b) Số phân chia hết đến 2 và chia hết mang lại 5 thì chữ số tận cùng của số đó đề nghị là 0. Vậy viết 0 vào nơi chấm:

750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12; 12 phân tách hết cho 3.

Bạn đang xem: Bài 1, 2, 3, 4 trang 123 sgk toán 4

Vậy số 750 là số phân tách hết cho 3. 

c) Để số 75... Chia hết cho 9 thì 7 + 5 + ... Nên chia hết cho 9, hay 12 + ... Buộc phải chia hết mang lại 9.

Vậy ta điền số 6 vào chỗ chấm: 756

Số 756 bao gồm chữ số tận thuộc là 6 bắt buộc chia hết mang đến 2, số 756 phân chia hết cho 3 (vì số 756 tất cả tổng các chữ số là 18 cùng 18 phân tách hết mang đến 3).

Vậy số 756 phân chia hết cho tất cả 2 cùng 3.


Bài 2


Video lý giải giải


Mỗi lớp học bao gồm (14) học viên trai với (17) học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai vào số học viên của lớp học tập đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái vào số học viên của lớp học tập đó.

Phương pháp giải:

- kiếm tìm tổng số học viên của lớp học tập đó.

- Phân số chỉ phần học sinh trai (hoặc học sinh gái) trong số học sinh của lớp học đó gồm tử số là số học sinh trai (hoặc học viên gái) và chủng loại số là tổng số học viên của lớp học.

Lời giải chi tiết:

 Số học sinh của lớp học đó là :

(14 + 17 = 31) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai trong số học viên của lớp học đó là: (dfrac1431).

b) Phân số chỉ phần học sinh gái vào số học sinh của lớp học đó là: (dfrac1731).


Bài 3


Video lí giải giải


Trong các phân số ( dfrac2036; ;dfrac1518 ; ;dfrac4525; ;dfrac3563) phân số nào bằng (dfrac59) ?

Phương pháp giải:

Rút gọn những phân số đã đến thành phân số tối giản. Những phân số bằng phân số (dfrac59) thì rút gọn gàng được thành phân số tối giản là (dfrac59).

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn những phân số đang cho, ta có:

(dfrac2036=dfrac20:436:4=dfrac59); (dfrac1518=dfrac15:318:3=dfrac56)

(dfrac4525=dfrac45:525:5=dfrac95); (dfrac3563=dfrac35:763:7=dfrac59)

Vậy những phân số bằng (dfrac59) là: (dfrac2036;dfrac3563).


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Viết các phân số: (dfrac812;dfrac1215;dfrac1520) theo đồ vật tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

- Rút gọn những phân số đã mang lại thành phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau thời điểm rút gọn bằng cách quy đồng chủng loại số các phân số đó.

- So sánh các phân số ban sơ rồi sắp xếp theo thứ từ từ phệ đến bé.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn những phân số:

(dfrac812=dfrac8:412:4=dfrac23); (dfrac1215=dfrac12:315:3=dfrac45); (dfrac1520=dfrac15:520:5=dfrac34)

Quy đồng mẫu số những phân số: (dfrac23;dfrac45;dfrac34) ta có:

(dfrac23=dfrac2 imes 5  imes 43  imes 5  imes 4=dfrac4060); (dfrac45=dfrac4  imes 3  imes 45 imes 3 imes 4=dfrac4860); (dfrac34=dfrac3  imes 3  imes 54 imes 3 imes 5=dfrac4560)

Vì ( dfrac4860> dfrac4560>dfrac4060) yêu cầu (dfrac45 >dfrac34>dfrac23).

Hay (dfrac1215> dfrac1520> dfrac812).

Vậy những phân số đã mang đến xếp theo lắp thêm tự từ bự đến nhỏ xíu như sau: (dfrac1215;;dfrac1520;;dfrac812).


Bài 5


Video khuyên bảo giải


Hai hình chữ nhật gồm phần bình thường là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) phân tích và lý giải tại sao hình tứ giác ABCD gồm từng cặp cạnh đối diện tuy nhiên song.

b) Đo độ dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi dìm xét xem từng cặp cạnh đối lập có cân nhau không?

c) cho thấy thêm hình tứ giác ABCD là hình bình hành gồm độ dài đáy DC là 4cm, chiều cao AH là 2cm. Tính diện tích s của hình bình hành ABCD.

*

Phương pháp giải:

- sử dụng thước kẻ đo độ dài những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút ra thừa nhận xét.

- ước ao tính diện tích hình bình hành ta rước độ lâu năm đáy nhân với độ cao tương ứng.

Lời giải đưa ra tiết:

 a) Cạnh AB với cạnh DC của tứ giác ABCD thuộc nhị cạnh đối lập của hình chữ nhật nằm ngang buộc phải chúng song song với nhau.

Xem thêm: Toán 11 Quy Tắc Tính Đạo Hàm, Giải Bài Tập Toán 11 Bài 2: Quy Tắc Tính Đạo Hàm

Cạnh DA và cạnh BC thuộc nhì cạnh đối diện của hình hình chữ nhật đặt chéo cánh nên chúng tuy vậy song nhau.