turnovo.com"Ví dụ: "Bài 1, 2, 3, 4 trang 174, 175 SGK Toán 3 fkhorizont-turnovo.com"