We are pleased to announce that The Parallel Token ($PRL) will be listed on PancakeSwap. The Parallel will not announce a specific listing time lượt thích other projects. Tokens will be listed in the Super Listing Event, which will be taking place at 13:00 UTC, 28th December on the website theparallel.io. Please pay close attention to knowing the exact time of listing for token sales. With the efforts of The Parallel team, we believe that the PRL listing event on the PancakeSwap will bring fairness và transparency khổng lồ all community members who have followed & supported the project.

Bạn đang xem: Fahrender raum

Overview of The Parallel Token ($PRL)Token InformationName: The ParallelToken Symbol: PRLContract Address: 0xd07e82440A395f3F3551b42dA9210CD1Ef4f8B24Initial Supply: TBATotal Supply: TBANetwork: Binance Smart ChainListing on: PancakeSwapListing time: 28th, December, 2021Instructions for participating in buying/selling $PRL

Step 1: Install and prepare Metamask/ C98 wallet

Install & prepare Metamask or C98 wallet.Prepare the amount of BUSD you want lớn use to lớn buy $PRL và some BNB as a transaction fee (about 20–30$ BNB). For example, if you want to buy 100$ PRL, you need khổng lồ prepare 100$ BUSD and about 20–30$ BNB.

Step 2: Copy and địa chỉ the correct PRL contract
Click on “ADD PRL TOKEN” to địa chỉ cửa hàng PRL tokens to lớn Metamask wallet.Copy Contract PRL: 0xd07e82440A395f3F3551b42dA9210CD1Ef4f8B24

Step 3: Access Pancake swap

Connect to lớn the Metamask/C98 wallet prepared in Step 1. Select Trade lớn trade.


Copy the PRL contract và paste it into the select token box0xd07e82440A395f3F3551b42dA9210CD1Ef4f8B24Adjust more Slippage (price slippage) lớn avoid price fluctuations causing the transaction to lớn fail. Should be adjusted from 7–10%.
The last step is khổng lồ watch the Super listing Event, wait for the countdown và try to buy PRL at good prices ^^
The difference in PRL listing1. Publish the contract transparently at the project trang web before the listing time:Reduce the risk of the community being scammed by fake contracts.Players can địa chỉ cửa hàng and Approve before the PRL token, which shortens the transaction time and increases fair competition with bots.
2. Smart contract against Whale:Initially limit buying/selling to lớn not exceed 5% of Liquidity Pool per transaction (~5k$).Limit the whale buying in bulk, pump out PRL speculation. Retail players will easily get more PRL at a better price.Restrict bots from buying a large amount of PRL tokens in one order, creating a vertical green price column & then releasing it to lớn the player.
AttentionCheck the contract carefully before adding tokens & trading.In the beginning, the price floor menu can fluctuate quickly, leading to a failed transaction.Adjusting the Slippage and high gas price will have a chance lớn buy PRL tokens faster. However, a high Slippage will cause a large difference in the purchase price.This is not investment advice, players are solely responsible for the price they decide lớn buy or sell.— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Xin chào xã hội The Parallel!

Chúng tôi xin vui miệng thông báo rằng The Parallel Token ($PRL) sẽ tiến hành niêm yết bên trên PancakeSwap. The Parallel sẽ không thông báo thời hạn listing ví dụ như những dự án khác. Token sẽ tiến hành listing trong chương trình Super Listing Event diễn ra vào 13:00 UTC, 28/12 bên trên website theparallel.io. Chúng ta chú ý theo dõi để tìm hiểu được thời điểm listing đúng mực phục vụ việc giao thương token. Bởi sự nỗ lực của của cả tập thể The Parallel, chúng tôi tin rằng sự khiếu nại listing PRL bên trên Pancake swap sẽ đem tới sự vô tư và khác nhau cho toàn bộ những member trong xã hội đã theo dõi với ủng hộ dự án.

Thông tin tổng quan lại về The Parallel Token ($PRL)

Token Information

Name: The Parallel

Token Symbol: PRL

Contract Address: 0xd07e82440A395f3F3551b42dA9210CD1Ef4f8B24

Initial Supply: TBA

Total Supply: TBA

Network: Binance Smart Chain

Listing on: Pancake Swap

Hướng dẫn các bước tham gia mua/bán $PRLBước 1 : thiết đặt và sẵn sàng ví Metamask/ C98Cài đặt và chuẩn bị ví Metamask hoặc C98.Chuẩn bị sẵn số chi phí BUSD bạn có nhu cầu dùng để mua $PRL và một ít BNB để gia công phí thanh toán (khoảng 20–30$ BNB). Lấy một ví dụ : mong mua 100$ PRL thì chúng ta cần sẵn sàng sẵn 100$ BUSD và khoảng tầm 20–30$ BNB.Bước 2 : Copy và địa chỉ đúng contract PRL
Ấn vào “ADD PRL TOKEN” để thêm token PRL vào ví Metamask.Copy Contract PRL : 0xd07e82440A395f3F3551b42dA9210CD1Ef4f8B24Bước 3 : truy vấn Pancake swapKết nối với ví Metamask/C98 đã sẵn sàng ở bước 1. Lựa chọn mục Trade để giao dịch.
Điều chỉnh thêm Slippage (độ trượt giá) nhằm tránh việc giá biến động làm giao dịch thanh toán bị thất bại. Phải chỉnh tự 7–10%.
Bước ở đầu cuối là xem Super listing event đợi đếm ngược và nỗ lực mua PRL tại đầy đủ vùng giá đẹp nhé ^^
Sự khác biệt trong phương pháp listing PRL1. Chào làng contract một biện pháp minh bạch trên website của dự án trước thời gian listing:Giảm bớt nguy cơ cộng đồng bị scam vì các contract đưa mạo.Người chơi gồm thể địa chỉ và Approve trước token PRL, góp rút ngắn thời hạn giao dịch, tăng tính đối đầu và cạnh tranh công bằng với bot.
2. Smart contract phòng Whale:Thời điểm lúc đầu giới hạn việc mua/ chào bán không vượt vượt 5% Liquidity Pool trên một giao dịch thanh toán (~5k$).Hạn chế bài toán cá voi mua con số lớn, bơm xả đầu cơ PRL. Tín đồ chơi bé dại lẻ đang dễ mua được rất nhiều PRL ở tại mức giá xuất sắc hơn.Hạn chế bot cài một lượng lớn token PRL vào một lệnh làm cho cũng cột giá chỉ xanh dựng đứng tiếp đến xả vào người chơi.

Xem thêm: Erwerbsminderungsrente: Wer Wieviel Bekommt, Erwerbsminderungsrente: Voraussetzungen Und Tipps


Lưu ý:Check kĩ contract trước khi địa chỉ token với giao dịch.Trong thời hạn đầu khi các mục sàn giá hoàn toàn có thể biến động nhanh dẫn mang lại việc giao dịch bị thất bại.Chỉnh Slippage với gas price cao đã có cơ hội mua được token PRL nhanh hơn. Tuy nhiên Slippage cao sẽ khiến cho mức giá sở hữu được chênh lệch cao.Đây không phải là lời khuyên đầu tư, fan chơi tự phụ trách với mức chi phí mà mình quyết định mua hoặc bán.