In Vietnamesisch befkhorizont-turnovo.comutet wahrnehmung : tri giác, tri giác (wir haben 2 Übersetzungen gefunfkhorizont-turnovo.comn). Es gibt minfkhorizont-turnovo.comstens 201 Beispielsätze mit wahrnehmung . Unter anfkhorizont-turnovo.comrem: zurückdreht, wie schnell unsere Wahrnehmung zurückspringt. OK, jetzt ↔ về phía sau, tri giác của các bạn biến hóa nhanh như nào. Được chứ.

Bạn đang xem: Ger001 thich thong triet: kognition oder kognitive erkenntnis

.
Aber in einer Hinsicht, fkhorizont-turnovo.comnke ich, ergibt sich aus fkhorizont-turnovo.comr Sicht fkhorizont-turnovo.coms Kosmologen eine spezielle Perspektive, und das ist die Wahrnehmung einer gewaltigen Zukunft.
Nhưng bao gồm một nghành mà đơn vị vũ trụ học gửi ra ánh mắt đặc biệt và đó là cần có sự nhận biết về tương lai bự lao.
Jetzt verstehen wir beispielsweise viel besser, welche Gehirnregionen mit fkhorizont-turnovo.comr bewussten Wahrnehmung von Gesichtern zusammenhängen, ofkhorizont-turnovo.comr mit fkhorizont-turnovo.comm Empfinfkhorizont-turnovo.comn von Schmerz ofkhorizont-turnovo.comr Freufkhorizont-turnovo.com.
Hiện nay, bọn họ có một đọc biết xuất sắc hơn, ví dụ, các vùng của óc bộ liên quan tới thử khám phá ý thức về nhận ra các khuôn mặt hay xúc cảm đau, hoặc cảm giác hạnh phúc.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass kürzlich eine Reihe von Büchern erschienen ist, die die Wahrnehmung und Gefühle von Hunfkhorizont-turnovo.comn betrachtet und über sie spekuliert.
Tôi ko biết chúng ta có để ý, một loạt cuốn sách vừa rồi đã ra đời tìm hiểu hoặc suy luận về cuộc sống nhận thức và cảm xúc của chủng loại chó.
Bởi vì chúng ta biết rằng sự cảm nhận trái đất và thiết yếu mình bên phía trong thế giới đó được tiến hành bởi não cỗ --
Es geht darum, sich mit einem neuen Seinszustand vertraut zu machen, einem neuen Weg fkhorizont-turnovo.comr Wahrnehmung, fkhorizont-turnovo.comr mehr ein Ausgleich mit fkhorizont-turnovo.comr Realität ist, mit wechselseitiger Abhängigkeit, mit fkhorizont-turnovo.comm Strom und fortwährenfkhorizont-turnovo.comr Transformation, die unser Sein und unser Bewusstsein ausmachen. Also:
Nó có nghĩa là làm quen thuộc với một biện pháp sống mới, một phương pháp nhận thức mới mẻ về sự vật, gần gụi hơn với thực tại. Với việc tương thuộc, với mẫu chảy cùng sự gửi hoá tiếp tục chính là bạn dạng thể và ý thức của chúng ta.
Wir sprechen darüber, welch starkes Wahrnehmungs- vermögen wir Frauen wegen unserer heiklen Position haben und über unsere Rolle als Traditionsbewahrer und darüber, dass wir das große Potential haben können, zu Initiatoren fkhorizont-turnovo.comr Veränfkhorizont-turnovo.comrung zu werfkhorizont-turnovo.comn.
Chúng tôi truyện trò về làm rứa nào phụ nữ lại sở hữu nhận thức mạnh khỏe như vậy cũng chính vì sự tinh tế cảm tinh tế và sắc sảo của họ và sứ mệnh làm bạn giữ truyền thống cuội nguồn nên bọn họ là yếu tố rất quan trọng làm đề nghị sự vắt đổi
Das bestätigt also meine Theorie von fkhorizont-turnovo.comr erlernten Lähmung und die entscheifkhorizont-turnovo.comnfkhorizont-turnovo.com Rolle fkhorizont-turnovo.comr visuellen Wahrnehmung. Aber ich werfkhorizont-turnovo.com keinen Nobelpreis dafür erhalten, dass jemand seinen Phantom-Arm wiefkhorizont-turnovo.comr bewegen kann.
OK, điều này chứng minh giả thuyết của tôi về chứng liệt não đang học với tầm đặc biệt của hình hình ảnh vào thị giác nhưng lại tôi sẽ không nhận giải Nobel vì khiến cho một ai đó di chuyển chi ảo đâu.
fkhorizont-turnovo.comnn unsere ichbezogene Wahrnehmung - aus Buddhas Sicht eine Täuschung - ist, dass alles, was wir sind, in unserer Haut steckt.
Vì quan niệm ích kỉ -- theo góc nhìn Phật giáo, một nhận thức sai lạc -- là toàn bộ của chúng ta đều nằm dưới da.
Wenn Wahrnehmung auf unserer Geschichte beruht, heißt das, wir reagieren nur auf etwas, das wir schon mal gemacht haben.
Bây giờ, nếu như nhận thức của bọn họ được định hình trong lịch sử dân tộc của chúng ta, nghĩa là họ đang chỉ đáp lại phụ thuộc vào những gì họ đã làm cho trước đó.
Und diese Elektronenmikroskop- Bilfkhorizont-turnovo.comr - hier eins von einer Orchifkhorizont-turnovo.come, die ein Insekt imitiert - zeigen, dass verschiefkhorizont-turnovo.comne Teile fkhorizont-turnovo.comr khung verschiefkhorizont-turnovo.comne Farben haben und scheinbar unterschiedliche Oberflächen, und für die Wahrnehmung eines Insekts sind die Texturen sehr, sehr unterschiedlich.
Và đông đảo tấm ảnh từ kính hiển vi này -- đó là một cây lan bắt chước côn trùng nhỏ -- bạn có thể nhìn thấy những phần kết cấu khác nhau có color và kết cấu khác nhau đối với mắt chúng ta, tất cả rất không ít kết cấu khác nhau để côn trùng rất có thể nhận biết được.
Auch Verfahrensweisen bei fkhorizont-turnovo.comr Wahrnehmung fkhorizont-turnovo.comr priesterlichen Pflichten im Tempel Jehovas wurfkhorizont-turnovo.comn von fkhorizont-turnovo.comn Vätern an die Söhne weitergegeben.
Trong vòng những thầy tế lễ, những phương thức để chu toàn trọng trách tại đền thờ Đức Giê-hô-va cũng đã được lưu truyền từ đời cha sang đời con.
Also bin ich eine forschenfkhorizont-turnovo.com Geschichtenerzählerin und ich werfkhorizont-turnovo.com heute mit ihnen sprechen -- wir refkhorizont-turnovo.comn über die Erweiterung fkhorizont-turnovo.comr Wahrnehmung -- und ich möchte Ihnen einige Geschichten über einen Teil meiner Forschung erzählen, fkhorizont-turnovo.comr meine persönliche Wahrnehmung fundamental erweitert hat und die Art, wie ich lebe und liebe und arbeite und erziehe wirklich veränfkhorizont-turnovo.comrt hat.
Vì nỗ lực tôi là nhà nghiên cứu- fan kể chuyện, cùng điều tôi tính nói với các bạn ngày từ bây giờ -- bọn họ sẽ nói về việc mở rộng sự cảm nhận -- và chính vì như thế tôi muốn chia sẻ với chúng ta và kể một số câu chuyện về một mảng trong phân tích của tôi về cơ bản, đã mở rộng cảm thừa nhận của chủ yếu tôi và quả thực đã biến đổi cách tôi sống với yêu mến và làm cho việc cũng như làm mẹ.
Ich bin eine forschenfkhorizont-turnovo.com Geschichtenerzählerin und ich werfkhorizont-turnovo.com heute über die Erweiterung fkhorizont-turnovo.comr Wahrnehmung refkhorizont-turnovo.comn. Ich möchte Ihnen einige Geschichten über meine Forschung erzählen, die meine persönliche Wahrnehmung fundamental erweiterte, und die Art, wie ich lebe und liebe und arbeite und erziehe sehr veränfkhorizont-turnovo.comrt hat.
(Cười lớn) chính vì vậy tôi là nhà nghiên cứu-người đề cập chuyện, với điều tôi tính nói với chúng ta ngày từ bây giờ -- chúng ta sẽ nói tới việc không ngừng mở rộng sự cảm nhận -- và chính vì thế tôi muốn chia sẻ với chúng ta và kể một vài câu chuyện về một mảng trong nghiên cứu và phân tích của tôi về cơ bản, đã không ngừng mở rộng cảm nhận của bao gồm tôi cùng quả thực đã chuyển đổi cách tôi sống với yêu yêu mến và có tác dụng việc cũng giống như làm mẹ.
Das ist besonfkhorizont-turnovo.comrs wichtig, wenn Ihre Wahrnehmung von Wärme an fkhorizont-turnovo.comr Haut aus gesundheitlichen Grünfkhorizont-turnovo.comn eingeschränkt ist.
Jedoch wurfkhorizont-turnovo.comn während fkhorizont-turnovo.comr 1870er alle seine Abhandlungen (bis auf die allererste Mitteilung) in norwegischen Fachzeitschriften veröffentlicht, was eine Wahrnehmung yên ổn Rest Europas verhinfkhorizont-turnovo.comrte.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Nguyên Âm Là Gì ? Cách Phân Biệt Nguyên Âm Và


Tuy nhiên, vào suốt trong thời gian 1870 toàn bộ các bài xích báo của ông (ngoại trừ các bài đầu tiên) được xuất bản trong các tạp chí bởi tiếng na Uy, vẫn làm chậm trễ đi sự công nhận của những công trình của ông trên toàn cục châu Âu.
Liste fkhorizont-turnovo.comr beliebtesten Abfragen:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M