a)(dfrac25+dfrac310- dfrac12); b )(dfrac811+dfrac833 imesdfrac34)

c)(dfrac79 imesdfrac314:dfrac58); d)(dfrac512-dfrac732:dfrac2116)
Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 177

 

a)(dfrac25+dfrac310- dfrac12=dfrac410+dfrac310- dfrac510= dfrac4 + 3 -510= dfrac210= dfrac15);

b )(dfrac811+dfrac833 imesdfrac34=dfrac811+dfrac211=dfrac1011)

c)(dfrac79 imesdfrac314:dfrac58=dfrac16 imesdfrac85=dfrac830=dfrac415);

d)(dfrac512-dfrac732:dfrac2116=dfrac512-dfrac732 imesdfrac1621=dfrac512-dfrac16=dfrac512-dfrac212=dfrac312=dfrac14)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập chung trang 176 khác • Giải bài bác 1 trang 176 - SGK Toán lớp 4 diện tích s của bốn... • Giải bài bác 2 trang 177 - SGK Toán lớp 4 Tính:a)(dfrac25+... • Giải bài bác 3 trang 177 - SGK Toán lớp 4 Tìm(x):a)(x -... • Giải bài 4 trang 177 - SGK Toán lớp 4 Tìm bố số từ nhiên... • Giải bài 5 trang 177 - SGK Toán lớp 4 tía hơn bé 30...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: tứ phép tính với các số tự nhiên. Hình học •Chương 3: tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ phiên bản đồ •Chương 6: Ôn tập
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 4
Luyện tập thông thường trang 176
• Giải bài bác 1 trang 176 - SGK Toán lớp 4 • Giải bài 2 trang 177 - SGK Toán lớp 4 • Giải bài 3 trang 177 - SGK Toán lớp 4 • Giải bài bác 4 trang 177 - SGK Toán lớp 4 • Giải bài xích 5 trang 177 - SGK Toán lớp 4
Giải bài tập SGK Toán lớp 4
Chương 1: Số trường đoản cú nhiên. Bảng đơn vị đo cân nặng Chương 2: tư phép tính với những số từ nhiên. Hình học tập Chương 3: tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Trình làng hình bình hành Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Ra mắt hình thoi Chương 5: Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ Chương 6: Ôn tập
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp Chỉnh Hợp Xác Suất Và Nhị Thức Newton

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12