Để học tốt toán lớp 4 chia cho số có tía chữ số, học viên cần cầm cố được quy tắc và thao tác giám sát của phép chia.
Bạn đang xem: Chia cho số có ba chữ số


Sau trên đây fkhorizont-turnovo.com sẽ hướng dẫn học sinh cụ thể học bài bác toán lớp 4 phân tách cho số có tía chữ số này, cùng với một trong những bài tâp vận dụng và tự luyện. Bố mẹ và nhỏ cùng tham khảo nhé!

1. Trả lời phép phân chia cho số bao gồm 3 chữ số

1.1. Phép phân tách hết cho số gồm 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính với tính ta có:

*

Thực hiện phép chia theo thiết bị tự trường đoản cú trái qua nên ta có:

357 chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bởi 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bằng 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 có 1470 phân tách 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bằng 0, 0 trừ 0 bởi 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bởi 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép chia hết

1.2. Phép chia cho số bao gồm 3 chữ số bao gồm dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện tại phép phân tách theo thiết bị tự trường đoản cú trái sáng cần ta có:

676 phân tách 316 bởi 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bởi 4, viết ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 ghi nhớ 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bởi 6, viết 6 lưu giữ 1

1 nhân 1 bởi 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2

1 nhân 3 bởi 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 phân chia 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bởi 24, 9 trừ 4 bởi 5, viết 5 nhớ 2

4 nhân 1 bằng 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bởi 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 67629 phân chia 316 bởi 214 dư 5, đó là phép chia bao gồm số dư

2. Nhấn xéttoán lớp 4 chia cho số có bố chữ số

Những để ý khi triển khai phép phân chia số có tía chữ số

Phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia có dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Bài tập vận dụng

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính quý hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: search y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: gồm 2 cửa hàng bán gạo, mỗi ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình từng ngày shop thứ nhất bán tốt 425kg, cửa hàng thứ hai bán được 490kg. Hỏi các cửa mất từng nào ngày để bán được hết số gạo đó cùng có siêu thị nào còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ bỏ trái qua cần ta có:

*

945 phân tách 315 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bằng 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bởi 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép chia hết

*

2135 phân tách 610 bởi 3, viết 3

3 nhân 0 bằng 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bởi 0, viết 0

3 nhân 6 bởi 18, 21 trừ 18 bởi 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi 5, viết 5

5 nhân 0 bởi 0, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

5 nhân 6 bằng 30, 30 trừ 30 bởi 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia tất cả số dư

*

2712 phân chia 565 bằng 4, viết 4

4 nhân 5 bởi 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24, 24 thêm 2 bởi 26, 11 trừ 6 bằng 5, viết 5 nhớ 3

4 nhân 5 bởi 20, 20 thêm 3 bằng 23, 27 trừ 23 bằng 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 bởi 8

8 nhân 5 bởi 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 lưu giữ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bởi 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 bởi 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

264 chia 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 lưu giữ 1

2 nhân 1 bởi 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bởi 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 5 được 345, 345 chia 115 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 5 trừ 5 bởi 0, nhớ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bởi 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép chia hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng đầu tiên bán mất số ngày để bán hết số gạo kia là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng đồ vật hai mất số ngày để buôn bán hết số gạo kia là:

6375 : 490 = 13 (ngày) cùng còn dư 5kg

Vậy cửa hàng thứ nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ nhị chỉ mất 13 ngày và thêm một ngày để chào bán 5kg gạo dư kia.

4. Bài xích tập từ bỏ luyện (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Thực hiện phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa nên 7578 lít nước, hàng ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể cất đó cần sử dụng được vào bao lâu?

4.2.

Xem thêm: 11 Dạng Toán Hình Học Không Gian 11 : Có Lời Giải Chi Tiết, 38+ Tài Liệu Hình Học Không Gian 11 Hay Nhất

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày cùng dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 chia cho số có tía chữ số, fkhorizont-turnovo.com còn hỗ trợ các khóa học toán online. Phụ huynh rất có thể tham khảo sẽ giúp con tự tin học xuất sắc toán hơn.