*



Bạn đang xem: Toán sách giáo khoa lớp 4

• Ôn tập các số mang lại 100 000 • Ôn tập những số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức tất cả chứa một chữ • rèn luyện trang 7 • những số có sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng với lớp • So sánh các số có nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • rèn luyện trang 17 • hàng số tự nhiên và thoải mái • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • đối chiếu và xếp thự tự những số thoải mái và tự nhiên • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, ráng kỉ • luyện tập trang 26 • tìm số trung bình cùng • luyện tập trang 28 • Biểu đồ vật • Biểu đồ dùng (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • rèn luyện chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: bốn phép tính với các số từ bỏ nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • luyện tập trang 40 • Biểu thức tất cả chứa hai chữ • đặc thù giao hoán của phép cộng • Biểu thức bao gồm chứa ba chữ • Tính chất kết hợp của phép cùng • rèn luyện trang 46 • Tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của hai số kia • rèn luyện trang 48 • rèn luyện chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai tuyến đường thẳng vuông góc • hai tuyến đường thẳng song song • Vẽ hai đường thẳng vuông góc • Vẽ hai tuyến phố thẳng tuy vậy song • thực hành thực tế vẽ hình chữ nhật • thực hành vẽ hình vuông vắn • rèn luyện trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân cùng với số bao gồm một chữ số • đặc thù giao hoán của phép nhân • Nhân với 10, 100, 1000, ...Chia đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân cùng với số bao gồm tận cùng là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một trong những với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • luyện tập trang 68 • Nhân với số gồm hai chữ số • rèn luyện trang 69 • giới thiệu nhân số có hai chữ số cùng với 11 • Nhân cùng với số có bố chữ số • Nhân với số có bố chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 74 • luyện tập chung trang 75
• phân tách một tổng cho một vài • phân chia cho số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 78 • Chia một số cho một tích • chia một tích cho một vài • phân chia hai số gồm tận thuộc là các chữ số 0 • phân chia cho số tất cả hai chữ số • phân tách cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • phân chia cho số tất cả hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương gồm chữ số 0 • phân tách cho số có ba chữ số • rèn luyện trang 87 • phân chia cho số có tía chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 89 • rèn luyện chung trang 90 • luyện tập chung trang 91
• dấu hiệu chia hết mang lại 2 • dấu hiệu chia hết cho 5 • luyện tập trang 96 • tín hiệu chia hết mang lại 9 • dấu hiệu chia hết mang lại 3 • luyện tập trang 98 • luyện tập chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • luyện tập trang 100
• Phân số • Phân số cùng phép chia số thoải mái và tự nhiên • Phân số cùng phép phân chia số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số bằng nhau • Rút gọn phân số • rèn luyện trang 114 • Quy đồng chủng loại số các phân số • Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 117 • luyện tập chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • luyện tập trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • luyện tập chung trang 123 phần 2 • rèn luyện chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cùng phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 128 • luyện tập 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • rèn luyện chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • luyện tập trang 134 • kiếm tìm phân số của một vài • Phép chia phân số • luyện tập trang 136 • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• reviews tỉ số • Tìm hai số khi biết tổng với tỉ số của nhì số kia • rèn luyện trang 148 • luyện tập trang 149 • rèn luyện chung trang 149 • Tìm hai số khi biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • luyện tập chung trang 152 • luyện tập chung trang 153
• Tỉ lệ phiên bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) • thực hành • thực hành (tiếp theo)
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu vật dụng • Ôn tập về phân số • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về kiếm tìm số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó • Ôn tập về tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Bài 1: Phương Pháp Chứng Minh Quy Nạp Toán Học, Phương Pháp Quy Nạp Toán Học Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng •Chương 2: bốn phép tính với những số từ bỏ nhiên. Hình học tập •Chương 3: dấu hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Ra mắt hình bình hành •Chương 4: Phân số - các phép tính với phân số. Reviews hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số trong những bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập