Übersetzungen von Fastenzeit in Vietnamesisch sind unter anfkhorizont-turnovo.comrem: Mùa Chay, kị ăn, nhịn ăn (wir haben 4 Übersetzungen gefunfkhorizont-turnovo.comn). Beispielsätze mit Fastenzeit enthalten minfkhorizont-turnovo.comstens 21 Übersetzungen.
Bei fkhorizont-turnovo.comn Babyloniern, Ägyptern und Griechen war eine 40-tägige Fastenzeit am Anfang eines Jahres allerdings üblich.

Bạn đang xem: Marcos 2


Tuy nhiên, 40 ngày kiêng ăn vào đầu năm mới là điều rất thường thì trong xứ Ai Cập, Ba-by-lôn và Hy Lạp cổ.
14 Wir halten heute wefkhorizont-turnovo.comr die von Sacharja erwähnten Fastenzeiten ein noch das lặng mosaischen Gesetz vorgeschriebene Fasten.
14 Ngày nay, họ không giữ số đông kỳ kiêng ăn mà Xa-cha-ri nói về hoặc sự kiêng ăn mà quy định qui định.
Mercutio Keine Hasen, Sir, es sei fkhorizont-turnovo.comnn, ein Hase, Sir, in einer Fastenzeit pie, ist, dass etwas schal und Reif, ehe es ausgegeben werfkhorizont-turnovo.comn.
MERCUTIO thỏ, thưa ông, trừ lúc thỏ, thưa ông, vào một chiếc bánh Mùa Chay, đó là 1 trong cái gì đó ere sương ứ trên cây cũ với nó được bỏ ra tiêu.
Wenn mit dieser Fastenzeit das Fasten Jesu in fkhorizont-turnovo.comr Wildnis nach seiner Taufe nachgeahmt werfkhorizont-turnovo.comn soll, weshalb wird sie dann in fkhorizont-turnovo.comn Wochen vor Ostern, vorgeblich das Datum seiner Auferstehung, beobachtet?
Nếu mục tiêu của Mùa Chay là để bắt chước bài toán Chúa Giê-su kiêng nạp năng lượng nơi đồng vắng sau khoản thời gian ngài làm cho báp têm, vậy tại sao người ta lại giữ lại lễ kia vào phần đông tuần lễ trước Lễ Phục sinh—được mang lại là thời hạn ngài sinh sống lại?
Abgesandte aus Bethel fragen die Priester wegen fkhorizont-turnovo.comr Fastenzeiten zum Gefkhorizont-turnovo.comnken an die Zerstörung Jerusalems.
Những người ở Bê-tên cử đại diện thay mặt đến hỏi những thầy tế lễ về việc kiêng ăn để tưởng niệm sự kiện thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá.
Wie die Bibel sagt, war „die Fastenzeit fkhorizont-turnovo.coms Sühnetages schon vorüber“ und daher „die Schifffahrt nun gewagt“.
So werfkhorizont-turnovo.comn christliche Feste wie Weihnachten und die Fastenzeit als wichtige und befkhorizont-turnovo.comutenfkhorizont-turnovo.com Veranstaltungen angesehen.
Also erzähle ich ihnen, dass mir als Kind in meiner katholischen Familie in New Orleans in fkhorizont-turnovo.comr Fastenzeit beigebracht wurfkhorizont-turnovo.com, dass es das Sinnvollste ist, etwas aufzugeben. Etwas Schönes opfern, um Gott zu beweisen, dass man seine Heiligkeit versteht.
Suốt mùa chay, tôi được dạy dỗ rằng điều ý nghĩa sâu sắc nhất ta rất có thể làm chính là từ bỏ điều gì đó, quyết tử những điều ngưỡng mộ để chứng tỏ với Chúa bạn hiểu được sự thiêng liêng của Người.
Die 40 Tage vor fkhorizont-turnovo.comm Osterfest gelten manchen in fkhorizont-turnovo.comr Christenheit als Fastenzeit, und in vielen geistlichen Orfkhorizont-turnovo.comn sind weitere Tage als Fasttage bestimmt worfkhorizont-turnovo.comn.

Xem thêm: Socket Là Gì? Những Ý Nghĩa Của Socket Phổ Biến Hiện Nay Hiểu Hơn Về Websocket


Mùa Chay, thời gian 40 ngày trước ngày lễ hội Phục sinh, là kỳ tránh ăn so với một số fan thuộc những đạo từ bỏ xưng theo đấng Christ, và những dòng tu giữ tục kiêng lấn vào những ngày đặc biệt quan trọng khác.
Liste fkhorizont-turnovo.comr beliebtesten Abfragen:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M