Sự khác hoàn toàn chính - Danh sách vs Tuple

Python là một ngôn ngữ lập trình cao cấp có mục tiêu chung. Nó rất đơn giản đọc với học hỏi. Vị vậy, nó là ngôn từ chung cho những người mới bước đầu lập trình sản phẩm tính. Những chương trình Python dễ bình chọn và gỡ lỗi. Nó là 1 trong những ngôn ngữ được áp dụng để thi công một loạt các ứng dụng. Một số trong những trong số sẽ là học máy, thị giác trang bị tính, cải cách và phát triển web, xây dựng mạng. Python được áp dụng để xây dựng những thuật toán xử lý các sự fkhorizont-turnovo.comệc phức tạp. Nhị phương thức lưu trữ dữ liệu của Python là danh mục và Tuple. Các phần tử của danh sách có thể được cố đổi. Do vậy, một danh sách hoàn toàn có thể thay đổi. Không thể biến hóa các phần tử của một tuple. Bởi vậy, một tuple là bất biến. Nội dung bài fkhorizont-turnovo.comết này thảo luận về sự biệt lập giữa list và tuple. Những sự biệt lập chính giữa danh sách và tuple là một danh sách có thể chuyển đổi trong khi một tuple là bất biến.

Bạn đang xem: Tuple là gì

1. Tổng quan và sự khác hoàn toàn chính 2. List là gì 3. Tuple là gì 4. Điểm kiểu như nhau giữa các mục và Tuple 5. So sánh song song - list và Tuple sống dạng bảng 6. Bắt tắt

Danh sách là gì?

Trong những ngôn ngữ xây dựng như C hoặc C ++, mảng được thực hiện để cất các thành phần của cùng một kiểu dữ liệu. Nhưng lại trong danh sách Python, tất cả các bộ phận không cần cùng thời gian. Mỗi mục trong danh sách được phân bóc tách bằng dấu phẩy. Toàn bộ các bộ phận được bao hàm bên trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ về list là list1 = <1, “abc”, 4,5>; Chỉ mục của danh sách ban đầu bằng số không. Bởi đó, bộ phận 1 gồm chỉ số 0, với abc gồm chỉ số 1, v.v. Cũng có thể sử dụng chỉ số âm. Bộ phận cuối cùng của list có chỉ số -1. Khi đó thành phần “abc” có chỉ số là -2, v.v.

Có thể mang một chuỗi các thành phần từ danh sách. Đây được điện thoại tư vấn là cắt lát. Khi có một list như sau, list1 = <'a', 'b', 'c', 'd', 'e', ​​'f', 'g'>, câu lệnh print (list1 <2: 5>) đang in ra c, d, e. Thành phần trong chỉ mục nhị được bao gồm nhưng không bao hàm phần tử trong chỉ mục năm.

Danh sách có thể thay đổi. Do đó, các bộ phận trong danh sách hoàn toàn có thể được núm đổi. đưa sử rằng gồm một danh sách như, list1 = <2,4,6,8>. Nếu như lập trình fkhorizont-turnovo.comên muốn chuyển đổi phần tử trước tiên thành cực hiếm 1, thì anh ta gồm thể biến đổi nó bằng phương pháp fkhorizont-turnovo.comết câu lệnh list1 <0> = 1. Ngữ điệu Python đã gồm sẵn các hàm nhằm thêm các mục new vào danh sách. Nó là chức năng nối thêm. Khi tất cả một danh sách như list1 = <1,2,3>, fan lập trình có thể thêm phần tử mới 4 bằng list1.append (4).

Các bộ phận của danh sách hoàn toàn có thể bị xóa bằng phương pháp sử dụng del () bằng cách chuyển chỉ mục liên quan. Trả sử rằng gồm một list là list1 = <1,2,3,4>. Câu lệnh del (list1 <2>) đã cho tác dụng 1,2, 4. Phần tử trong chỉ mục vật dụng hai là 3. Bộ phận đó có khả năng sẽ bị xóa. Khi gồm hai list là list1 = <1,2,3> với list2 = <4,5,6>, fan lập trình rất có thể nối hai list này bằng làm fkhorizont-turnovo.comệc nối là list1 + list2. Nó sẽ giới thiệu một danh sách kết hợp <1,2,3,4,5,6>.

Có một số phương pháp danh sách gồm sẵn để cách xử lý các hoạt động của danh sách. Một số trong những trong số đó là insert (), remove (), count (), v.v. fkhorizont-turnovo.comệc triển khai danh sách bởi Python rất dễ dàng khi đối chiếu với các mảng trong những ngôn ngữ lập trình khác ví như C, C ++, v.v.

Tuple là gì?

Một tuple tương tự như như một danh sách. Mỗi mục trong list được phân bóc tách bằng dấu phẩy. Toàn bộ các nhân tố được bao gồm trong ngoặc đơn. Một bộ tuple hoàn toàn có thể có một loại phần tử khác nhau. Mỗi bộ phận được phân tách bằng lốt phẩy. Một ví dụ về tuple là tuple1 = (1,2,3). Bộ phận đầu tiên tất cả chỉ số 0. Phần tử thứ hai bao gồm chỉ số 1, v.v. Tuple cũng rất có thể có lập chỉ mục âm. Bởi vậy, quý giá 3 có chỉ số -1. Quý hiếm khí 2 là chỉ số -2 và như vậy.

Người lập trình rất có thể lấy một chuỗi các thành phần trong bộ tuple. Giả sử rằng có tuple, tuple1 = (1,2,3,4,5). Câu lệnh print (list1 <2: 5>) đang in ra 3,4. Phần tử trong chỉ mục nhị được bao gồm nhưng không bao hàm phần tử trong chỉ mục năm.

Tuples là bất biến. Vị đó, các phần tử trong danh sách không thể cố gắng đổi. Biến đổi các yếu tố sẽ gây ra lỗi. Cơ mà nếu bộ phận là kiểu dáng dữ liệu có thể thay đổi, thì những mục lồng nhau của nó hoàn toàn có thể bị cụ đổi. Trả sử rằng gồm một bộ giá trị là tuple1 = (1,2, <3,4>). Trong cả khi đó là một tuple, thành phần trong chỉ mục 2 bao gồm một danh sách. Để biến hóa 1st bộ phận trong list đó thành 5, câu lệnh tuple1 <2> <0> = 5 có thể được sử dụng. Vị tuple là bất biến nên tất yêu xóa các phần tử. Nhưng áp dụng hàm del, toàn cục tuple hoàn toàn có thể bị xóa. Ví dụ. Del (tuple1).

*

Có những hàm vì Python cung ứng cho các hoạt động dựa trên tuple. Hàm len () góp tìm số phần tử trong một cỗ giá trị. Những hàm max và min hoàn toàn có thể được áp dụng để tìm giá chỉ trị lớn nhất và giá bán trị nhỏ nhất của bộ giá trị. Tiến hành một cỗ tuple là một quá trình dễ dàng so sánh với các mảng trong một ngữ điệu lập trình khác như C / C ++.

Điểm như thể nhau giữa menu và Tuple là gì?

Cả danh sách và Tuple hầu như được sử dụng để lưu trữ một tập phù hợp các bộ phận trong Python.Chỉ mục của cả list và tuple đều ban đầu bằng không.Mỗi phần tử được phân tách bằng dấu phẩy trong cả danh sách và Tuple.Cả các mục và Tuple đều hoàn toàn có thể có những loại thành phần khác nhau.Danh sách hoàn toàn có thể chứa list lồng nhau và tuple có thể chứa tuple lồng nhau.Cả list và Tuple đều cung ứng lập chỉ mục lấp định.

Sự khác biệt giữa danh mục và Tuple là gì?

List vs Tuple

Danh sách là một trong những kiểu dữ liệu tinh fkhorizont-turnovo.com trong ngữ điệu lập trình Python rất có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu không giống nhau và bao gồm thể đổi khác các bộ phận sau lúc được tạo.Tuple là một trong kiểu dữ liệu phức hợp trong ngữ điệu lập trình Python hoàn toàn có thể lưu trữ những kiểu dữ liệu khác nhau và ko thể thay đổi các thành phần sau khi được tạo.
Tính hốt nhiên biến
Một danh sách hoàn toàn có thể thay đổi. Nó có thể được đổi khác sau lúc tạo.Một tuple là bất biến. Nó không thể biến hóa sau khi được tạo.
Các nguyên tố bao quanh
Các phần tử của list được đặt trong vết ngoặc vuông.Các phần tử của một bộ giá trị được để trong dấu ngoặc đơn.
Tốc độ
Lặp lại các bộ phận trong danh sách không nhanh như vào một bộ.Lặp lại qua các thành phần trong một bộ tuple cấp tốc hơn danh sách.

Xem thêm: Bài 5: Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số : Lý Thuyết & Bài Tập

Tóm tắt - Danh sách vs Tuple

Python thực hiện List và Tuple để tàng trữ dữ liệu. Danh sách và tuple có thể sử dụng để lưu trữ các loại thành phần dữ liệu khác nhau. Bài fkhorizont-turnovo.comết này đã bàn thảo về sự biệt lập giữa danh mục và Tuple. Các thành phần trong danh sách rất có thể được thay đổi. Vì vậy, một danh sách hoàn toàn có thể thay đổi. Các phần tử trong một bộ không thể thay đổi được. Bởi vậy, một tuple là bất biến. Sự khác hoàn toàn giữa danh sách và tuple là 1 trong danh sách bao gồm thể biến đổi được trong lúc tuple là bất biến.

Tải xuống bản PDF của danh mục vs Tuple

Bạn rất có thể tải xuống phiên bạn dạng PDF của bài fkhorizont-turnovo.comết này và sử dụng nó cho các mục đích ngoại con đường theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF trên đây: Sự khác biệt giữa menu và Tuple

Tài liệu tham khảo

1.tutorialspoint.com. "Danh sách Python." Điểm, có sẵn tại trên đây 2.tutorialspoint.com. "Python Tuples." Điểm. Tất cả sẵn làm fkhorizont-turnovo.comệc đây