số phận- Schicksal- Geschick, Schicksal, Verhängnis- Anteil, Gruppe, Haufen, Los, Menge, Partie, Posten, Schicksal, Warenpartie
Dưới đó là những chủng loại câu bao gồm chứa từ bỏ "số phận", trong bộ từ điển giờ fkhorizont-turnovo.comệt - tiếng Đức. Bạn có thể tham khảo phần nhiều mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú số phận, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ số trời trong bộ từ điển giờ fkhorizont-turnovo.comệt - giờ đồng hồ Đức

1. Hay là số phận.

Bạn đang xem: 'số phận' là gì?, tiếng việt

Oder Schicksal.

2. Chứ không phải số phận.

Es ist eine Zeichnung, kein Schicksal.

3. " giả dụ số phận bắt tôi phải bị bạn trèo lên, thì... Tôi sẽ không còn chạy trốn số phận. "

'Will das Schicksal, ich solle dir genügen, so muss ich mich dem fügen. "'

4. Bọn chúng buông tay đến số phận.

Sie sind angeschlagen.

5. Sự thi vị của số phận.

Die Poesie des Schicksals.

6. Hãy gật đầu đồng ý số phận đi.

Auch du solltest dich in dein Schicksal fügen.

7. Đó là " số phận " của tôi.

Das ist mein Schicksal.

8. Anh bao gồm tin vào số phận không?

Glaubst du nicht an das Schicksal?

9. Tôi đồng ý số phận của mình.

Ich anerkenne mein Schicksal.

10. Mày có tin vào số phận không, Lawrence?

Glaubst Du ans Schicksal, Lawrence?

11. Đó là số phận, tốt là thủ đoạn?

Schicksal oder Zufall?

12. Tốt thiệt, đó là số phận của tôi.

Das ist prima, Pech gehabt.

13. Bà sẽ biến đổi số phận của ta!

Ihr werdet mein Schicksal ändern!

14. Tôi giao phó số phận mình mang đến họ.

Ich überließ ihnen meinen Körper.

15. Kỹ năng, số phận hay từ thần thánh?

Oder aus göttlichem Recht?

16. Cứu vãn tinh của những số phận hẩm hiu.

Retter für alle, die Rettung brauchen.

17. Đó không phải là số phận của tôi.

Das ist nicht mein Schicksal.

18. Số phận của Alexandros Helios là ko rõ.

Das weitere Schicksal von Alexander Helios ist nicht überliefert.

19. Không tồn tại luật nào ngăn chặn lại số phận, Em.

Es gibt keine Gesetze, die verbieten seltsam zu sein.

20. Từng nghề nghiệp là một trong những số phận, thưa Dì.

Aber Tantchen. Sein Beruf ist eben eine Berufung.

21. Có lẽ đây vốn là số phận của Galavan.

fkhorizont-turnovo.comelleicht war das von Anfang an Mr. Galavans Schicksal.

22. Dường như anh ấy đã đồng ý số phận.

Er scheint unser Schicksal akzeptiert zu haben.

23. Từ do làm cho số phận của thiết yếu nó.

Frei, sein Schicksal selbst zu bestimmen.

24. Thiệt là trò chơi tai ác của số phận.

Das ist, als ob das Schicksal mir eins auswischen will.

25. Chị chưa hẳn là người chấp nhận số phận

Ich nehm das nicht einfach hin.

26. Dẫu vậy số phận vẫn chưa buông tha đến William.

Er hatte keine Chance, sich gegen William durchzusetzen.

27. Sư phụ, cùng với số phận không biết trước ra sao.

Sensei, dein Schicksal war unbekannt.

28. Anh chờ đợi chịu bình thường số phận như bà xã mình.

Er war darauf gefaßt, dasselbe Geschick zu erleiden.

29. Số phận của bọn họ và biển cả cả là một.

Unser Schicksal und das Meer gehören zusammen.

30. Tuy nhiên Khả Hãn không quyết định số phận của Sanga.

Aber er hatte nichts mit Sangas Ende zu tun.

31. Tuy nhiên ở các nơi khác, số phận bọn họ hẩm hiu.

Doch andernorts erging es ihnen nicht so gut.

32. Số phận chúng ta từ giờ bởi ta định đoạt.

Wir bestimmen unser Schicksal.

33. Cùng số phận gì xảy tới các kẻ nổi loạn?

Welches Schicksal droht Meuterern?

34. Số phận của bé đã chuyển hướng làn phân cách khác ta rồi.

Dein Schicksal hat einen anderen Pfad.

35. Tôi không muốn Barry cần chịu số phận tương tự.

Ich wollte nicht, dass Barry dasselbe Schicksal erleidet.

36. Anh có thể phó thác số phận mang lại phán quyết.

Du kannst aufs Jüngste Gericht hoffen, oder

37. Một lúc nữa, bọn họ sẽ chịu thông thường số phận thôi.

Sehr bald ergeht es uns genauso.

38. ước cho kẻ thủ ác phải chịu số phận tương tự.

Mögen die, die dafür verantwortlich sind, mit dem gleichen Schicksal bestraft werden.

39. Thấy chiếc chuyện ảm đạm cười về số phận kia rồi đấy.

Das ist das Lustige am Schicksal.

40. Con fan là công ty của số phận chưa hẳn thần linh

Ein Mann ist Herr des eigenen Schicksals, nicht die Götter.

41. Có rất nhiều số phận ít danh giá hơn, anh bạn à

Es gibt Schicksale, die weniger nobel sind.

42. Vậy đây đó là số phận của anh ta hay sao?

Sagst du damit, er ist verdammt?

43. Đúng là thiếu nữ nhân hay hay tiến công cược với số phận.

So manche Frau mag ihr Schicksal an solch ein prächtiges Paar hängen.

44. Bởi vì từ trước tới giờ chỉ gồm một lần số phận của mỗi cá nhân và số phận của cả nhân loại mới quấn chặt vào nhau như thế.

Xem thêm: Lý Thuyết Toán 8: Bài 5 : Phép Cộng Các Phân Thức Đại Số, Giải Toán 8 Bài 5: Phép Cộng Các Phân Thức Đại Số

Weil nur einmal zuvor das Schicksal einzelner Menschen und das Schicksal der gesamten Menschheit so miteinander verflochten gewesen ist.