amor fati Luu Bich Ngoc. I commit to be a life-long learner. This blog is where I reflect on everything that I have learned along the way. My goal is khổng lồ become a Renaissance person.
One way to stop seeing trees, or rivers, or hills, only as “natural resources” is lớn class them as fellow beings.
*
“Balance is a transition, not a standstill. Lớn walk on a rope can be a metaphor for life; seek equilibrium, active repose, reposeful action, from jeopardy to lớn safety and back, control and loss of control. Perfect balance could perhaps be life’s ideal, but it does not correspond lớn reality in a world in which we may more frequently fall out of balance than we succeed in preserving it. Sometimes, falling can be the meaning & the way.“

Janine Antoni. Touch, 2002. Clip installationCatalogue “gehen. Bleiben: Bewegung, Körper, Ort in der Kunst der Gegenwart”


1 note Dec 17th, 2021
In the world where we are right now, poetry & subtlety have a renewed role, showing us an alternative for how language, time và space might interace. Communication today seems lớn be about compressing one sentence into a slogan or statement and making thoughts shorter, just like our habit of branding everything. I think things need to become playful, so that we cannot immediately grasp it. This inability lớn immediately grasp meaning, this oblique chất lượng through which poetry makes language elusive, is a valuable alternative to lớn the increasingly pervasive culture of branded sound bites.
Rosa Barba
Dec 16th, 2021
She has strong legs like my motherIn the same zodiac lượt thích my fatherDraws lượt thích my sister.She only gives up with those stop trying.Thick hair like meSparkling eyes, shining smileBaby face but hand of a manWarm heart, when soft, when tough.She cooks so well i am blessed.When i’m with her, she sleeps like a puppyDreaming closed eyelids.I kiss her foreheadShe, my cheeks. The thought of her, first in the morning và last at night.My loveDistance closed, i’m with youWas, will, and all the time.I’m yours, now and then.Your skin on mine, dotty nose.Only you can catch my speedy walk chia sẻ my hurriness. Even faster.I love observing youYou love observing me.We fell up and down. We struggleSo we met & be in love.“For me to lớn know you exist,I’m happy already”.

Bạn đang xem: 926 notes


2 notes Dec 7th, 2021

Tư duy ngắn hạn và bốn duy nhiều năm hạn


Tư duy nhiều năm hạn (long-term thinking) là một vào những điều tạo ra sự thành công của người Đức (phải công nhận, dù bây giờ mình có nhận thức để không viết ra những thứ mang tính tôn sùng cùng sáo rỗng).

- vào hầu hết trường hợp, họ tất cả kế hoạch trước mang đến mọi thứ trong tổng thể khoảng 5 năm. Lịch cá thể thì điền sẵn trước 1 năm. Mọi thứ luân chuyển quanh, mặc dù vẫn có không khí cho sự nạm đổi, diễn ra chặt chẽ, liên tục, liền mạch, cùng dễ hiểu vì có tuần tự.

- Khi có tác dụng việc với những tổ chức ở Việt Nam, thường thấy sự “được đến đâu tốt đến đó”. Điều này một phần diễn ra vì nguồn lực thiếu (nhân lực, tài thiết yếu vv..), dẫn đến nặng nề khăn trong đề đạt mục tiêu cùng chương trình. Các kế hoạch với deadline thường diễn ra ngay cạnh nút, gây áp lực lên những người tổ chức với thực hiện. Mọi người thiếu một tầm nhìn tổng quát lâu năm hạn để gồm thể đi thọ dài, cho dù khả năng luân chuyển chuyển tình trạng thường là rất tốt, với form thời gian đôi lúc rất ngắn (vài ngày - 1 tuần). Điều này, tuy nhiên, về lâu bền hơn không hiệu quả với thiếu sự liên tục. Người có tác dụng cùng vào tổ chức (nhân viên) - tuyệt người bên phía ngoài tổ chức (khán giả, khách hàng hàng, cộng đồng, công ty tài trợ, người rót vốn vv..) để ý kỹ tất cả thể thấy sự chắp vá đó.

- Nếu để môi trường bao quanh chi phối, bản thân sẽ dễ bị học bí quyết tư duy vào môi trường bản thân sống. Mình đang học giải pháp tư duy nhiều năm hạn của người Đức trong những việc bản thân làm: để ý đến xung quanh, xem có ai bị ảnh hưởng bởi hành động của bản thân không, những nhận thức/ quan lại ngại về môi trường - hệ sinh thái - các thế hệ sau, lên kế hoạch và tôn trọng thời gian/ lịch trình của người khác. Bản thân đang nhìn ra nhiều ảnh hưởng xấu (từ bài bản nhỏ/ cá nhân đến lớn/ hệ thống/ tập thể) đến từ tư duy ngắn hạn.

- Việc sống không tồn tại kế hoạch tạo ảnh hưởng nhiều ko chỉ về mặt công việc (chuyên nghiệp) mà cả về mặt tư tưởng (cảm xúc). Sự bừa kho bãi và cẩu thả, thái độ yolo, tùy cơ ứng biến là tại sao khiến bản thân nhiều lần lâm vào hoàn cảnh tình trạng khốn đốn lúc sống ở Đức. Bắt buộc cũng dễ hiểu lúc một trong những cách thường được gợi ý với những bạn gồm vấn đề về tâm lý đó là viết cùng ghi chép vào sổ lịch trình cũng như kế hoạch của mình. Cuộc sống ở bên ngoài chỉ tất cả thể ngăn nắp khi thế giới trong đầu mình được sắp xếp.

Xem thêm: Quy Đồng Mẫu Thức Lớp 8 - Quy Đồng Mẫu Thức Nhiều Phân Thức

- có những bí quyết (thói quen) để luyện tư duy lâu năm hạn. Mình sẽ nghiên cứu kỹ cùng viết một bài xích về chủ đề này.