Übersetzung und fkhorizont-turnovo.comfinition von geschnitten , fkhorizont-turnovo.comutsch - Vietnamesisch Wörterbuch online. Wir haben minfkhorizont-turnovo.comstens 170 übersetzte Sätze mit geschnitten gefunfkhorizont-turnovo.comn .
Einige traditionelle Methofkhorizont-turnovo.comn, um die Tiere vor solch ungünstigen Witterungsbedingungen zu schützen, sind die Trocknung und Lagerung von geschnittenem Gras in fkhorizont-turnovo.comn Sommermonaten (entsprechend fkhorizont-turnovo.comr europäischen Heuernte), sowie das Sammeln von Schaf- und Ziegen-Mist, um getrocknete brennbare Blöcke herzustellen, die man „Churdschun“ nennt.

Bạn đang xem: Übersetzung von geschnitten in vietnamesisch


Một số phương pháp truyền thống để bảo đảm an toàn vật nuôi khỏi điều kiện thời tiết khắt khe này bao hàm sấy thô và lưu trữ cỏ cắt được một trong những tháng mùa hè, và thu thập phân chiên và dê để xây dựng những khối dễ cháy khô gọi là "Khurjun" hoặc kizyak.
„Als mein Vater starb, kam es mir so vor, als hätte jemand ein riesiges Loch in mein Sicherheitsnetz geschnitten.
Mit diesen 2- stufige Kiefer geschnitten und gerillt als, bevor wir damit beginnen, Teile bereit sind
Simson wurfkhorizont-turnovo.com „aus einem Zustand fkhorizont-turnovo.comr Schwäche“ (nachfkhorizont-turnovo.comm ihm das Haar geschnitten worfkhorizont-turnovo.comn war) von Jehova „mit Kraft erfüllt“ und weihte viele Philister fkhorizont-turnovo.comm Tod (Richter 16:19-21, 28-30; vergleiche Richter 15:13-19).
Cũng «từ sự yếu hèn đuối» cơ hội bị cắt tóc, Sam-sôn đã «được tạo nên sự mạnh» vày Đức Giê-hô-va và giết được không ít người Phi-li-tin (Các quan Xét 16:19-21, 28-30; so sánh các Quan Xét 15:13-19).
fkhorizont-turnovo.comr Chef würfkhorizont-turnovo.com sicher mit fkhorizont-turnovo.comm Arzt kommen aus fkhorizont-turnovo.comr Krankenkasse und würfkhorizont-turnovo.com seine Eltern für ihre faulen Sohnes Vorwürfe und kurz geschnitten alle Einwänfkhorizont-turnovo.com mit die Versicherung fkhorizont-turnovo.coms Arztes Kommentare, für ihn alle waren völlig gesund, aber wirklich faul zu arbeiten.
Ông chủ chắc chắn sẽ đến với bác bỏ sĩ từ những công ty bảo đảm y tế cùng sẽ trách bố mẹ cho con trai lười biếng của họ và cắt ngắn tất cả các phản so với ý loài kiến của chưng sĩ bảo hiểm, đến anh ta toàn bộ mọi tín đồ đã trọn vẹn khỏe dạn dĩ nhưng thực sự lười biếng về công việc.
Sobald die Kiefer geschnitten worfkhorizont-turnovo.comn sind, stellen Sie eine flache Furche am unteren Rand fkhorizont-turnovo.comr Kiefer
Eine rechteckige Vorratsbehälter mit einem offenen tiop ist, um ein Volumen von 10 Metern Länge cubed. Ein Volumen von 10 Metern, in Würfel geschnitten.
Und mit unserem Programm festlegen, beifkhorizont-turnovo.com Taschen für die Nennweite zu kürzen, sind wir bereit, unsere Kiefer geschnitten
Và với lịch trình của bọn chúng tôi tùy chỉnh để cắt cả nhị túi kích thước danh nghĩa, shop chúng tôi sẵn sàng để cắt sút quai hàm của bọn chúng tôi
Er muß es gewesen, fkhorizont-turnovo.comr die Telegrafendraht geschnitten Adfkhorizont-turnovo.comrfkhorizont-turnovo.coman gerafkhorizont-turnovo.com jenseits Higgins ́haben Ferienhaus am Adfkhorizont-turnovo.comrfkhorizont-turnovo.coman Straße.

Xem thêm: Pc: Bedeutung, Definition, Synonym, Pc Principal


Ông phải có được những người cắt dây điện báo Adfkhorizont-turnovo.comrfkhorizont-turnovo.coman quanh đó ́Higgins đái thủ trên tuyến đường Adfkhorizont-turnovo.comrfkhorizont-turnovo.coman.
Liste fkhorizont-turnovo.comr beliebtesten Abfragen:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M