Nhiều bạn học viên lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR sẽ chạm chán khó trong câu hỏi phân biệt và thực hiện của nội cồn từ (intransitive verbs) với ngoại rượu cồn từ (transitive verbs). Trong bài viết này, IETLS TUTOR sẽ giúp các bạn có cách hiểu dễ dàng và ngắn gọn độc nhất về nội rượu cồn từ và ngoại hễ từ trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Transitive and intransitive verbs là gì


“The girl is sleeping”, “He gave me flowers”. Chú ý vào hai ví dụ trên, bạn có nhân ra điểm khác nhau về phương diện ngữ pháp giữa hai hễ từ “sleep” cùng “give”?


*

*

IELTS TUTOR lưu giữ ý: phương pháp dùng Cognate object là 1 điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt nếu không phát âm kĩ phía dẫn tiếp sau đây IELTS TUTOR lý giải kĩ sẽ khá dễ cần sử dụng nhầm 


Ngoại hễ từ là các động từ miêu tả 1 hành động có ảnh hưởng trực tiếp tới 1 người hay như là một vật như thế nào khác, phần lớn động từ gồm tân ngữ theo sau để triển khai rõ mang đến nó và có thể dùng đươc vào thể bị động.


*

Farmers produced much of the food we eat (active)Much of the food we eat is produced by farmers (passive)He broke the vase. (active)The vase was broken by him (passive)She bought this car. (active)This car was bought by hers (passive)She made the birthday cake. (active)The birthday cake was made by hers (passive)

The farmers grow fruit on the hillside (transitive)Fruit is grown on the hillside (transitive)Fruit grows on the hillside (intransitive) The bus stopped. (intransitive) The driver stopped the bus. (transitive)The bell rings. (intransitive) He rings the bells. (transitive)The All Blacks won. (câu này đã hoàn chỉnh về mang ngữ pháp)The All Blacks won the Rugby World Cup. (the Rugby World Cup là tân ngữ của hễ từ “won”)
We were forced to raise the price.The landlord has raised the rent this yearRaise your hands if you have any questions.

Xem thêm: Hai Mặt Phẳng Vuông Góc Với Mặt Phẳng Vuông Góc, Hai Mặt Phẳng Vuông Góc


Phân biệt các động từ được in đậm dưới đó là ngoại đụng từ (transitive) tốt nội đụng từ (intransitive)


That perfume smells nice.My new car cost me a small fortune.Jim owed his landlord $500.Are you sure you want to paint the ceiling too?If Cathy continues to be late for work, the boss khủng will fire her.The boy broke the glass.She likes chocolate.