AutorInHoang phái nam Nguyen TitelCreating nano composite TiO2.Fe2O3/laterite material applying lớn treat arsenic compound in groundwaterUntertitelResearch articleZitierfähige Url:https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-fkhorizont-turnovo.com-176920QuellenangabeJournal of Vietnamese Environment - Vol. 6(2014)1Erscheinungsjahr: 2014 Jahrgang: 6 Heft: 1 Seiten: 52-57 E-ISSN: 2193-6471 Erstveröffentlichung2014Abstract (EN)This article presents nano composite TiO2.Fe2O3/laterite materials, which were successfully prepared by hydrometallurgical method. The materials were modified using urea as the nitrogen source. The particles form size of the materials is from 20-30 nanometers. The obtained materials can not only absorb arsenic compounds but also enhance the ability of converting As (III) or As (V) into Aso, which is removed from solution. Arsenic removal efficiency of these materials is high. Using sunlight in a hydraulic retention time, about 180 minutes, the arsenic value at the inflow was about 10 mg/L but the outflow was negligible. Covering TiO2.Fe2O3 nano on laterite have brought high economical efficiency, on one hand, it saved material and on the other hand, it can be continuously operated without the centrifugal separation of the nano material.Abstract (VIE)Bài báo này ra mắt về phương pháp điều chế vật tư nano TiO2.Fe2O3 đổi mới tính nitơ được phủtrên đá ong bằng phương thức thủy luyện. Vật tư nano chiếm được có form size 20-30 nm. Vật liệu thu được ko những có khả năng hấp phụ các hợp hóa học của asen nhưng mà còn có tác dụng khử As (III) hoặc As (V) thành Asokhi được chiếu sáng.


Bạn đang xem: Abdomen abkühlungsversuch


Xem thêm: Was Ist Kritik - Kritik Wegen Hauptsponsor Gazprom: Fc Schalke 04

Sử dụng ánh nắng mặt trời chiếu vào hệ thống xử lý trong thời hạn 180 phút có thể loại vứt được sát như trọn vẹn asen ra khỏi nước mặc dù hàm lượng nguồn vào là 10 mg/l. Vấn đề phủ vật tư TiO2.Fe2O3 nano lên đá ong đã với lại kết quả kinh tế cao, một mặt nó tiết kiệm ngân sách và chi phí được trang bị liệu, phương diện khác, thiết bị liệu rất có thể sử dụng một cách liên tiếp mà không cần phải tách bóc bằng phương thức ly tâm.Andere AusgabeDOI:10.13141/jve.vol6.no1.pp52-57Der Artikel ist zuerst in der open Access-Zeitschrift "Journal of Vietnamese Environment" erschienen.Link:http://dx.doi.org/10.13141/jve.vol 6.no1.pp52-57Freie Schlagwörter (DE)Fe2O3, TiO2, Nano, Laterit, Harnstoff, Arsen, GrundwasserFreie Schlagwörter (EN)Fe2O3, TiO2, nano, laterite, urea, arsenic, groundwaterKlassifikation (DDC)363.7Klassifikation (RVK)AR 14000Publizierende InstitutionTechnische Universität Dresden, PirnaURN fkhorizont-turnovo.comurn:nbn:de:bsz:14-fkhorizont-turnovo.com-176920Veröffentlichungsdatum fkhorizont-turnovo.com25.08.2015DokumenttypArtikelSprache des DokumentesEnglischLizenz / Rechtehinweis
*
CC BY 3.0