Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ dài là bài toán quan trọng, học viên cần cầm được biện pháp đổi những đơn vị đo trọng lượng cùng các bài toán liên quan.Hôm nay fkhorizont-turnovo.com sẽ cung ứng các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, dạng bài bác tập của toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

Học sinh chú siêng năng luyện bài tập,ghi ghi nhớ bảng đơn vị đo cân nặng để biết áp dụng vào vào thực tế.

1. Phân biệt đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

*

Chú ý: Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần 1-1 vị bé bỏng liền sau nó.

3. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng và nhấn xét rằng cùng với hai đơn vị đo trọng lượng liền nhau thì đơn vị lớn vội 10 lần đơn vị bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: những phép tính với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi tiến hành phép tính cộng hoặc trừ các cân nặng có kèm theo các đơn vị đo như thể nhau, ta tiến hành tương trường đoản cú như những phép tính với số trường đoản cú nhiên, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào kết quả.

Khi triển khai phép tính có kèm theo những đơn vị đo khác nhau, thứ nhất ta nên đổi về cùng 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một vài như cách thông thường, tiếp nối thêm đơn vị đo cân nặng vào kết quả.

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1. Tính những giá trị sau:

a) 57 kg + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo giống như nhau, ta so sánh tương tự như như so sánh hai số tự nhiên.

Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta buộc phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kg ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ yêu ước đề bài

Thực hiện phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra cùng kết luận

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng trĩu 1250 g, một con cá nặng 4500g, 1 quả túng bấn nặng 750g. Hỏi khối lượng mà Bình phải đưa về là bao nhiêu?

Bài 2. trong dịp kiểm tra sức khỏe. An trọng lượng là 32kg; Đức nặng nề 340hg, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả ba bạn nặng từng nào ki-lô-gam?

3.4.3. Bài bác giải

Bài 1

Khối lượng mà lại Bình phải đem lại là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy cân nặng mà Bình mang là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 các bạn nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng 107kg

4. Bài xích tập tự luyện

4.1. Bài bác tập

Bài 1. Điền số phù hợp vào vị trí trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền lốt >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Bà mẹ mua 5 trái dưa hấu, tất cả 2 quả nặng nề 450dag, 1 quả nặng trĩu 35hg, 2 quả nặng trĩu 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng từng nào kg?

Bài 5. Một bé cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: So Sánh Số Lớn Gấp Mấy Lần Số Bé, Cách Giải Dạng Toán Lớp 3

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần chịu khó ôn luyện, vậy chắc kỹ năng và kiến thức trọng trung ương để ship hàng bậc học cao hơn. Tiếp tục theo dõi fkhorizont-turnovo.com để cập nhật nhiều kiến thức và kỹ năng hay nhé!