a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20) b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9) c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11) e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5)

Phương pháp giải:

- mong cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác chủng loại số ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 153

- hy vọng nhân nhị phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

- ý muốn chia nhì phân số ta rước phân số đầu tiên nhân cùng với phân số thiết bị hai đảo ngược.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) ( displaystyle3 over 5 + 11 over 20 = 12 over 20 + 11 over 20 = 23 over 20)

b) ( displaystyle5 over 8 - 4 over 9 = 45 over 72 - 32 over 72 = 13 over 72)

c) ( displaystyle9 over 16 imes 4 over 3 = 9 imes 4 over 16 imes 3 = 3 imes 3 imes 4 over 4 imes 4 imes 3 )( displaystyle= 3 over 4)

d) ( displaystyle4 over 7:8 over 11 = 4 over 7 imes 11 over 8 = 4 imes 11 over 7 imes 8 ) ( displaystyle = 4 imes 11 over 7  imes 4 imes 2 = 11 over 14)

e) ( displaystyle3 over 5 + 4 over 5:2 over 5 = 3 over 5 + 4 over 5 imes 5 over 2 ) ( displaystyle= 3 over 5 + 20 over 10) ( displaystyle= 3 over 5 + 10 over 5 = 13 over 5)


Bài 2


Video trả lời giải


Một gian hàng có (63) đồ đùa gồm xe hơi và búp bê, số búp bê bằng ( displaystyle2 over 5) số ô tô. Hỏi quầy hàng đó tất cả bao nhiêu dòng ô tô?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số búp bê (vai trò là số bé) bao gồm (2) phần đều bằng nhau thì số ô tô (vai trò là số lớn) bao gồm (5) phần như thế.

2. Tra cứu tổng số phần bởi nhau.

3. Tìm giá trị của một trong những phần bằng cách lấy tổng nhì số phân chia cho toàn bô phần bởi nhau.

4. Tìm số phệ (lấy giá chỉ trị một trong những phần nhân với số phần của số lớn).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng cộng phần bằng nhau là:

(2 + 5 = 7) (phần)

Gian hàng đó gồm số chiếc ô tô là:

(63 : 7 imes 5 = 45) (chiếc ô tô)

Đáp số: (45) cái ô tô.


Bài 4


Video chỉ dẫn giải


Năm ni tuổi con thấp hơn tuổi cha là (35) tuổi và bằng ( displaystyle2 over 9) tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải:

 1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi nhỏ (vai trò là số bé) tất cả (2) phần đều bằng nhau thì tuổi bố (vai trò là số lớn) tất cả (9) phần như thế.

2. Tra cứu hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm quý giá của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Search số bé (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).

Chú ý: cách 3 và cách 4 hoàn toàn có thể gộp thành một bước; có thể tra cứu số lớn trước rồi tìm kiếm số bé sau.

Lời giải đưa ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

(9 - 2 = 7) (phần)

Năm ni tuổi bé là:

(35 : 7 imes 2 = 10) (tuổi)

Đáp số: (10) tuổi.


Bài 5


Video hướng dẫn giải


Khoanh tròn vào chữ để trước hình ưng ý hợp: 

*

Phân số chỉ phần đang tô color của hình H bởi phân số chỉ phần vẫn tô màu sắc của hình:

*

Phương pháp giải:

Tìm phân số chỉ phần đang tô màu sắc của mỗi hình. Phân số chỉ phần đã tô màu sắc của một hình gồm tử số là số ô vuông được tô color và mẫu số là tổng cộng ô vuông bằng nhau của hình đó.

Lời giải chi tiết:

Phân số chỉ phần đang tô color của hình H là ( displaystyle frac14).

Phân số chỉ phần sẽ tô màu sắc của hình A là ( displaystyle frac18).

Phân số chỉ phần đang tô màu sắc của hình B là ( displaystyle frac28 =frac14 ).

Phân số chỉ phần sẽ tô color của hình C là ( displaystyle frac16).

Xem thêm: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Lớp 4, Lý Thuyết Hai Đường Thẳng Vuông Góc

Phân số chỉ phần vẫn tô màu của hình D là ( displaystyle frac36=frac12).

Vậy phân số chỉ phần đang tô màu của hình H bởi phân số chỉ phần đã tô color của hình B.